ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ В КАНАЛАХ СТВОЛІВ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

Автор(и)

  • О. М. Krukov
  • S. O. Tyshko
  • O. A. Aleksandrov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/2/18/166218

Ключові слова:

засіб вимірювання миттєвих значень тиску, балістичний пристрій, дослідна установка.

Анотація

Розроблено конструкцію та виготовлено діючий макет засобу вимірювання миттєвих значень тиску в каналах стволів стрілецької зброї. Запропоновано математичні моделі датчика тиску та його динамічної похибки. Практично підтверджено працездатність елементів конструкції засобу вимірювання, а також його безпечність при виконанні вимірювань.

Посилання

Теория и расчёт автоматического оружия [Текст] / А. К. Голомбовский и др. – Пенза : ПВАИУ, 1973. – 493 с.

Экспериментальна баллистика. Приборы и методы баллистических измерений [Текст] / К. В. Михайлов и др. – София : ВТС, 1976. – 388 с.

Крюков, О. М. Шляхи підвищення точності моделювання внутрішньобалістичних процесів [Текст] / О. М. Крюков, О. А. Александров // Системи озброєння та військова техніка. – 2009. – № 2 (22). –С. 79-89.

Полищук, Е. С. Измерительные преобразователи [Текст] / Е. С. Полищук. – К. : Вища школа, 1990. – 480 с.

Пат. 53153 Україна, МПК G 01 L 23/00. Датчик миттєвих значень тиску / Крюков О. М., Біленко О. І., Александров О. А.; заявники та власники прав Крюков О. М., Біленко О. І., Александров О. А.; заявл. 01.04.10; опубл. 27.09.10, Бюл. № 18.

Пат. 58095 Україна, МПК F 41 A 31/00. Пристрій для балістичних випробовувань стрілецької зброї та боєприпасів / Крюков О. М., Біленко О. І., Александров О. А.; заявники та власники прав Крюков О. М., Біленко О. І., Александров О. А.; заявл. 01.11.10; опубл. 25.03.11, Бюл. № 6.

Крюков, О. М. Математична модель датчика для вимірювання миттєвих значень тиску в каналах стволів стрілецької зброї [Текст] / О. М. Крюков, О. А. Александров // Системи озброєння та військова техніка. – 2010. – № 4 (24). – С. 83 – 89.

Попов Е. П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления [Текст]: учеб. пособие для втузов. / Е. П. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1989. – 304 с.

Тынкевич, М. А. Численные методы анализа [Текст] : учеб. пособие / М. А. Тынкевич. – Кемерово, 2002. – 184 с.

Бабин, А. А. Автоматизация производственных процессов [Текст] / А. И. Бабин, С. П. Санников. – Екатеринбург : УГЛТУ, 2002. – 144 c.

Никитин, А. А. Управление техническими системами [Текст] / А. А. Никитин. – Красноярск : СФУ, 2007. – 145 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті