ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ НА НАДІЙНІСТЬ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

  • L. Sakovich
  • Yu. Мiroshnichenko
  • М. Yakovlev
  • M. Borisenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/2/36/223580

Ключові слова:

радіоелектронні засоби, метрологічне і діагностичне забезпечення, поточний ремонт

Анотація

У статті розглядаються підходи до забезпечення необхідного рівня надійності радіоелектронних засобів під час проектування конструкції виробів з урахуванням метрологічного і діагностичного забезпечення під час їх експлуатації. Відомо, що до 80 % часу поточного ремонту припадає на пошук дефектів, тому особлива увага приділяється впливу конструкції виробу на мінімізацію середнього часу діагностування. Розглянуто можливі варіанти відновлення працездатності багатовихідних обʼєктів, до яких віднесено підсистеми електроживлення. Показано, що обґрунтований вибір конструкції, метрологічного і діагностичного забезпечення зменшує до 30 % час поточного ремонту.

Використання отриманих результатів у проєктуванні перспективних та існуючих радіоелектронних засобів різноманітного призначення дозволить підвищити ефективність поточного ремонту в реальних умовах.

Посилання

Острейковский В. А. Теория надежности. Москва : Высш. шк, 2003. 463 с.

Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. 704 с.

Жаднов В. В. Расчёт надёжности электронных модулей. Москва : Салон-Пресс, 2016. 232 с.

Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО / В. Б. Кононов та ін. Xарків : ХНУПС, 2017. 288 с.

Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем / В. І. Василишин та ін. Харків : ХНУПС, 2018. 268 с.

Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации / С. П. Ксёнз и др. Санкт-Петербург : ВАС, 2010. 240 с.

Сакович Л. М., Криховецький Г. Я., Небесна Я. Е. Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава : [б. в.] 2018. № 2 (48). С. 164 – 166.

Рижов Є. В., Сакович Л. М. Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на показники ремонтопридатності військової техніки звʼязку. Науково-технічний журнал ЦНДІ ОВТ ЗС України. Київ. 2018. № 2 (18). С. 58 – 61.

Ксёнз С. П. Диагностика и ремонотнопригодность радиоэлектронных средств. Москва : Радио и связь, 1989. 248 с.

Гнатюк С. Є., Сакович Л. М., Мирошниченко Ю. В. Моделювання порядку перевірки параметрів при технічному обслуговуванні за станом радіоелектронних засобів. Електронне моделювання. Київ : ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. 2020. Т. 42. № 5. С. 120 – 128.

Сакович Л. Н. Бобро Р. А. Ремонт вторичных источников электропитания техники связи. Звʼязок. Київ. 2005. № 7. С. 56 – 60.

Желнов А. І., Романенко В. П. Електроживлення систем звʼязку. Київ : ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2016. 84 с.

Сакович Л. Н., Курченко О. А. Диагностирование многовыходных аналоговых объектов. Звʼязок. Київ. 2001. № 3. С. 52 – 54.

Сакович Л. Н., Мервинский А. И. Функциональное диагностирование многовыходных объектов. Звʼязок. Київ. 2003. № 1. С. 60 – 61.

Сакович Л. М., Ходич О. В., Мирошниченко Ю. В. Дослідження умовних алгоритмів діагностування багатовихідних обʼєктів. Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації : зб. наук. пр. Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. Вип. 2 (8). С. 47 – 56.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1995. 89 с.

Розробка та техніко-економічне обгрунтування автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування / С. І. Глухов та ін. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків. 2020. Вип. 1 (35). С. 30 – 40.

Сакович Л. М., Рыжаков В. А., Павлов В. П. Выбор средств измерений для технического обслуживания и текущего ремонта оборудования систем защиты информации. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні. Київ : НТУУ “КПІ”. 2003. Вип. 7. С. 77 – 85.

Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools / Yevhen Ryzhov et al. Measurement. Journal of the International Measurement Confederation. Vol. 123 (July 2018). Р. 19 – 25. DOI: https://doi.org/10/1016/j. measurement.2018.03.055. (дата звернення: 01.12.2020).

Volodymyr Kononov, Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych. Dependence of parametrs of repaire of military communication means on the quality of metrological support. Advanced Information Systems. Vol. 2. № 1. P. 91 – 95. DOI: http//doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.17. (дата звернення: 01.12.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10

Номер

Розділ

Статті