DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/2/18/166073

АВТОМАТИЗОВАНИЙ СИНТЕЗ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНИХ ПРИВОДІВ НА ОСНОВІ НОВОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

P. І. Litovchenko, V. A. Salo, L. P. Ivanova

Анотація


Пропонується новий підхід до синтезу структури й систематизації механічних приводів, що відрізняється високим рівнем формалізації та забезпечує створення ефективних алгоритмів і комп’ютерних програм автоматизованого розрахунку кінематичних, силових і енергетичних параметрів приводів. 


Ключові слова


механічний привод; автоматизований синтез параметрів; характеристика механічних передач; ефективні алгоритми розрахунку

Повний текст:

PDF

Посилання


Чернилевский, Д. В. Детали машин. Проектирование поводов технологического оборудования: учеб пособие для вузов [Текст] / Д. В. Чернилевский. – М. : Машиностроение, 2003. – 559 с.

Библиотечный каталог русских и украинских диссертаций [Электронный ресурс] / Андриенко Л. А. Разработка новых методов проектирования и диагностики электромеханических поводов : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.02. – М., 2001. – РГБ ОТ, 71:03-5/11-1. – Режим доступа : www / URL:http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/53775.html (дата обращения: 10.04.2010 г). – Загл. с экрана.

Киркач, Н. Ф. Расчет и проектирования деталей машин [Текст] / Н. Ф. Киркач, Р. А. Баласанян. – Х. : Основа, 1991. – 276 с.
Copyright (c) 2021 P. І. Litovchenko, V. A. Salo, L. P. Ivanova

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР