DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166052

ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ГІДРОАГРЕГАТІВ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ОБРОБЛЕННЯ РОБОЧОЇ РІДИНИ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИМ ПОЛЕМ

V. М. Astakhov, V. О. Stefanov

Анотація


Розглядається вплив електростатичного оброблення робочої рідини на  підвищення ресурсу гідроагрегатів.


Ключові слова


електростатичне поле; робоча рідина; поверхнево-активні речовини

Повний текст:

PDF

Посилання


Лысиков, Е. Н. Повышение ресурса гидроприводов автомобилей специального назначения за счет обработки рабочих жидкостей электростатическим полем [Текст] / Е. Н. Лысиков // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. – Х. : ХГАДТУ. – 1999. – Вып. 3. – С. 81–83.

Лысиков, Е. Н. Расчет толщины адсорбированных слоев молекул ПАВ на поверхностях трибосопряжения [Текст] / Е. Н. Лысиков, В. Б. Косолапов, С. В. Воронин // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. – Х. : ХНАДУ. – 2001. – № 7–8. – С. 95–99.
Copyright (c) 2019 V. М. Astakhov, V. О. Stefanov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР