МЕТОД АНАЛІТИЧНОГО ОПИСУ ОБЛАСТІ ІСНУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ПОСАДОК З НАТЯГОМ

Автор(и)

  • V. M. Nechyporenko
  • V. A. Salo
  • P. I. Litovchenko
  • A. P. Horbunov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/1/33/179734

Ключові слова:

посадка з натягом, автоматизоване проектування, посадкова робоча довжина, посадковий діаметр, область існування геометричних параметрів, теорія -функцій

Анотація

Пропонується метод призначення раціональних геометричних параметрів (посадкової робочої довжини і посадкового діаметра) у автоматизованому проектуванні посадок з натягом по гладкій поверхні. На основі чисельно-аналітичних досліджень з використанням авторської комп’ютерної програми здійснено аналітичний опис області існування цих значень, які представляють собою математичну модель у двовимірній системі координат.

Посилання

Никифоров, А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения [Текст] / А. Д. Никифоров. – Москва : Высш. шк., 2000. – 512 с.

Використання теорії -функцій для створення раціональних посадок з натягом [Текст] / В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, П. І. Літовченко та ін. // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 2. – С. 72–76.

Метод аналітичного опису кінцевої множини придатних посадок з натягом в області існування її -параметричної моделі [Текст] / В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, П. І. Літовченко, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 1. – С. 97–102.

Сало, В. А. Дослідження вірогідної зони придатних посадок з натягом при автоматизованому проектуванні [Текст] / В. А. Сало, А. П. Горбунов, В. М. Нечипоренко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – Вип. 2, т. 1. – С. 73–77. – (Серія “Технічні науки”).

Дослідження криволінійних форм вірогідної зони придатних фрикційних з’єднань [Текст] / А. П. Горбунов, В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, П. І. Літовченко // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 2. – С. 88–92.

Дослідження кругової вірогідної зони придатних посадок з натягом при аналітичному моделюванні [Текст] / В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, П. І. Літовченко та ін. // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2018. – Вип. 1. –

С. 95–100.

Побудова n-параметричної математичної моделі раціональної посадки з натягом при її автоматизованому проектуванні для бандажних з’єднань [Текст] / В. М. Нечипоренко, П. І. Літовченко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2014. – Вип. 2. – С. 86–91.

Новий науково обґрунтований метод автоматизованого проектування посадок з натягом [Текст] / П. І. Літовченко, В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1. –

С. 74–79.

Універсальний алгоритм вибору посадки з натягом на основі нового методу автоматизованого розрахунку її раціональних параметрів [Текст] / В. М. Нечипоренко, П. І. Літовченко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 2. − С. 72–75.

Допуски и посадки [Текст] : справ. в 2-х ч. / под ред. В. Д. Мягкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1978. − 1032 с.

Дослідження впливу діаметра посадки з натягом і температури нагрівання охоплювальної деталі на якість бандажного з’єднання [Текст] / В. М. Нечипоренко, П. І. Літовченко, В. А. Сало та ін. // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2015. – Вип. 2. – С. 97–102.

Сало, В. А. Доказательство достаточного признака сходимости метода Ритца для смешанного вариационного принципа Рейсснера [Текст] / В.А. Сало // Вестник Харьковского государственного политехнического університета. – Харьков, 2000. – Вып. 95. – С. 70–75.

Сало, В. А. О двусторонней оценке точности приближенных решений задач теории оболочек, полученных методом Ритца для неэкстремального функционала Рейсснера [Текст] / В. А. Сало // Доповіді НАН України. – Київ.– 2003. – №. 1. – С. 53–57.

Сало, В. А. Напряженно-деформированное состояние упругой цилиндрической панели с отверстием [Текст] / В. А. Сало, П. И. Литовченко, И. В. Чижиков // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. – Харків: НАКУ “ХАИ”, 2011. –Вып.1(65). – С. 63–70.

Сало, В. А. О концентрации напряжений около отверстия в упругой сферической оболочке [Текст] / В. А. Сало // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов : сб. науч. тр. – Харьков : НАКУ “ХАИ”, 2004. – Вып. 2 (37). – С. 66–72.

Сало, В. А. Дослідження міцності пружної циліндричної конструкції під дією локального навантаження [Текст] / В. А. Сало, В. М. Нечипоренко // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 2. – С. 76–82.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті