DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/2/34/192037

ВПЛИВ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА РАЦІОНАЛЬНУ ДИНАМІЧНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ АВТОМОБІЛЯ

M. A. Podrigalo, R. O. Kaidalov, S. A. Kudimov

Анотація


Запропонована удосконалена методика визначення раціональної динамічної характеристики  автомобілів з використанням уточненого методу визначення сили аеродинамічного опору, яка діє на автомобіль у процесі руху, що ґрунтується на емпіричній залежності коефіцієнта лобового аеродинамічного опору від швидкості руху автомобіля.


Ключові слова


потужність двигуна, прискорення автомобіля, швидкість автомобіля, динамічна характеристика автомобіля, аеродинамічний опір

Повний текст:

PDF

Посилання


Файст В. Л. Удосконалення вимог до динамічних властивостей легкових автомобілів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20. Харьков, 2012. 20 с.

Динамічні властивості та стабільність функціонування автотранспортних засобів: монографія / Д. В. Абрамов та ін.; за ред. М. А. Подригало і О. С. Полянського. Харків: ХНАДУ, 2014. 204 с.

Подригало М. А., Кайдалов Р. О. Раціональна динамічна характеристика автомобіля. Вісник машинобудування та транспорту: наук. журн. Вінниця, 2017. № 2(6). С. 78–85.

Кайдалов Р. О. Наукові основи створення автомобілів з комбінованою енергетичною установкою: автореф. дис. … докт. техн. наук : 05.22.02. Харків, 2018. 40 с.

Бортницкий П. И., Задорожний В. И. Тягово-скоростные качества автомобилей. Киев: Выща шк., 1978. 176 с.

Техническая энциклопедия / А. Н. Бах и др. Москва: Москомграф, 1927. Т. 1. 858 с.

BOSCH. Автомобильный справочник: пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: За рулем, 2004. 992 с.

Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин / Н. П. Артемов и др. Харьков: Міськдрук, 2012. 220 с.

Гащук П. Н. Енергетическая эффективность автомобиля. Львов: Свиш, 1992. 208 с.

Подригало М. А. Новое в теории эксплуатационных свойств автомобилей и тракторов. Харьков: Акад. ВВ МВД Украины, 2013. 222 с.
Copyright (c) 2021 M. A. Podrigalo, R. O. Kaidalov, S. A. Kudimov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР