ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО ДВИГУНА ЗА УМОВИ ПОСТІЙНОЇ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛА

Автор(и)

  • М. Podrigalo
  • O. Koriak
  • V. Verbytskyi

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207358

Ключові слова:

колінчастий вал, двигун внутрішнього згоряння, трансмісія, крутний момент, частота коливань.

Анотація

Досліджена можливість підтримання постійної кутової швидкості колінчастого вала двигуна
внутрішнього згоряння на різних режимах руху автомобіля при використанні безступінчастої
трансмісії. Розроблено метод оцінювання стійкості роботи автомобільного двигуна.

Посилання

Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей / под ред.

А. С. Орлина, М. Г. Круглова. Москва : Машиностроение, 1983. 372 с.

Петров В. А. Автоматические системы транспортных машин. Москва : Машиностроение, 1974.

с.

Чудаков Е. А. Пути повышения экономичности автомобиля. Москва : АН СССР, 1948. 168 с.

Петров В. А. Автоматизация управления бесступенчатой передачей. Автоматизация управления

автомобилем : Материалы отраслевой науч.-технич. конф., 27–30 окт. 1964 г. Москва : ОНТИ-НАМИ, 1965. С. 55–81.

Петров В. А. Автоматическое управление бесступенчатых передач самоходных машин. Москва :

Машиностроение, 1968. 384 с.

Проблеми експлуатації, відновлення, випробувань, контролю характеристик озброєння,

військової та спеціальної техніки

ISSN 2409-7470. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2020. Вип. 1 (35) 67

Фаробин Я. Е. Фрикционные передачи автомобилей и тракторов. Москва : Машгиз, 1962. 164 с.

Кайдалов Р. О. Наукові основи створення автомобілів з комбінованою енергетичною

установкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 05.22.02. Харків, 2018. 40 с.

Подригало Н. М. Концепция обеспечения эффективности и контроля функциональной

стабильности моторно-трансмиссионных установок транспортно-тяговых средств: дис. … д-ра техн.

наук : 05.22.20. Харьков, 2016. 408 с.

Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. Москва : Наука, 1968. 480 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті