ЗАДАЧА РОЗПОДІЛУ ПРЕДМЕТІВ РЕЧОВОГО МАЙНА ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЕЛЕМЕНТАХ КОМПЛЕКСУ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Альбощій
  • Сергій Суконько
  • Сергій Павленко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2023/1/41/280855

Ключові слова:

комплекс бойового екіпірування, ешелонування, предмети речового та продовольчого забезпечення, службові (бойові) завдання

Анотація

У статті розглянуто формалізацію задачі розподілу (ешелонування) предметів речового та продовольчого забезпечення у складі комплексу бойового екіпірування військовослужбовця залежно від завдань, які виконують підрозділи Національної гвардії України.

Посилання

Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період : розпорядження КМУ від 14 червня 2017 р. № 398 р.

Рудковський О. М., Черненко А. Д. Розвиток бойового екіпірування солдата як єдиного комплекту захисту. Актуальні проблеми проєктування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : мат-ли Всеукраїнської наук.-техн. конф., м. Вінниця, 17–19 трав. 2017 р. Вінниця, 2017. С. 264 – 266.

Про затвердження Концепції створення комплексу бойового екіпірування військовослужбовця Збройних Сил України : наказ Міністерства оборони України від 10.12.2014 р. № 876. Київ : МО України, 2014. 9 с.

Суконько С. М., Альбощій О. В. Обґрунтування необхідності удосконалення речового та продовольчого забезпечення військовослужбовців в умовах їх короткотривалої автономії під час виконання службових (бойових) завдань. Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів : зб. тез доп ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовт. 2022 р. Харків, 2022. С. 293 – 294.

Проблеми розвитку бойового екіпірування солдата як єдиного комплекту для Збройних Сил України / Рудковський О. М., Федоренко B. В., Черненко А. Д., Оборнєв C. І. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2016. № 2 (6). С. 50 – 59.

Основні принципи побудови комплексу бойового екіпірування військовослужбовця URL:http://www.ukrmilitary.com/2017/12/ equipment.html#_ftnref1 (дата звернення: 15.02.2023).

Юрова Т. Спроби впровадження стандартів НАТО в уніформу Збройних Сил України до початку Революції гідності. Військово-історичний меридіан : електрон. наук. фаховий журн. Вип. 4 (26). 2019. С. 127 – 138.

Гишко Г. Б., Ткаченко М. Д. Пропозиції щодо використання елементів екіпірування військовослужбовців в умовах радіаційного і хімічного зараження. Честь і закон. 2018. № 2 (65). С. 57 – 61.

Міркова Н. П., Курганська М. М. Принцип сумісності та підбору предметів бойового екіпірування для оптимізації очікуваних тактико-технічних властивостей. Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доп. XVI Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених та студентів, м. Київ, 27, 28 квіт. 2017 р. Київ, 2017. С. 91 – 92.

Визначення перспективного складу системи ураження (стрілецька зброя, засоби ближнього бою) у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів військової розвідки Збройних Сил України / В. М. Оленєв та ін. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2018. № 2 (10). С. 42 – 48.

Основні вимоги до військової форми та шляхи покращення її властивостей в аспекті підвищення захисту воїнів / Дурач В. М., Малиневський В. В., Ткачук П. В., Ніколайчук Л. Г. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. Львів, 2021. № 27. С. 22 – 26.

Перспективні напрямки удосконалення системи енергозабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовця / Гончарук A. А., Оленєв В. М., Шлапак B. О., Дідик В. О. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2019. № 1 (11). С. 85 – 98.

Остапенко Н. В., Токар Г. М. Конструктивно-технологічні рішення тактичних рюкзаків та розвантажувальних ременів. Eнергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи : мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4, 5 черв. 2019 р. Київ, 2019. С. 319 – 327.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 24.

Про речове забезпечення Національної гвардії України : наказ МВС України від 07.07.2017 р. № 475.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Номер

Розділ

Статті