ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ СИЛ БЕЗПЕКИ ЗА УМОВИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ШУМУ ПОСТРІЛУ

Автор(и)

  • Олександр Біленко
  • Руслан Кайдалов
  • Олександр Крюков

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2021/2/38/252125

Ключові слова:

шум пострілу, формування вимог, технічні характеристики, стрілецька зброя, сили безпеки

Анотація

Визначено особливості формування вимог до технічних характеристик стрілецької зброї для сил безпеки за умови регламентації шуму пострілу. На прикладі методик визначення раціональних значень технічних характеристик снайперської гвинтівки для сил безпеки показані особливості формування таких вимог. У результаті зазначені методики вдосконалені та можуть використовуватися для формування відповідних вимог до снайперських гвинтівок для сил безпеки. Визначено напрямок подальшого дослідження.

Посилання

Обґрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України : навч.-метод. посіб. / Г. П. Ситник та ін. ; за заг. ред. Г. П. Ситника. Київ : НАДУ, 2012. 52 с.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594.

Кораблин В., Красников В. Стрелковое оружие России : «Винторез» и «Вал». Москва : Техника молодежи, 2011. 27 с.

Прибор для беззвучной и беспламенной стрельбы из 7,62-мм модернизированных автоматов Калашникова (АКМ и АКМС) : рук. службы. Москва : Воениздат, 1972. 38 с.

Біленко О. І. Визначення параметрів звуку пострілу, які впливають на виконання специфічних вогневих завдань силами безпеки та підлягатимуть регламентації. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 1 (37). С. 5–11.

Гриб Д. А., Ланецкий Б. Н., Лукьянчук В. В., Николаев И. М. Методологические аспекты системного обоснования оперативно-тактических требований к перспективным зенитным ракетным системам. Системи управління, навігації та зв’язку. 2009. № 4. С. 147–153.

Демідов Б. О., Луханін М. І., Науменко М. В. Системна методологія обґрунтування, формування та реалізації оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог до зразків (комплексів, систем) озброєння та військової техніки. Наука і оборона. 2011. № 1. С. 45–50.

Стеценко О. О., Ковтуненко О. П., Цибулько І. С. Методологічні аспекти формування оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних вимог до перспективних систем озброєння Збройних Сил України. Наука і оборона. 2001. № 4. С. 46–54.

Скорик А. Б., Демідов Б. А., Дранник П. А. Аналіз загальної методології формування вимог до військово-технічних систем і озброєння ЗРВ. Системи озброєння і військова техніка. 2010. № 3. С. 75–82.

Гриб Д. А., Демідов Б. О., Науменко М. В. Методологічний підхід до формування технічного обрису перспективних зразків озброєння та військової техніки. Наука і оборона. 2009. № 4. С 30–34.

Гриб Д. А., Демідов Б. О., Науменко М. В. Системно-концептуальні основи і елементи методології формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред’являються до перспективних зразків озброєння і військової техніки та зразків, що модернізуються. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 2 (18). С. 65–73.

Гусев А. Л., Денисенко А. К., Платунов В. С. Особенности военно-научных исследований по обоснованию концепций и обликов перспективных авиоционных комплексов. Военная мысль. 2007. № 8. С. 49–53.

Адаменко О. А. Наукові засади розроблення нової зброї. Наука і оборона. 1998. № 4. С. 43–49.

Антонець В. В., Миронович В. М., Сафронов О. В., Луцик С. Л. Методологічні аспекти формування вимог до систем озброєння Збройних Сил України. Наука і оборона. 2002. № 4. С. 52–55.

Круковский-Синевич К. Б., Полигенько А. Ф. Использование принципа идеального образца для обоснования тактико-технических требований к перспективным видам вооружения и военной техники. Артиллерийськое и стрелковое вооружение. 2005. № 3. С. 8–14.

Василенко А. В., Лукьянов П. А., Зотова Л. М., Сотник В. В. Методические аспекты формирования общих технических требований при разработке вооружения и военной техники. Артиллерийськое и стрелковое вооружение. 2007. № 2. С. 56–59.

Василенко О. В., Зубарєв В. В. Погляди на обґрунтування вимог до технічних показників перспективних зразків озброєння. Наука і оборона. 2007. № 4. С. 33–34.

Шмаков О. М., Черніченко Ю. М., Біленко О. І. Формулювання тактико-технічних вимог до зразка озброєння. Честь і закон. 2006. № 1. С. 48–50.

Біленко О. І., Пащенко В. В. Розробка тактико-технічних вимог до кінетичної зброї несмертельної дії. Збірник наукових праць ХУПС. Харків, 2012. Вип. 1 (30). С. 2–5.

Біленко О. І., Бєлашов Ю. О. Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик снайперської гвинтівки для сил безпеки. Озброєння та військова техніка. 2015. № 4 (8). С. 3–8.

Біленко О. І. Тактико-технічні характеристики стрілецької зброї для сил охорони правопорядку, які підлягають регламентації. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2013. № 2/10 (62). С. 28–32.

Біленко О. І. Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик кінетичної зброї з обмеженою відстанню дії для сил безпеки. Системи озброєння і військова техніка. 2015. № 4 (44). С. 10–14.

Біленко О. І. Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик кінетичної зброї несмертельної дії для сил безпеки. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків, 2015. Вип. 2 (26). С. 5–9.

Ручное огнестрельное оружие бесшумного боя : монография / Н. А. Коновалов и др. Днепропетровск : ИТМ НАН Украины и НКА Украины, 2008. 303 с.

Физическая энциклопедия : в 5 т. / под ред. А. М. Прохорова. Москва : БРЭ, 1994. Т. 4. 704 с.

Кухлинг Х. Справочник по физике : пер. с нем. Москва : Мир, 1982. 520 с.

Поляков Г. А. Определение характеристик приборов снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия. Техническая механика. 2010. № 4. С. 57–74.

Разработка приборов снижения уровня звука выстрела для единых пулеметов ПКМ / Н. А. Коновалов и др. Техническая механика. 2012. № 1. С. 23–37.

Кваша Ю. А., Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д. Математическая модель и методика расчета процесса заполнения газом камер приборов снижения уровня звука выстрела с учетом наполнителей. Техническая механика. 2005. № 2. С. 137–146.

Математическое моделирование газодинамического процесса работы прибора снижения уровня звука выстрела / Н. А. Коновалов и др. Техническая механика. 1999. № 1. С. 13–17.

Бучарский В. Л., Добринская К. Ю., Сербин В. В., Сичевой А. В. Проектирование прибора малошумной стрельбы методами численного моделирования. Артиллерийское и стрелковое вооружение. 2009. № 2. С. 3–7.

Математическая модель быстропротекающих газодинамических процессов в приборах снижения уровня звука выстрела с учетом двумерности течения в канале прибора / Н. А. Коновалов и др. Техническая механика. 2005. № 1. С. 77–88.

Saito Т., Marumoto M., Takayama K. Numerical investigations of shock waves in gas-particle mixtures. Evaluation of numerical methods for dusty-gas shock wave phenomena. Shock Waves. 2003. Vol. 13. P. 299–322.

Fedorov A. V., Khmel T. A., Kratova Yu. V. Shock and Detonation Wave Diffraction at a Sudden Expansion in Gas-Particle Mixtures. Shock Waves. 2008. Vol. 18. P 281–290.

Біленко О. І., Бєлашов Ю. О. Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик снайперської гвинтівки для сил безпеки. Озброєння та військова техніка. 2015. № 4 (8). С. 3–8.

Гвишиани Д. М., Емельянова С. В. Многокритериальные задачи принятия решений. Москва : Машиностроение, 1978. 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-01

Номер

Розділ

Статті