DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/1/33/179730

МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. M. Diundik

Анотація


У статті наведено результати дослідження реакції колеса та підвіски автомобіля у вертикальному напрямі на збурюючий вплив. Розроблено математичну модель для оцінювання параметрів підвіски автомобіля в динаміці. Досліджено зовнішній збурюючий вплив опорної поверхні на колесо та підвіску автомобіля у вертикальній площині. Отримані функціональні залежності висоти колеса, кутів повороту важеля підвіски та колеса від часу.


Ключові слова


математична модель, динаміка підвіски, автомобіль

Повний текст:

PDF

Посилання


Литвинов, А. С. Управляемость и устойчивость автомобиля [Текст] / А. С. Литвинов. – Москва : Машиностроение, 1971. – 416 с.

До аналізу стійкості прямолінійного руху зчленованого автобуса [Текст] / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, М. І. Загороднов, А. А. Веремчук // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2003. – № 1. – С. 111–117.

Ротенберг, Р. В. Подвеска автомобиля [Текст] / Р. В. Ротенберг. – Москва : Машиностроение, 1972. – 392 с.

Вікович, І. А. Теорія руху транспортних засобів [Текст] : підручник / І. А. Вікович. – Львів : Львівська політехніка, 2013. – 672 с.

Башинський, А. Л. Альтернативний підхід до оцінки поперечної стійкості автомобіля [Текст] / А. Л. Башинський, С. А. Осташевський // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2015. – Вып. 71. – C. 151–155.

M. Blundell and D. Harty. The Multibody System Approach to Vehicle Dynamics [Teкст] / Elsevier Butterworth-Heinemann Publications, 2004. – 768 p.

Rill, G. Road vehicle dynamics: Fundamentals and modeling [Teкст] / Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. – 331 p.

Дюндик, С. М. До дослідження динаміки багатоелементних мобільних машин [Текст] / С. М. Дюндик, Р. В. Антощенков, В. М. Антощенков // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2018. – Вип. 1 (31). – С. 52–57.
Copyright (c) 2020 S. M. Diundik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР