DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166037

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ КАДРІВ

S. Т. Poltorak

Анотація


Розглянуто приклад практичного застосування інформаційно-аналітичної технології професійного відбору кадрів для комплектування підрозділів внутрішніх військ МВС України.


Ключові слова


експертне оцінювання; професійний відбір; інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вероятностно-статистические методы обработки данных в информационных системах [Текст] / Ю. В. Бородакий, Н. А. Крицына, Ю. П. Кулябичев, Ю. Ю. Шумилов. – М. : Радио и связь, 2003. – 264 с.

Вероятность и математическая статистика [Текст] : энциклопедия / гл. ред. Ю. В. Прохоров. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1999. – 910 с.

Полторак, С. Т. Використання сучасних інформаційних технологій для вирішення завдань відбору кадрів [Текст] / С. Т. Полторак, В. Т. Оленченко, В. Є. Козлов // Честь і закон. – 2012. – Вип. 1 (40). – С. 51–54.

Полторак, С. Т. Інформаційна технологія відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України – основа якості відбору [Текст] / С. Т. Полторак, В. Т. Оленченко, В. Є. Козлов // Системи обробки інформації. – Х. : ХУПС, 2012. – Вип. 2 (100). – С. 288–290.

Полторак, С. Т. Удосконалення науково-методичного апарату відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України [Текст] / С. Т. Полторак, В. Т. Оленченко, В. Є. Козлов // Збірник наукових праць ХУПС. – Х. : ХУПС, 2012. – Вип. 1 (30). – С. 223– 225.

Приходько, І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України [Текст] : монографія / І. І. Приходько. – Х. : Акад. ВВ МВСУ, 2008. – 190 с.

Про порядок організації та проведення роботи з добору та вивчення кандидатів для проходження військової служби за контрактом у внутрішніх військах МВС України із числа громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби [Текст] : розпорядження командувача внутрішніх військ МВС України від 27.01.2011 р. № Р-2. – К. : ГУВВ МВСУ, 2011.

Про порядок та організацію проведення професійної орієнтації і професійно-психологічного відбору на службу за контрактом у внутрішніх військах [Текст] : розпорядження заступника начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС України по роботі з особовим складом від 11.03.2008 р. № 526. – К. : ГУВВ МВСУ, 2008.
Copyright (c) 2019 S. Т. Poltorak

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР