DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166042

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ

R. О. Kaidalov, O. P. Martseniak

Анотація


Розглянуто шляхи удосконалення системи нормування витрат пального автомобільним транспортом. Наведено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до системи нормування експлуатаційних витрат  пального, запропоновано нову інформаційну систему регулювання витрат пального машинами з використанням спеціальних технічних засобів і сучасних комп’ютерних технологій та урахуванням резервів раціонального використання пального у певних експлуатаційних умовах.


Ключові слова


система нормування витрат пального; паливна економічність; коригуючі коефіцієнти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кайдалов, Р. О. Шляхи удосконалення діючої системи нормування витрат пального автомобілями під час виконання службово-бойових завдань [Текст] / Р. О. Кайдалов, О. П. Марценяк // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011. – Вип. 1 (17). – С. 93–97.

Добровольський, О. С. Покращення паливної економічності і екологічних показників вантажних автомобілів з дизелями [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 / Добровольський Олександр Сергійович. – К., 2009. – 135 с.

Захарченко, О. М. Покращення паливної економічності та екологічних показників автомобілів раціональним використанням бензинів з добавками біоетанолу [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 / Захарченко Олексій Миколайович. – К., 2008. – 156 с.

Павленко, В. А. Повышение топливной экономичности автомобиля оптимизацией параметров системы “двигатель – трансмиссия” [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Павленко Виктор Алексеевич. – К., 2009. – 146 с.

Говорущенко, Н. Я. Теоретические основы эксплуатационных расчетов движения автомобилей на дорогах с различной степенью ровности [Текст] : дис. … д-ра техн. наук : 80.04.84 / Говорущенко Николай Яковлевич. – Х., 1964. – 164 с.

Про заходи щодо забезпечення безпеки руху на автомобільній техниці у внутрішніх військах [Текст] : директива командувача ВВ МВС України від 12. 02. 2003 р. Д-78.
Copyright (c) 2019 R. О. Kaidalov, O. P. Martseniak

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР