DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/2/18/166228

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РІВНЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ПОСАДОК З НАТЯГОМ

P. І. Litovchenko, V. M. Nechiporenko

Анотація


Пропонується новий підхід до розрахунку і вибору посадок з натягом на основі створення системи обмежень на вихідні параметри розрахунку і встановлення функціонального зв’язку цих параметрів з кінцевою множиною посадок, які відповідають умовам розрахунку. Наведено опис варіанта реалізації розробленої методики у вигляді універсальної комп’ютерної програми розрахунків посадок з натягом.


Ключові слова


посадки з натягом; обмеження на параметри посадок; функціональний зв’язок; множина посадок; фактори обмежень; інструментальні засоби автоматизованого розрахунку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Допуски и посадки [Текст] : справочник в 2 ч. ; под ред. В. Д. Мягкова. – 5-е изд. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1978. −1032 с.

Дунаев, П. Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора [Текст] / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов, Л. П. Варламов. – М. : Высш. шк., 1984.  112 с.

Кулиш, Е. В. Разработка методики расчета прессовых полисоединений [Электронный ресурс] / Режим доступа : www/URL:http://www.istu.ru/files/materials/3509/ (дата обращения: 20.10.2010) – Загл. с экрана.
Copyright (c) 2019 P. І. Litovchenko, V. M. Nechiporenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР