DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166041

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗНИЩЕННЯ РАДІОКЕРОВАНИХ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ШЛЯХОМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАГАТОЧАСТОТНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ

H. V. Yermakov, О. О. Kazimirov, K. V. Vlasov, A. V. Irkha

Анотація


Розглянуті можливості застосування багаточастотних просторово-часових сигналів для функціонального ураження приймальних трактів радіокерованих вибухових пристроїв. Наведені чисельні значення часових та енергетичних характеристик послідовностей випромінюваних сигналів, що забезпечують деградацію напівпровідникових елементів у разі внутрішньосмугового впливу.


Ключові слова


багаточастотний; просторово-часовий; функціональне ураження; радіокеровані вибухові пристрої.

Повний текст:

PDF

Посилання


Хабаров, В. Б. Еще раз о перспективах развития радиоуправляемых взрывных устройств и способов борьбы с ними [Текст] / В. Б. Хабаров // Специальная техника. – 2004. – № 1. – С. 16–24.

Фокусировка электромагнитного излучения и ее применение в радиоэлектронных средствах СВЧ [Текст] / А. В. Гомозов, В. И. Гомозов, Г. В. Ермаков, С. В. Титов; под ред. В. И. Гомозова. – Х. : Городская типография, 2011. – 330 с.

Кравченко, В. И. Электромагнитное оружие [Текст] / В. И. Кравченко. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 185 с.

Панов, В. В. Некоторые аспекты проблемы создания СВЧ средств функционального поражения [Текст] / В. В. Панов, А. А. Саркисьян // Зарубежная радиоэлектроника.  1993.  № 10.  С. 22–24.
Copyright (c) 2019 H. V. Yermakov, О. О. Kazimirov, K. V. Vlasov, A. V. Irkha

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР