DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166053

НОВІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТАНКОВОГО ДИЗЕЛЯ В-2

А. O. Larin

Анотація


Розглянуто історію створення першого в світі танкового дизеля В-2, що став основою радянської бронетанкової техніки в роки Другої світової війни і в післявоєнний період. наведені в статті архівні документи містять нові факти з драматичної історії створення та доведення цього дизель-мотора, які допоможуть в подальшому вивченні даного питання.

Ключові слова


танковий дизель; архівні документи; радянська бронетехніка.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Березкин, В. На пути к В-2 [Текст] / В. Березкин // Двигатель. – 1999. – № 5. – С. 26–29.

История двигателестроения на ХПЗ – заводе имени Малышева. 1911–2001. Историко-технические очерки о двигателях и их создателях [Текст]. – Х. : Митець, 2001. – 480 с.

Дроботенко, А. П. Рожденный на ХПЗ (историко-технический очерк) [Текст] / А. П. Дроботенко – Х. : ЧП Юшко, 2004. – 170 с.

Березкин, В. В-2. Путь в серию [Текст] / В. Березкин // Двигатель. – 1999. – № 6. – С. 22–25.

Зубов, Е. А. Двигатели танков (из истории танкостроения) [Текст] / Е. А. Зубов. – М. : НТЦ “Информтехника”, 1991. – 112 с.

Ларін, А. О. З історії створення танкового дизеля В-2. Дослідження крутильних коливань трансмісії [Текст] / А. О. Ларін // Питання історії науки і техніки. – 2009. – № 2. – С. 25–32.

Труды Первой Всесоюзной дизельной конференции [Текст]. – М.; Л. : Наркомтяжпром, 1935. – 320 с.

Танкоград: История. Люди. События [Текст] / Л. Л. Товажнянский, Е. Е. Александров, Л. М. Бесов, И. Е. Александрова. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2004, 236 с.

Центральный государственный архив общественных объединений Украины, ф. 1, оп. 20, ед. хр. 6472, 159 л.
Copyright (c) 2019 А. O. Larin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР