ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ МІНІМАЛЬНОЇ МАСИ

Автор(и)

  • O. Kirichenko
  • V. Rakivnenko
  • P. Kalinin
  • L. Grebenik

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207357

Ключові слова:

ортотропна оболонка, форми втрати стійкості, лінії рівного рівня, гофрована оболонка, області розкиду параметрів, імовірність працездатності.

Анотація

Запропоновано графоаналітичний метод дослідження міцності статично навантажених
ортотропних оболонкових конструкцій мінімальної маси. Теоретично обґрунтовано метод
дослідження як у детерміністичному стані величин геометричних параметрів оболонки, так і в
ймовірному їх розкиді за умов найменшої маси працездатної конструкції.

Посилання

Определение статической и динамической прочности усеченных конических оболочек путем

комплексных преобразований дифференциальных уравнений задач строительной механики /

С. А. Соколовський та ін. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії

України. Харків, 2016. Вип. 1 (27). С. 72–77.

Кан С. Н., Ингульцов В. Л., Кириченко А. Н. Устойчивость цилиндрических оболочек с

подкрепляющим слоем. Прикладная механика. Киев, 1972. Т. 5, № 8. С. 50–56. Access all results in

Scopus.

О. М. Кириченко, В. П. Раківненко, П. М. Калінін, Л. А. Гребеник. Графоаналітичний метод

дослідження міцності оболонкових конструкцій мінімальної маси

ISSN 2409-7470. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2020. Вип. 1 (35) 55

Calculation of stress concentrations in orthotropic cylindrical shells with holes on the basis of a

variational method / V. A. Salo et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3,

Issue 7 (99). P. 11–17. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.169631.

Кириченко О. М., Раківненко В. П. Прикладний метод розрахунку несучої здатності

багатошарових оболонок. Вісник ХНТУСГ. Харків, 2009. Вип. 80. С. 262–270.

Кириченко О. М., Раківненко В. П., Гребеник Л. А. Аналіз гіпотез і припущень у прикладному

методі розрахунку багатошарових конструкцій. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ

МВС України. Харків, 2011. Вип. 2 (18). С. 76–80.

Сало В. А. О двусторонней оценке точности приближенных решений задач теории оболочек,

полученных методом Ритца для неэкстремального функционала Рейсснера. Доповіді НАН України.

Київ, 2003. №. 1. С. 53–57.

Літовченко П. І. Розрахунок параметрів раціонального розташування шківів багатошківної

пасової передачі. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. Харків, 2008.

Вип. 1 (11). С. 32–35.

Кан С. Н. Строительная механіка оболочек. Москва : Машиностроение, 1966. 508 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті