ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИБОРУ ПОСАДКИ З НАТЯГОМ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ

Автор(и)

  • Володимир Миколайович Нечипоренко
  • Валентин Андрійович Сало
  • Петро Іванович Літовченко
  • Лариса Анатоліївна Гребеник
  • Лариса Петрівна Іванова

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2021/1/37/237896

Ключові слова:

посадка з натягом, автоматизоване проєктування, область існування геометричних параметрів, критерій вибору раціонального проєктного рішення, теорія R функцій

Анотація

Пропонується ефективний метод вибору посадки з натягом на базі аналізу геометричних параметрів, отриманих при математичному моделюванні і розробленні алгоритмів автоматизованого проєктування. На конкретному прикладі сформульовано критерій вибору посадки з натягом, ефективність і доцільність якого проілюстрована шляхом порівняння з іншим критерієм, отриманим у попередніх працях авторів. Визначено, що задача вибору єдиного раціонального проєктного рішення суттєво спрощується у випадку збігання кількох критеріїв однієї з альтернативних посадок.

Посилання

Иванова А. В., Щеглетов К. А., Куманеев М. А. Имитационное моделирование в SOLIDWORKS посадки с натягом для станочного приспособления. Научное обозрение : электрон. журн. 2020. № 1. С. 1–12. URL: https://science-engineering.ru.

Method of design of interference fit based on complex mathematical modeling / V. М. Nechiporenko et al. Advances in Design, Simulation and Manufacturing III. DSMIE 2020 Conference Proceedings, LNME. 2020. Vol. 1: Manufacturing and Materials Engineering. P. 45–54. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50794-7_5.

Літовченко П. І, Нечипоренко В. М., Сало В. А., Павлов Я. В. Свідоцтво № 99502 від 04.09.2020 про реєстрацію авторського права на твір за темою “Проєктування раціональних посадок з натягом на основі багатопараметричних математичних моделей області їх існування” на комп’ютерну програму “Interference Fit”.

Метод аналітичного опису області існування геометричних параметрів у автоматизованому проєктуванні посадок з натягом / Нечипоренко В. М., Сало В. А., Літовченко П. І., Горбунов А. П. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків, 2019. Вип. 1. С. 70–77.

Критерій вибору раціональних значень параметрів посадки з натягом при автоматизованому проєктуванні / В. М. Нечипоренко та ін. // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків, 2020. Вип. 1. С. 13–20.

Морачковский О. К., Ромашов Ю. В., Сало В. А. Метод R-функций в решении задач теории упругости на основе смешанного вариационного принципа Рейсснера. Прикладная механика. Киев, 2002. Т. 38, № 2. С. 65–71.

Сало В. А. О двусторонней оценке точности приближенных решений задач теории оболочек, полученных методом Ритца для неэкстремального функционала Рейсснера. Доповіді Національної академії наук України. Київ, 2003. №. 1. С. 53–57.

Сало В. А., Литовченко П. И., Чижиков И. В. Напряженно-деформированное состояние упругой цилиндрической панели с отверстием. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов : сб. науч. тр. Национального аэрокосм. ун-та им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. Харьков, 2011. Вып. 1 (65). С. 63–70.

Сало В. А., Нечипоренко В. М. Дослідження міцності пружної циліндричної конструкції під дією локального навантаження. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків, 2017. Вип. 2. С. 76–82.

Calculation of stress concentrations in orthotropic cylindrical shells with holes on the basis of a variational method / V. A. Salo et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3, Issue 7 (99). P. 11–17. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.169631.

Calculation of the spherical elements of non-uniform thickness for structures with holes based on the variational RVR-method / V. A. Salo et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Issue 6/7(108). P. 36–42. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.217091.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-04

Номер

Розділ

Статті