АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗДОВЖНЬО-КУТОВИХ КОЛИВАНЬ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ НЕЛІНІЙНОЮ СИЛОВОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ СИСТЕМИ ПІДРЕСОРЮВАННЯ

Автор(и)

  • R. А. Nanivskyi

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207354

Ключові слова:

система підресорювання, поздовжньо-кутові коливання, амплітуда, частота.

Анотація

Досліджено вплив нелінійної відновлювальної сили пружних елементів та сили опору
демпферних пристроїв системи підресорювання на поздовжньо-кутові коливання підресореної
частини колісних транспортних засобів. В основу досліджень покладено ідею асимптотичного
інтегрування рівнянь із степеневою нелінійністю, які описують поздовжньо-кутові коливання на
основі використання спеціальних періодичних Ateb-функцій. Отримано аналітичні залежності, які
визначають закони зміни базових параметрів власних затухаючих коливань підресореної частини
як функції основних силових чинників системи підресорювання.
Методика, за якою виконано дослідження, може бути узагальнена для визначення реакції
підресореної частини на дію поодиноких нерівностей шляху, визначення критичної швидкості
стійкого руху вздовж криволінійних ділянок руху, розрахунків під час проектно-конструкторських
робіт і модернізації систем підвісок чи створення програмного продукту керованої системи
підресорювання.

Посилання

Солтус А. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посіб. для ВНЗ. Київ :

Арістей, 2010. 155 с.

Marijonas Bogdevičius & Raimundas Junevičius 2004. Dynamic processes of the retrofited rear

suspension of the vehicle. Transport, 19:6. Р. 262–268. URL:

http://dx.doi.org/10.1080/16484142.2004.9637985.

Войтенко В. А. Математичне моделювання пружної підвіски колісного транспортного засобу.

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. 2012. № 11, 12. С. 29–34.

Дущенко В. В. Якименко И. И. Математическое моделирование колебаний подресореного

корпуса многоопорной колесной машины. Механіка та машинобудування. 2004. № 2. С. 139–147.

Акопян Р. А. Пневматическое подресоревание автотранспортных средств. Львов : Выща шк.,

Изд-во при Львов. ун-те, 1984. Ч. 3. 239 с.

Артющенко А. Д., Суярков О. Г. Дослідження впливу характеристик підвіски автомобіля малого

класу на плавність ходу та її модернізація.Вісник НТУ “ХПІ”. Харків, 2013. № 32 (1004). С. 21–27.

Р. А. Нанівський. Аналітичний метод дослідження поздовжньо-кутових коливань колісних

транспортних засобів із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання

ISSN 2409-7470. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2020. Вип. 1 (35)

Мельничук С. В., Подчашівський Ю. О., Вітюк І. В., Бовсунівський І. А. Визначення параметрів

плавності ходу моделі підвіски на основі чотириланкового важільного механізму. Вісник ЖДТУ.

№ 4 (55). С. 25–27.

Павленко В. П. Стан розвитку методів діагностування підвіски автомобіля. Вісник НТУ “ХПІ”.

Харків, 2012. № 64 (970). С. 63–69 (серія “Автомобіле- та тракторобудуванняˮ).

Лобас Л. Г., Вербицкий В. Г. Качественные и аналитические методы в динамике колесных

машин. Киев : Наукова думка, 1990. 232 с.

Кузьо І. В., Сокіл Б. І., Палюх В. М. Вплив параметрів підвіски на нелінійні коливання

транспортних засобів. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : вісник НУ “ЛП”.

Львів, 2007. № 588. С. 49–52.

Грубель М. Г., Нанівський Р. А., Сокіл М. Б. Вплив відновлювальної сили пружної підвіски на

коливання та стійкість руху колісних транспортних засобів. Перспективи розвитку озброєння і

військової техніки СВ: тези доп. міжнар. НТК. Львів : 2014. С. 35.

Грубель М. Г., Красюк О. П., Нанівський Р. А., Сокіл М. Б. Вертикальні коливання підресореної

частини колісних транспортних засобів під дією випадкових збурень. Наукові нотатки НТК. Луцьк,

Вип. 46. С. 112–116.

Грубель М. Г., Нанівський Р. А., Сокіл М. Б. Вплив характеристик підвіски автомобілів

спеціального призначення на поперечно-кутові коливання підресореної маси. Автошляховик України.

№ 1/2. С. 18–20.

Андрухів А. І., Сокіл Б. І., Сокіл М. Б. Базові засади щодо обґрунтування вибору силових

параметрів адаптивної підвіски колісних транспортних засобів спеціального призначення. Військово-технічний збірник. Львів : НАСВ, 2018. Вип. 19. С. 38–51.

Айзерман М. А. Классическая механика. Москва : Наука, 1980. 368 с.

Сеник П. М. Обернення неповної Вeta-функцiї. Український математичний журнал. 1969. № 3.

С. 325–333.

Боголюбов Н. Н., Митропольський Ю. А. Асимптотические методы в теории нелинейных

колебаний. Москва : Наука, 1974. 504 с.

Жупиев А. Л., Михлин Ю. В. Устойчивость и ветвление нормальных форм колебаний

нелинейных систем. Прикладная математика и механика. 1981. № 3. С. 450–455.

Маневич Л. И., Михлин Ю. В., Пилипчук В. Н. Методы нормальных колебаний для существенно

нелинейных систем. Москва : Наука, 1989. 216 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті