DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166036

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНЬОЇ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНИХ МОТОРИЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН МІЛІЦІЇ

S. Т. Poltorak

Анотація


Розглянуто підхід до визначення достатньої штатної чисельності особового складу спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ МВС України, яка забезпечуватиме виконання всього обсягу служби з охорони громадського порядку за умови додержання встановленого нормативно-правовою базою України рівня службового навантаження військовослужбовців.


Ключові слова


обсяг служби; службове навантаження; норма утримання; добовий пост; штатна чисельність; особовий склад.

Повний текст:

PDF

Посилання


Данюк, В. М. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк. – К. : КНЕУ, 2006. – 398 с.

Виноградський, М. Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 504 с.

Омельченко, И. Б. Методические подходы к определению численности персонала [Электрон. ресурс] / И. Б. Омельченко. – Режим доступа : http://www.ilea.ru/normirovanie_truda_art-2.htm. – Загл. с экрана.

Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Текст] : учеб. пособие / В. П. Пугачев. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2011. – C. 143–144.

Організаційно-методичні вказівки командувача внутрішніх військ МВС України з підготовки військ на 2012 рік [Текст] : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 09.11.2011 р. № 494.

Програма бойової підготовки військовослужбовців строкової служби внутрішніх військ МВС України [Текст]. – К. : ГУВВ, 2005. – 168 с.

Керівництво з прийому, навчання, виховання та введення в бойову службу молодого поповнення внутрішніх військ МВС України [Текст] : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 21.08.2006 р. № 353.

Кодекс законів про працю України [Текст] // ВВР. – 2010. – № 30. – 398 с.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей [Текст] : Закон України // ВВР. – 1992. – № 15. – 190 с.

Томкив, И. О. Оперативно-тактические расчёты, применяемые в соединениях, частях и подразделениях внутренних войск [Текст] : учеб. пособие / И. О. Томкив. – Хмельницкий : АПВУ. – 1997. – 116 с.
Copyright (c) 2019 S. Т. Poltorak

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР