DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/2/20/166014

МАНЕВРЕНІСТЬ ТА КЕРОВАНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛОН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

М. А. Podrihalo, R. О. Kaidalov, A. I. Nikorchuk

Анотація


Проведений смисловий аналіз визначень маневреності та керованості автомобіля, запропоновані формулювання понять, критерії оцінювання маневреності та керованості автомобільних колон внутрішніх військ МВС України.


Ключові слова


маневреність; керованість; колона; розгін; дистанція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Энциклопедический словарь [Текст] / под ред. Б. А. Введенского. – М. : Гос. науч. изд-во “Большая советская энциклопедия”. – 1954. – Т. 2. – 720 с.

Закин, Я. Х. Маневренность автомобиля и автопоезда [Текст] / Я. Х. Закин. – М. : Транспорт, 1986. – 136 с.

Подригало, М. А. Управляемость и устойчивость автомобиля. Определение понятий [Текст] / М. А. Подригало // Автомобильная промышленность. – 2008. – № 11. – С. 22 – 23.

Подригало, М. А. Маневренность и управляемость колесных машин. Определение понятий и критерии оценки [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – Симферополь : Инж.-пед. ин-т, 2012. – Вып. 35. – С. 15–21. – (серия “Технические науки”).

Янше, А. Механика движения автомобиля [Текст] / А. Янше. – М. : Гостехиздат, 1958. – 263 с.

Говорущенко, Н. Я. Основы теории эксплуатации автомобилей [Текст] / Н. Я. Говорущенко. – К. : Вища шк., 1971. – 232 с.

Кашковский, В. Ф. Тактика автомобильных войск [Текст] / В. Ф. Кашковский. – М. : Воениздат, 1989. – 216 с.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з военно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Х. : Військовий ін-т ВВ МВС України, 2005. – 361 с.
Copyright (c) 2019 М. А. Podrihalo, R. О. Kaidalov, A. I. Nikorchuk

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР