DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207360

ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛЬМІВНОЇ ДИНАМІКИ ВІЙСЬКОВОГО ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ

I. Strashnyi, G. Marenko, I. Tsebruk

Анотація


 
Розроблена математична модель розрахунку гальмівної динаміки військового вантажного
автомобіля. Проведено дослідження гальмівної динаміки вантажного автомобіля, визначений вплив
основних конструктивних і експлуатаційних факторів на ефективність гальмування та стійкість
руху вантажного автомобіля під час гальмування.


Ключові слова


гальмівна динаміка, математична модель, гальмівні сили, стійкість руху.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ UN/ECE R 13-07.08-2002. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження

дорожніх транспортних засобів категорій M, N, i O стосовно гальмування (Правила ЄЕК ООН N 13-07,08:1996 IDT). [Чинний від 2003.01.01]. Вид.офіц. Київ, 2003. 24 с.

Гришкевич А. И. Автомобили. Теория : учебник. Минск : Вышэйш. шк., 1986. 208 с.

Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть : учеб.

пособие / А. И. Гришкевич и др.; под ред. А. И. Гришкевича. Минск : Вышэйш. шк., 1987. 200 с.

Армейские автомобили : в 3 кн. / А. С. Антонов и др. Москва : Воениздат, 1970. Кн. 1. 526 с. Кн.

, ч. 2. 480 с.

Страшний І. Л., Шабалін О. Ю. Основи конструкції автомобілів. Шасі : навч. посіб. Харків :

НАНГУ, 2019. 205 с.

Страшний І. Л., Горбунов А. П. Експлуатаційні властивості автомобілів : навч. посіб. Харків :

Акад. ВВ МВС України, 2014. 94 с.

Гуревич Л. В., Меламуд Р. А. Пневматический тормозной привод автотранспортных средств:

Устройство и эксплуатация. Москва : Транспорт, 1988. 224 с.

Повышение эффективности торможения автотранспортных средств с пневматическим

тормозным приводом / А. Н. Туренко и др. Харьков : ХГАДТУ, 2000. 471 с.

Вплив способу гальмування на гальмівну динаміку автомобіля / В. І. Князь та ін. Молодий

вчений. Херсон : Гельветика, 2019. № 6(1). С. 9–13.

Сафибеков С. Д., Свиридов Е. В. Особенности оценки устойчивости движения полноприводных

автомобилей при торможении. Международный студенческий научный вестник : электрон. науч.

журн. 2016. № 3. URL: http: // www.eduherald.ru/ru/article/view?id=14866 (дата обращения: 07.02.2020).

Автомобілі КрАЗ-6322-02, КрАЗ-63221-02, КрАЗ-5446-02: Керівництво з експлуатації 6322-016-02-3902010 У РЕ. Кременчук : АвтоКрАЗ, 2008. 263 с.
Copyright (c) 2021 I. Strashnyi, G. Marenko, I. Tsebruk

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР