МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЛЬНИМ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ АВТОМОБІЛЯ КрАЗ-6322)

Автор(и)

  • I. K. Shasha
  • A. I. Nikorchuk
  • A. L. Taranov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/1/33/179729

Ключові слова:

математична модель, пальне, забезпечення, умови експлуатації, двигун, швидкість руху, автомобіль, алгоритм

Анотація

Автори пропонують розглянути математичне моделювання як спрощену форму подання реальних процесів і взаємозв’язків у системі, що дозволяє вивчити, оцінити і прогнозувати вплив складових елементів (факторів) на поведінку системи в цілому (сукупність взаємопов’язаних елементів). Точність математичної моделі процесу слід підвищувати, головним чином, на важливих операціях, важливість їх слід виражати через економічні і технічні показники. Пропонується порядок розробки математичної моделі.

Посилання

Чудаков, Е. А. Пути повышения экономичности автомобиля [Текст] / Е. А. Чудаков. – Москва : Изд-во АН СССР. Отд-ние техн. наук. – 1948. – № 12. – 94 с.

Козловский, П. И. Расчет скоростей движения автомобиля и расхода горючего [Текст] / П. И. Козловский. – Ленинград : Гострансиздат, 1939. – 136 с.

Клименко, Л. В. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] / Л. В. Клименко, П. С. Тупицын ; под ред. М. Л. Клименко. – Москва : Наркомхоз, 1938. – 280 с.

Яковлев, Н. А. Теория автомобиля [Текст] / Н. А. Яковлев, Н. В. Диваков. – Москва : Высш. шк., 1962. – 424 с.

Рубец, Д. А. Смесеобразование в автомобильном двигателе при переменных режимах [Текст] / Д. А. Рубец. – Москва; Ленинград : Машгиз, 1948. – 254 с.

Токарев, А. А. Топливная экономичность и тягово-скоростные свойства автомобиля [Текст] / А. А. Токарев. – Москва : Машиностроение, 1982. – 222 с.

Говорущенко, Н. Я. Новая методика нормирования расхода топлива с учетом конкретных условий работы автомобилей [Текст] / Н. Я. Говорущенко, И. К. Шаша // Автомобильный транспорт : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : – 1987. – Вып. 24. – С. 14–19.

Шаша, И. К. Совершенствование действующей системы нормирования расхода топлива грузовых автомобилей [Текст] : дис. … канд. техн. наук / И. К. Шаша. – Харьков, 1991. – 167 с.

Шаша, І. К. Удосконалення методики розрахунку впливу дорожніх умов на рівень безпеки дорожнього руху в Україні [Текст] / І. К. Шаша, Р. І. Топчій // Вісник Севастопольського національного технічного університету. – Севастополь : СНТУ, 2011. – Вип. 121. – С. 30–33. – (Серія “Машинобудування та транспорт”).

Топчій, Р. І. Шляхи удосконалення діючої системи оцінювання умов експлуатації транспорту сил охорони правопорядку [Текст] / Р. І. Топчій // Збірник наукових праць ХУПС. – Харків : ХУПС, 2011. – № 1 (27). – С. 247–251.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті