DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/2/34/192044

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ ФРЕЗЕРУВАННЯ НА ЯКІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

O. V. Titarenko, O. I. Shapovalov, N. V. Zubkova, S. O. Novak

Анотація


Наведено результати теплофізичних досліджень процесу торцевого фрезерування плоских поверхонь полістиролу для сцинтиляційних елементів дозиметрів. За допомогою термографічних даних встановлено, що збільшення глибини різання не тільки підвищує температуру в зоні різання, а й спричинює нерівномірність розподілу тепла. Якість сформованого поверхневого шару оцінено за теплофізичними характеристиками: ентальпією, температурою склування та питомою теплоємністю.

Ключові слова


термопластичні полімерні матеріали, полістирол, торцеве фрезерування, температурне поле, розподіл тепла, температура склування, поверхня різання, ентальпія, внутрішній енергетичний стан, якість поверхні, шорсткість поверхні

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження переліку ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, що підлягають охороні Національною гвардією: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 628. Офіційний вісник України. 2014. № 95. С. 14.

Особенности структуры и свойств растворов, расплавов и твердых полимеров в ограниченных нанометровых объемах / А. Л. Волынский и др. Успехи химии. 2014. Т. 83, № 11. С. 1003–1026.

Волынский А. Л., Бакеев Н. Ф. Роль поверхностных явлений в структурно-механическом поведении твердых полимеров. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2014. С. 118–160.

Тітаренко О. В. Можливості експериментально-розрахункового підходу до пошуку раціональних умов обробки чутливих елементів дозиметрів. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків, 2017. Вип. 1. С. 103–109.

ГОСТ 26277-84. Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки. Введ. 01.07.85. Москва: Изд-во стандартов, 1984. 11 с.

EN ISO 2818. Kunststoffe. Herstellung von Probekoerpern durch mechanische Bearbeitung. Bruessel: CEN, 1997. 15 S.

Общемашиностроительные нормативы режимов резания, норм износа и расхода резцов, сверл и фрез при обработке неметаллических конструкционных материалов (пластмасс). Москва: НИИмаш, 1982. 144 с.

Годовский Ю. К. Теплофизические методы исследования полимеров. Москва: Химия, 1976. 212 с.

DIN EN ISO 11357-1. Plastics-Differential scanning calorimetry (DSC). Part 1. General principles. Geneve: ISO, 1997. 53 p.

Ehrenstein G., Riedel G., Trawiel P. Praxis der thermischen Analyse von Kunststoffen. Muenchen: Hanser, 2003. 397 S.

Kobayashi A. Machining of Plastics. NY.: McGraw-Hill Book Company, 1967. 175 P.
Copyright (c) 2021 O. V. Titarenko, O. I. Shapovalov, N. V. Zubkova, S. O. Novak

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР