DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166034

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИБУХОТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ЄВРО-2012

Yu. Yu. Koshkarov, V. V. Afanasyev, O. M. Yaroshevich, D. A. Karakurkchi

Анотація


Розроблено програмне забезпечення у вигляді комп’ютерної картографічної системи збирання, оброблення та доведення інформації в процесі забезпечення вибухотехнічної безпеки об’єктів ЄВРО-2012 Харківської області. Програмне забезпечення виконано у середовищі Delphi 7.0 і містить дані про об’єкти ЄВРО-2012, транспортну інфраструктуру міста, об’єкти вибухотехнічної служби та може бути адаптовано для вирішення інших інформаційних задач антитерористичної спрямованості із застосуванням географічних інформаційних систем.


Ключові слова


антитерор; програмне забезпечення; вибухонебезпечні предмети; вибухотехнічна безпека; географічні інформаційні системи; ЄВРО-2012.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження інструкції щодо організації роботи з огляду, вилучення, вибухотехнічного дослідження вибухових речовин і вибухових пристроїв та їх централізованого обліку в органах внутрішніх справ України [Текст] : наказ МВС України від 06.10.2000 р. № 764.

Статінов, О. В. Підготовка та організація комплексу організаційно-технічних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Організація управління зведеним загоном ліквідації наслідків під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та порядок взаємодії з іншими рятувально-пошуковими формуваннями, порядок оповіщення [Текст] / О. В. Статінов, Д. А. Каракуркчі // Інформаційний бюлетень військ РХБ захисту. – 2008. – № 2(9). – С. 16 – 25.

Свистунов, О. Я. Пошук вибухових пристроїв і речовин на місцевості [Текст] : метод. рек. / О. Я. Свистунов, Р. Л. Хомко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2004. – 14 с. з іл.

Моторный, И. Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом [Текст] : монография / И. Д. Моторный. – М. : Издатель И. И. Шумилова, 1999. – 453 с.

Пащенко, В. І. Методи підвищення оглядів місць вибухів [Текст] : метод. рек. / В. І. Пащенко, О. В. Керусенко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2003. – 14 с.

Грачев, Д. Д. Геоинформационная система Внутренних войск МВД России [Текст] / Д. Д. Грачев, Д. А. Гусев, Е. А. Симохин // ArcReview. – 2007. – № 1 (40). – С. 50 – 53.

Карпов, А. А. Создание цифровой модели местности и выпуск топографических планов в системе Credo Топоплан 1.0 [Текст] / А. А. Карпов // САПР и графика. –2005. – № 3. – С. 46 – 50.

Торасенко, О. А. Розвиток наукових основ ліквідації наземних ландшафтних пожеж [Текст] : дис… д-ра техн. наук О. А. Торасенко. – Х., 2011. – 473 с.

Читхем, Роберт. Полиция Филадельфии ведет онлайновую борьбу с преступностью [Электронный ресурс] / Роберт Читхем. – Режим доступа : http://www.dataplus.ru/Industries/2MVD/9_Police.htm (дата обращения: 20.02.2012). – Загл. с экрана.

Мосби, Дак. Программа создания карт с помощью ГИС способствует расширению операций по борьбе с наркотиками [Электронный ресурс] / Дак Мосби. – Режим доступа : http://www.dataplus.ru/Industries/2MVD/Narkota.htm (дата обращения: 12.01.2012). – Загл. с экрана.

Пухов, Г. Г. Центр “Севзапгеоинформ” [Электронный ресурс] / Г. Г. Пухов, М. А. Водов, В. С. Васюнин. – Режим доступа : http://szgi.ru/geodezicheskie_raboty (дата обращения: 20.05.2011). – Загл. с экрана.

Бауман, Джим. ГИС на страже порядка в Мюнхене [Электронный ресурс] / Джим Бауман. – Режим доступа: http://www.geo.tv/europe/ (дата обращения: 25.10.2011). – Загл. с экрана.

Боев, Б. В. ArcView GIS способствует анализу преступности в г. Карачи, Пакистан, одном из самых криминогенных городов мира [Электронный ресурс] / Б. В. Боев. – Режим доступа : http://www.dataplus.ru /Industries/2MVD/Narkota.htm (дата обращения: 05.01.2012). – Загл. с экрана.

Браун, Бил. В поисках неразорвавшихся бомб в Германии [Электронный ресурс] / Бил Браун. – Режим доступа : http://www.erdas.com/Company /News/NewsReleases/11-11-21/Intergraph%C2%AE_Announces_New_Spatial_ Data_Infrastructure_Solution.aspx (дата обращения: 15.02.2011). – Загл. с экрана.

Блайк, Майк. Модель управления невзорвавшимися боєприпасами [Электронный ресурс] / Майк Блайк. – Режим доступа : http://www.navsea.navy.mil/nswc/eodtechdiv/ (дата обращения: 10.12.2011). – Загл. с экрана.

Про Програму створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на 1995 рік [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1995 р. № 250. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/250-95-%D0%BF (дата звернення: 23.03.2012). – Назва з екрану.

Каракуркчі, Д. А. Вирішення інформаційних задач та топогеодезичне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з використанням баз даних MS Access [Текст] / Д. А. Каракуркчі, О. В. Статінов, М. В. Балаклеїнко // Системи обробки інформації. – Х. : ХУПС, 2009. – № 6 (8). – С. 218 – 222.
Copyright (c) 2021 Yu. Yu. Koshkarov, V. V. Afanasyev, O. M. Yaroshevich, D. A. Karakurkchi

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР