КРИТЕРІЙ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ПОСАДКИ З НАТЯГОМ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ

Автор(и)

  • V. М. Nechyporenko
  • V. А. Salo
  • P. Litovchenko
  • A. Horbunov
  • D. Bosyk

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207352

Ключові слова:

посадка з натягом, автоматизоване проектування, посадкова робоча довжина, посадковий діаметр, діапазон зміни значень геометричних параметрів, область існування геометричних параметрів посадки, теорія R -функцій.

Анотація

Пропонується новий підхід до вибору раціональних значень геометричних параметрів посадки з
натягом на базі їх аналізу у автоматизованому проектуванні досліджуваного з’єднання за
сформульованим у статті аналітичним критерієм пошуку значень посадкових довжини і діаметра.
Ефективність методу показана на конкретному прикладі чисельного розрахунку.

Посилання

Каратаев О. Р., Хамидуллина Д. А., Тюрин А. Н. Соединения с натягом и расчеты в модуле APM

Joint. Вестник Казанского технологического университета. Машиностроение. Казань, 2014. Т. 17.

Вып. 23. С. 317–319.

Літовченко П. І., Нечипоренко В. М., Сало В. А., Іванова Л. П.Новий науково обґрунтований

метод автоматизованого проектування посадок з натягом. Збірник наукових праць Академії

внутрішніх військ МВС України. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. Вип. 1. С. 74–79.

Нечипоренко В. М., Літовченко П. І., Сало В. А., Іванова Л. П. Універсальний алгоритм вибору

посадки з натягом на основі нового методу автоматизованого розрахунку її раціональних параметрів.

Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. Харків : Акад. ВВ МВС України,

Вип. 2. С. 72–75.

Використання теорії R -функцій для створення раціональних посадок з натягом /

В. М. Нечипоренко та ін. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України.

Харків : НАНГУ, 2016. Вип. 2. С. 72–76.

Нечипоренко В. М., Сало В. А., Літовченко П. І., Іванова Л. П. Метод аналітичного опису

кінцевої множини придатних посадок з натягом в області існування її n -параметричної моделі.

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків : НАНГУ, 2017.

Вип. 1. С. 97–102.

Дослідження кругової вірогідної зони придатних посадок з натягом при аналітичному

моделюванні / В. М. Нечипоренко та ін. Збірник наукових праць Національної академії Національної

гвардії України. Харків : НАНГУ, 2018. Вип. 1. С. 95–100.

Нечипоренко В. М., Літовченко П. І.,Сало В. А., Іванова Л. П. Побудова n-параметричної

математичної моделі раціональної посадки з натягом при її автоматизованому проектуванні для

бандажних з’єднань. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України.

Харків : НАНГУ, 2014. Вип. 2. С. 86–91.

Нечипоренко В. М., Сало В. А., Літовченко П. І., Горбунов А. П. Метод аналітичного опису

області існування геометричних параметрів у автоматизованому проектуванні посадок з натягом.

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків : НАНГУ, 2019.

Вип. 1. С. 70–77.

Сало В. А., Горбунов А. П., Нечипоренко В. М. Дослідження вірогідної зони придатних посадок

з натягом при автоматизованому проектуванні. Вісник Житомирського державного технологічного

університету. Житомир : ЖДТУ, 2017. Вип. 2, т. 1. С. 73–77.

Морачковский О. К., Ромашов Ю. В., Сало В. А. Метод R-функций в решении задач теории

упругости на основе смешанного вариационного принципа Рейсснера. Прикладная механика. Киев,

Т. 38, № 2. С. 65–71.

Сало В. А. О двусторонней оценке точности приближенных решений задач теории оболочек,

полученных методом Ритца для неэкстремального функционала Рейсснера. Доповіді НАН України.

Київ, 2003. №. 1. С. 53–57.

Сало В. А., Литовченко П. И., Чижиков И. В. Напряженно-деформированное состояние упругой

цилиндрической панели с отверстием. Вопросы проектирования и производства конструкций

летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. Харьков,

Вып. 1 (65). С. 63–70.

Сало В. А., Нечипоренко В. М. Дослідження міцності пружної циліндричної конструкції під

дією локального навантаження. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії

України. Харків : НАНГУ, 2017. Вип. 2. С. 76–82.

Calculation of stress concentrations in orthotropic cylindrical shells with holes on the basis of a

variational method / V. A. Salo et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3,

Issue 7 (99). P. 11–17. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.169631.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті