DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/2/18/166075

ПРИНЦИПИ ІНТЕГРУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У СТРУКТУРУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

А. А. Poberezhnyi, S. A. Gorelyshev, O. M. Salnikov

Анотація


Розглянуто основні принципи побудови інформаційно-аналітичної системи. Визначені роль та місце геоінформаційної системи у структурі інформаційно-аналітичної системи внутрішніх військ та розроблені принципи їх взаємодії.


Ключові слова


геоінформаційна система; інформаційно-аналітичне забезпечення; системна інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження “Концепції розвитку внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року” [Текст] : Наказ МВС України від 29.11.2006 р. № 1167.

Кузнецов, И. Н. Информация: сбор, защита, анализ [Электронный ресурс] : учеб. по информационно-аналитической работе / И. Н. Кузнецов. – Режим доступа : http://www/worldshakers.com.ua/library/8/. – Загл. с экрана.

Щавелев, Л. В. Способы аналитической обработки данных для поддержки принятия решений [Электронный ресурс] / Л. В. Щавелев // СУБД – 1998. – № 4–5. – Режим доступа : http://www/interface.ru. – Загл. с экрана.

Щавелев, Л. В. Средства интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс] / Л. В. Щавелев. – Режим доступа : http://www.interface.ru. – Загл. с экрана.

Качаев, С. В. Стратегия целенаправленного развития региона на основе интеллектуальной информационной технологии когнитивного моделирования [Электронный ресурс] / С. В. Качаев , Д. И. Макаренко. – РАН, ИПУ. – Режим доступа : http://www.ipu.rssi.ru. – Загл. с экрана.

Особливості побудови інформаційних систем з застосуванням ГІС-технологій [Текст] / В. А. Алексєєв, В. В. Мостовий, В. С. Терещенко, Р. О. Машкін // Проблеми програмування. – 2008. – № 2 –3. Спеціальний випуск. – С. 483–492.

Вайсфельд, В. А. Принципиальные основы применения ГИС-технологий для городских инженерных коммуникаций [Текст] / В. А. Вайсфельд, А. Р. Ексаев // Инженерные коммуникации и геоинформационные системы : материалы первого учебно-практического семинара, 14–17 октября 1997. – М. : ГИС-Ассоциация. – 1997. – С. 3–9.

Информационные системы предприятий трубопроводных сетей [Электронный ресурс] / Ю. Л. Новиков, Д. С. Сарычев, А. В. Скворцов и др. – Режим доступа : http://www.indorsoft.ru/Download/ Publications/Pipeline_ InfoSystems.doc. – Загл. с экрана.
Copyright (c) 2019 А. А. Poberezhnyi, S. A. Gorelyshev, O. M. Salnikov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР