УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РІШЕННЯ ПРЯМОЇ ЗАДАЧІ ВНУТРІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ ДЛЯ ВИПАДКУ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

Автор(и)

  • О. І. Bilenko
  • V. V. Paschenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/2/18/166217

Ключові слова:

гладкоствольна зброя, тиск форсування, коефіцієнт фіктивності, внутрішня балістика.

Анотація

Обґрунтовано необхідність вдосконалення існуючих методів рішення прямої задачі внутрішньої балістики для випадку гладкоствольної зброї, зокрема кінетичної зброї несмертельної дії. Удосконалено аналітичний метод проф. Б .В. Орлова шляхом уточнення значень тиску форсування p0 та коефіцієнта фіктивності j для гладкоствольної зброї.

Посилання

Підвищення характеристик дробової зброї для її застосування органами і підрозділами МВС України: науково-дослідна робота [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Афанасьєв, В. В. Пащенко, О. А. Александров. – № держреєстрацiї 0111U008893. – Х., 2011. – 98 с.

Біленко, О. І. Аналіз задач балістичного проектування кінетичної зброї несмертельної дії [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011. – Вип. 1 (17). – С. 8–11.

Данилин, Г. А. Основы проектирования патронов к стрелковому оружию [Текст] / Г. А. Данилин, В. П. Огородников, А. Б. Заволокин. – СПб. : БГТУ, 2005. – 374 с.

Проектирование ракетных и ствольных систем [Текст] / Б. В. Орлов, Ю. И. Топчеев, В. Ф. Устинов и др. – М. : Машиностроение, 1974. – 828 с.

Серебряков, М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет [Текст] / М. Е. Серебряков. – М. : Оборонгиз, 1962. – 703 с.

Орлов, Б. В. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий [Текст] / Б. В. Орлов, Э. К. Ларман, В. Г. Маликов. – М. : Машиностроение, 1976. – 432 с.

Біленко, О. І. Особливості балістичного проектування кінетичної зброї несмертельної дії [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України: збірник тез доповідей наук.-практ. конф.– Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011. – С. 63 – 64.

Горохов, М. С. Внутренняя баллистика ствольных систем [Текст] / М. С. Горохов. – М. : ЦНИИ информации, 1985. – 160 с.

Дроздов, Н. Ф. Решение задач внутренней баллистики для бездымного пороха трубчатой формы [Текст] / Н. Ф. Дроздов. – М. : Артакадемия, 1941. – 122 с.

23-мм спаренная установка ЗУ-23 [Текст]. Ч. 2. Руководство службы. – М. : Воениздат, 1973. – 275 с.

Наставление по стрелковому делу: 14,5-мм крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый (КПВТ) [Текст]. – М. : Воениздат, 1984. – 223 с.

Рушниця помпова “Форт-500А” : керівництво з експлуатації [Текст]. – Вінниця : НВО “Форт” МВС України, 2001. – 9 с.

Пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами “несмертельної дії”, та набої до них: судово-балістичний довідник [Текст] / А. В. Іщенко, О. В. Грищенко, І. В. Ігнатьєв, В. В. Назаров. – К. : ВАРТА, 2005. – 208 с.

Кулагин, А. В. Исследование второстепенных работ в огнестрельном оружии [Текст] / А. В. Кулагин // Интеллектуальные системы в производстве. – 2007. – № 2. – С. 35 – 45.

Окунев, Б. И. Определение баллистических характеристик пороха и давления форсирования [Текст] / Б. И. Окунев. – М; Л. : Гостехтеоретиздат, 1943. – 92 с.

К вопросу о повышении эффективности боеприпасов стрелкового оружия [Текст] / А. В. Гурнович, И. В. Игнатьев, А. И. Калачев и др. // Артиллерийськое и стрелковое вооружение. – 2006. – № 2. – С. 24 – 27.

Вентцель, Д. А. Внешняя баллистика [Текст] : В 3 ч. / Д. А. Вентцель, Я. М. Шапиро. – М. : Оборонгиз, 1939. – Ч. 2. – 264 с.

Дмитриевский, А. А. Внешняя баллистика [Текст] / А. А. Дмитриевский. – М. : Машиностроение, 1972. – 584 с.

Исследование баллистических характеристик атипичных пуль типа “THV” калибра 9 мм [Текст] / А. В. Коломийцев, В. А. Максименко, В. Г. Никитюк, И. С. Собакарь // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. науч. трудов Гос. ун-та им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. – Х. : ГАКУ “ХАИ”, 1999. – № 15. – С. 98 – 103.

Коломийцев, А. В. Определение коэффициента формы и баллистического коэффициента пули типа “WC” патронов “32 S&W Long” и “В-1” [Текст] / А. В. Коломийцев, В. Г. Никитюк // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. науч. трудов Гос. ун-та им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. – Х. : ГАКУ “ХАИ”, 1999. – № 14 – С. 66 – 71.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті