ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Автор(и)

  • Людмила Пелепейченко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2021/2/38/252162

Ключові слова:

соціальні комунікації, рівні соціальних знань, дискурсивні практики, компетенції, стратегічні комунікації

Анотація

У статті обґрунтовано напрями підготовки курсантів до здійснення соціальних комунікацій, зміст відповідних компетенцій, структуру програми, принципи її побудови та підходи до  навчальної роботи. У моделюванні системи підготовки взято до уваги два фактори: рівні соціальних знань та дискурсивні практики військовослужбовців НГУ.

Посилання

Доктрина зі стратегічних комунікацій. Вересень 2020. URL: https://cutt.ly/HbJhqXT (дата звернення: 10.10.2021).

Ільганаєва В. О. Теорія соціальних комунікацій на шляху фундаменталізацїї медіа-знання. Соціальні комунікації: результати досліджень –2013 : колект. моногр. / за ред. О. М. Холода. Київ : КиМУ, 2014. С. 5–43.

Ильганаева В. А. Социально-культурная динамика в социальной истории: трансформационные основания и тенденции. Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація, 2012. № 5. С. 30–36.

Ільганаєва В. О. Соціальна комунікація як об’єкт теоретизації. Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація, 2009. № 1. С. 60–67.

Комунікативна особистість військовослужбовця Національної гвардії України в сучасному соціальному контексті : монографія / за ред. Л. М. Пелепейченко. Харків : НА НГУ, 2014. 221 с.

Конецкая В. Социология коммуникации. URL: https://cutt.ly/iTlgEsg (дата звернення: 23.10.2021).

Мовна комунікація в діяльності сил охорони правопорядку: Теоретичні засади галузевої комунікації : монографія / за ред. д-ра філол. наук, проф. Л. М. Пелепейченко. Харків : АВВ МВС України, 2009. 272 с.

Пелепейченко Л. М. Умови реалізації впливового потенціалу наративу в соціальних комунікаціях. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Філологія. Соціальні комунікації. Т. 31 (70). № 1. Ч. 3, 2020. С. 46‒51.

Пелепейченко Л. М. Концептуальні засади стратегічних комунікацій в діяльності інститутів сектору безпеки і оборони України. Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця : монографія. Київ : НА СБУ, 2018. С. 110–150.

Пелепейченко Л. М., Посмітна В. В. Мовний вплив у військовому дискурсі : монографія. Харків : НА НГУ, 2014. 150 с.

Попова Т. В. Стратегічні комунікації, досвід США: «успішні стратегічні комунікації засновані на 80 % реальних дій». URL: https://censor.net.ua/b1106538 (дата звернення: 23.10.2021).

Почепцов Г. Г. Соціальні комунікації й нові комунікативні технології. Комунікація, 2010. № 1. С. 19–26.

Різун В. Соціальні комунікації як інженерне вчення, або соціальні комунікації в системі соціального інжинірингу (соціальної інженерії). Комунікація, 2012. № 2. С. 8–18.

Різун В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій. Психолінгвістика, 2012. № 10. С. 305‒314.

Різун В. В. До питання про соціально-комунікаційний підхід у науці. Комунікація, 2010. № 1. С. 27–37.

Теоретичні та практичні аспекти стратегічних комунікацій Національної гвардії України : монографія / за ред. д-ра філол. наук, проф. Л. М. Пелепейченко. Харків : НА НГУ, 2017. 360 с.

Холод О. Медіа й теорії соціальних комунікацій : монографія. Київ : Ін-т реклами, 2017. 409 с.

Холод О. М. Семантика терміна «соціальні комунікації»: концептуальні підходи. Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. Київ : Комтека, 2015. Т. 1. С. 5–14.

Холод О. Громадянське суспільство і ЗМК у системі соціального інжинірингу. Вісник Львівського університету. Журналістика, 2013. Вип. 38. С. 228–234.

Холод О. М. Психологічне і соціологічне підґрунтя формування теорій комунікаційних технологій. Психолінгвістика : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2011. Вип. 8. С. 210–217.

Abraham A. J. The Strategic Communications Process – How to Get Our Message Out More Effectively. Washington : National Defense University, National War College Paper, 2004. 244 p.

Anais Reding, Kristin Weed, Jeremy J. Ghez. NATO’s Strategic Communications concept and its relevance for France. RAND Corporation, 2010. 63 р.

Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy. Version 3.0. US Joint Forces Command Joint. Warfighting Center, 2010. 232 р.

Derina Holtzhausen, Ansgar Zerfass. The Routledge Handbook of Strategic Communication. New York and London, 2015. 63 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-01

Номер

Розділ

Статті