DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166057

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦІЇ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ

V. А. Salo, P. O. Chupakhin

Анотація


Запропоновано новий метод визначення напружено-деформованого стану пружних елементів конструкцій сучасної техніки. Чисельно-аналітичний RVR-метод, що використовується в роботі, ґрунтується на варіаційному принципі Рейсснера, методі І. М. Векуа, теорії R-функцій та загальних рівняннях тривимірної теорії пружності. Ефективність методу показана на конкретному прикладі. Представлено чисельні результати розрахунку періодичної ділянки циліндричної панелі для різних значень геометричних параметрів.


Ключові слова


пружна оболонка; міцність та жорсткість; концентрація напружень

Повний текст:

PDF

Посилання


Сало, В. А. Краевые задачи статики оболочек с отверстиями [Текст] : монография / В. А. Сало. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2003. – 216 с.

Рвачев, В. Л. Методы алгебры логики в математической физике [Текст] / В. Л. Рвачев. – К. : Наук. думка, 1974. – 260 с.

Сало, В. А. Напряженно-деформированное состояние упругой цилиндрической панели с отверстием [Текст] / В. А. Сало, П. И. Литовченко, И. В. Чижиков // Сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. – Х., 2011. – Вып. 1 (65). – С. 63–70.
Copyright (c) 2020 V. А. Salo, P. O. Chupakhin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР