DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/1/33/179719

ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСИЛЕННЯ У ЗВ’ЯЗКОВИХ КАНАЛАХ КОМПЕНСАТОРІВ ЗАВАД

O. P. Kondratenko, S. S. Lukashenko

Анотація


Розглянуті варіанти реалізації систем автоматичного регулювання підсилення транзисторних каскадів, які забезпечують стійкий режим роботи спеціалізованого пристрою придушення завад.

Для кількісного оцінювання ефективності регулювання використовується діапазон регулювання як найчастіше використовуваний показник. Показано, що на сьогодні перспективнішими є регульовані операційні підсилювачі з вхідним каскадом на польових транзисторах. Сформульовані загальні вимоги до системи автоматичного регулювання підсилення, яка повинна забезпечити необхідні величини вихідної напруги в усьому діапазоні дальності.

Проведено попередній розрахунок структури і загальних характеристик регульованого підсилювача.


Ключові слова


динамічний діапазон, транзисторний підсилювач, система автоматичного регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Функциональные усилители с большим динамическим диапазоном [Текст] / под ред. В. М. Волкова. – Москва : Сов. радио, 1976. –343 с.

Шило, В. Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре [Текст] / В. Л. Шило. – Москва : Сов. радио, 1979. – 368 с.

Павлов, В. Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Текст] / В. Н. Павлов, В. Н. Ногин. – Москва : Горячая линия; Телеком, 2005. – 322 с.

Миловзоров, О. В. Электроника [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. – Режим доступа : http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/FN/fn-37.pdf. – Загл. с экрана.

Лукошкин, А. П. Усилители с широким динамическим диапазоном на микросхемах [Текст] / А. П. Лукошкин, И. Г. Киренский. – Москва : Радио и связь, 1981. – 120 с.

Золотова, Н. М. Линейный резистор, управляемый напряжением [Текст] / Н. М. Золотова // Приборы и техника эксперимента. – 1978. – № 1. – С. 116 –118.

Забродин, Ю. С. Промышленная электроника [Текст] : учеб. для вузов / Ю. С. Забродин. – Москва : Альянс, 2013. – 496 с.

Бобров, Н. В. Расчет радиоприемников [Текст] / Н. В. Бобров. – Москва : Радио и связь, 1981. – 240 с.

Шафер, Д. В. Расчет, настройка и испытания транзисторных усилителей с автоматической регулировкой усиления [Текст] / Д. В. Шафер. – Москва : Связь, 1974. –105 с.

Моделирование и исследование принципов функционирования профессионального радиоприемного устройства преобразования частоты [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://revolution.allbest.ru/radio/00516402_0.html. – Загл. с экрана.

Кондратенко, О. П. Про один з режимів роботи параметричної системи [Текст] / О. П. Кондратенко, І. Л. Страшний // Системи озброєння і військова техніка: наук. журн. ХНУПС ім. І. Кожедуба. – 2016. – № 4 (48). – С. 30–32.
Copyright (c) 2021 O. P. Kondratenko, S. S. Lukashenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР