СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Михайдо Медвідь
  • Інна Черніченко
  • Людмила Сінна

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2021/2/38/252154

Ключові слова:

стратегія, зворотний зв’язок, студентоцентроване навчання, акредитація освітніх програм, вищий військовий навчальний заклад, Національна академія Національної гвардії України

Анотація

Особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах ускладнюють реалізацію студентоцентрованого підходу. За результатами навчання за Програмою Британської ради в Україні «Вдосконалення викладання у вищій освіті України» та проведеного дослідження розроблено стратегію формування та розвитку системи зворотного зв’язку Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому навчальному закладі / М. М. Медвідь та ін. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. 2020. Вип. 3. С. 226–235.

Медвідь М. М. Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. Вип. 1. С. 129–137.

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми: протокол НАЗЯВО від 17.11.2020 р. URL: https://cutt.ly/snYDa1F (дата звернення: 25.11.2021).

Методика організації системи зворотного зв’язку у вищому військовому навчальному закладі / М. М. Медвідь та ін. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. 2021. Вип. 2. С. 85–91.

Зворотній зв’язок : Кембриджський словник англійської мови. URL: dictionary.cambridge.org (дата звернення: 25.11.2021).

Алфьорова Л. М. Стратегічна інформаційна система побудови зворотного зв’язку у вищому навчальному закладі. Інформаційні технології в освіті. 2013. Вип. 15. С. 234–241.

Божук Т., Малик Л. Роль зворотного зв’язку в навчальному процесі: досвід застосування методів «три конверти» та анкетування. Молодь і ринок. 2010. № 7–8 (66–67). С. 94–98.

Дибкова Л. М. Засоби реалізації швидкого зворотного зв’язку в інформаційному освітньому середовищі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 77. № 3. С. 130–144.

Henderson M., Ryan T., Phillips M. The challenges of feedback in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education. 2019. 44 (1), pp. 1–16, DOI: 10.1080/02602938.2019.1599815.

Програма Британської ради в Україні «Вдосконалення викладання у вищій освіті України». URL: https://cutt.ly/oTXK1zy (дата звернення: 25.11.2021).

Освітньо-професійна програма підготовки школи викладача-початківця «Кадрове забезпечення освітньої діяльності ВВНЗ». 20 с. URL: https://cutt.ly/VbZZNA5 (дата звернення: 25.11.2021).

Освітньо-професійна програма «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників з удосконалення освітнього процесу», 31 с. URL: https://cutt.ly/ybZZXrh (дата звернення: 25.11.2021).

The Development of Readiness for the Educational Activities in Teachers of Higher Military Educational Institutions / M. Medvid et al. Proceedings of the 2020 3rd International Seminar on Education Research and Social Science (ISERSS 2020), Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2021. Volume 516, pp. 416–422. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.077.

Положення про професійний розвиток та підвищення кваліфікації НПП та ПП НА НГУ / О. О. Морозов та ін.; за заг. ред. С. А. Соколовського. 82 с. URL: https://cutt.ly/dbZXyTq (дата звернення: 25.11.2021).

Опитування стейкголдерів. URL: https://cutt.ly/JTBtlGY (дата звернення: 25.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-01

Номер

Розділ

Статті