ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Лідія Федорівна Товма
  • Сергій Олексійович Каплун

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2021/1/37/237823

Ключові слова:

екстремальні умови, холодова травма, фригопротектор, глюкозамін гідрохлорид, мармелад

Анотація

Обгрунтовано необхідність розробки технології інноваційного продукту з фригопротекторними властивостями, що рекомендується до споживання в екстремальних умовах. Встановлено, що аміноцукор глюкозамін гідрохлорид зменшує зниження температури тіла, покращує рухову активність, тонус м ̓язів і фізичну активність, показники кардіогемодинаміки і реологічні властивості крові в умовах холодових травм. Для створення продукту спеціального призначення вибрано технологію мармеладу желейного, до рецептури якого введено аміноцукор глюкозамін гідрохлорид. Доведено, що отриманий продукт покращує адаптацію організму до тривалої дії низьких температур та може бути рекомендований як фригопротектор при виконанні військовослужбовцями службово-бойових завдань у екстремальних умовах.

Посилання

Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю. Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск та показники ЕКГ при експериментальній холодовій травмі. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2017. № 6 (56). С. 31–36.

Афанасьева Р. Ф., Бурмистрова О. В. Холодовой стресс, критерии оценки, прогнозирование риска охлаждения человека. Безопасность жизнедеятельности. 2006. № 2. С. 16–20.

Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю. Скринінгове дослідження глюкозаміну гідрохлориду в якості засобу фригопротекторної дії. Клінічна фармація. 2010. Т. 14, № 4. С. 47–49.

Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю. Порівняльна характеристика фригопротекторної дії глюкозаміну гідрохлориду та глюкозаміну сульфату на моделі гострого загального охолодження у мишей. Фармаком. 2013. № 3. С. 63, 64.

Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю., Бородай С. М. Перспективи використання глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії. Рішення ПК “Фармація” (протокол № 83 від 18.12.2013) : інформ. лист. 2014. Вип. 10. № 95. 4 с.

Застосування глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії : пат. 52370 Україна : МПК А 61 К 31/726, А 61 Р 43/00 ; заявл. 19.02.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.

Бондарев Е. В., Штрыголь С. Ю. Антигипотермические и антиоксидантные свойства глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты в условиях острой холодовой травмы. Вестник фармации. 2016. № 3 (73). С. 92–97.

Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі / Бондарєв Є. В. та ін. Клінічна фармація. 2017. Т. 21, № 1. С. 50–56.

Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю. Фригопротекорні властивості глюкозаміну гідрохлориду, “Глюкозаміну-С БХФЗ” та ацетилсаліцилової кислоти за умов гострої холодової травми : тези доп. V Нац. з’їзду фармакологів України, 18–20 жовт. 2017 р. Запоріжжя. С. 11, 12.

Бондарев Е. В. Влияние глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты на показатели углеводного обмена при острой холодовой травме у крыс. Vestnik of the South-Kazakhstan state pharmaceutical academy. 2015. № 1 (70). С. 22–27.

Фригопротекторний ефект дієтичної добавки “Глюкозамін С-БХФЗ” та роль її компонентів / Є. В. Бондарєв та iн. Вестник фармации. 2016. № 2. С. 48, 49, 50.

Защитные свойства диетической добавки “Глюкозамин С БХФЗ” у курсантов в условиях полевых учений в зимний период / Е. В. Бондарев и др. Вестник фармации. 2018. № 2 (80). С. 64–69.

Спосіб виготовлення мармеладу, що містить глюкозамін гідрохлорид та виявляє фригопротекторні властивості : пат. 139162 Україна : МПК А 23 L 21/00 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Євлаш В. В., Товма Л. Ф., Солнцева С. Д., Пігарєв В. В. Технологія мармеладу формового фригопротекторної дії для удосконалення продовольчого забезпечення військовослужбовців у екстремальних умовах. Актуальні питання розвитку та удосконалення логістичного забезпечення в Національній гвардії України : тези доп. наук.-практ. конф., м. Харків 16 груд. 2020 р. Харків : НА НГУ. С. 12, 13.

Функциональные продукты: тенденции и перспективы. По материалам Food Navigator.com. Продукты & ингредиенты. 2015. № 3. С. 8, 9.

Русаков В. Коллективные и индивидуальные пайки военнослужащих ВС США. Зарубежное военное обозрение. 2014. № 3. С. 35.

Силка І. М. Оцінка стану харчування військовослужбовців Збройних Сил України. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2016. Т. 21. Вип. 6. С. 182–188.

Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технології, енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу : кол. монографія. Харків : ХДУХТ, 2016. 380 с.

Товма Л. Ф., Євлаш В. В., Глущенко В. В. Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань і його коригування шляхом введення білково-вітамінного продукту “VitаBar”. Честь і закон. 2017. № 1. С. 131‒138.

ДСТУ 4333:2004. Мармелад. [Чинний від 2004-08-17]. Київ, 2004.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-04

Номер

Розділ

Статті