ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ІМІТАТОРА ЦІЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ ЕЛЕМЕНТА, ЩО ВРАЖАЄ, КІНЕТИЧНОЇ ЗБРОЇ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ

Автор(и)

  • Олександр Біленко
  • Володимир Марченко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2023/1/41/280868

Ключові слова:

вогнепальна зброя, елемент, що вражає, енергетичні характеристики, термінальна балістика, імітатор цілі, кінетична зброя несмертельної дії

Анотація

На основі аналізу властивостей небіологічних імітаторів цілі обґрунтовано вибір блоків з балістичного пластиліну як імітатора цілі для дослідження дії елементів, що вражають, кінетичної зброї несмертельної дії. Наведені результати попередніх експериментальних досліджень впливу температури балістичного пластиліну «Beschussmasse» на об’єм остаточної порожнини від дії елемента, що вражає. Результати досліджень свідчать про суттєвість такого впливу та необхідність встановлення залежності об’єму остаточної порожнини від температури матеріалу блока та кінетичної енергії елемента, що вражає.

Посилання

Внутрішня балістика : конспект лекцій / уклад В. І. Онда. Суми : СумДУ, 2018. 134 с.

Блюм М. М., Устимов А. И. Патроны ручного огнестрельного оружия и их криминалистическое исследование. : ВНИИМВД СССР, 1982. 296 с.

Данилин Г. А., Огородников В. П., Заволокин А. Б. Основы проекти-рования патронов к стрелковому оружию : учебник. СПб. :: БГТУ, 2005. 374 с.

Калашников В. В., Алексенцева С. Е. Исследование влияния конструкции пули на процесс пробивания стальной преграды. Вестник Самарского государственного технического университета. 2009. № 2 (24). С. 99–104.

Судебно-медицинская оценка механизма образования огнестрельных повреждений, причиненных эластичными поражающими элементами / Мусин Э. Х., Романько Н. А., Макаров И. Ю., Куценко К. И. Судебно-медицинская экспертиза. 2012. № 55 (3). С. 19–22.

Кириллов В. М., Сабельников В. М. Патроны стрелкового оружия. М. : ЦНИИ информации, 1980. 372 с.

Балаганский И. А., Мержневский Л. А. Действие средств поражения и боеприпасов. Н. : НГТУ, 2004. 408 с.

Селиванов В. В. Боеприпасы. М. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. 551 с.

Біленко О. І. Тактико-технічні характеристики стрілецької зброї для сил охорони правопорядку, які підлягають регламентації. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2013. № 2/10 (62). С. 28–32.

Біленко О. І. Розробка тактико-технічних вимог до кінетичної зброї несмертельної дії. Збірник наукових праць ХУПС. Харків, 2012. Вип. 1 (30). С. 2–5.

Біленко О. І. Формування вимог до розкиду дульних швидкостей метальних елементів кінетичної зброї. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. Харків, 2013. Вип. 1 (21). С. 16–20.

ОУ 78-41-016:2013. Патрони несмертельної дії. Загальні технічні вимоги. Київ : МВСУ, 2013.

Парфенов В. Е., Самохвалова И. М. Ранения нелетальным кинетическим оружием.

ЭЛБИ-СПб, 2013. 224 с.

Пащенко В. В., Черніченко Ю. М. Обґрунтування потреби правоохоронних органів та військових формувань у кінетичній зброї несмертельної дії. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків, 2012. Вип. 19. С. 63–67.

Зеркалов Д. В. Защита : хрестоматия. Київ : Наук. світ, 2008. 156 с.

Методичні рекомендації щодо визначення альтернативного критерію оцінки уражаючих властивостей куль травматичної дії : звіт про НДР (остаточний). Харківський наук.-дослід. ін-т судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса; кер. О. В. Коломійцев, відп. викон. О. М. Герман, В. Г. Нікітюк. № держреєстрацiї 0116U003869. Харків, 2017. 321 с.

Сапєлкін В. В. Оптимізація вибору імітатора біологічних тканин при моделюванні вогнепальних поранень, спричинених кулями патрона травматичної дії «Терен-12П». Криміналістика та судова експертиза. 2014. № 59. С. 475-484.

Гуров А. М., Куценко С. В., Щербак В. В. Диагностические критерии установления вида кинетического снаряда при выстрелах из травматического оружия. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2011. № 11. С. 297–303.

Филипчук О. В., Гуров А. М. Особенности применения баллистического желатина как имитатора биологических тканей человека. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків : Право, 2015. Вип. 15. С. 367–373.

Травматический диагноз / Озерецковский Л., Гребнёв Д., Головко К., Альтов Д. Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2009. № 9. С. 42–48.

Коломийцев А. В., Сапелкин В. В. Определение баллистических характеристик и поражающих свойств патронов самодельного снаряжения калибра 7,62×39. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків : Право, 2017. Вип. 17. С. 227–235.

Озерецковский Л. Б., Гуманенко Е. К., Бояринцев В. В. Раневая баллистика. История и современное состояние огнестрельного оружия и средств индивидуальной защиты. Калашников, 2006. 374 с.

Негодуйко В. В. Діагностика та видалення сторонніх тіл м’яких тканин огнепального походження (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03. Харків, 2019. 44 с.

Озерецковский Л. Б., Тюрин М. В., Денисов А. В. Особенности судебно-медицинской экспертизы при огнестрельных ранениях через бронежилет. Судебно-медицинская экспертиза. 2013. № 3. С. 35–38.

Экспериментальное моделирование в современной раневой баллистике / А. В. Денисов и др. Вестник военно-медицинской академии. СПб. 2018. № 2 (62). С. 144–149.

Попов В. Л., Дыскин Е. А. Раневая баллистика (судебно-медицинские аспекты). СПб. : Гиппократ, 1994. 161 с.

C. Humphrey, J. Kumaratilake. Ballistics and anatomical modelling. A review Legal Medicine. 23 (2016). Pр. 21–29.

James R. Jauchem. An Animal Model to Investigate Effectiveness and Safety of Conducted Energy Weapons. J Forensic Sci. March 2010. Vol. 55. No. 2.

JTS Chan and RSD Yeung. A study on police bean bag injuries in a pork model. HongKong j. emerg. med. April 2003. Vol. 1.0 (2).

Study of less lethal projectiles blunt impacts on the thorax by experiments on pig thoracic cages and numerical simulations / Langlet A., Pavier J., Eches N. & Bailly P. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 2015.

Nicholas Russell Maiden. The Assessment of Bullet Wound Trauma Dynamics and the Potential Role of Anatomical Models. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. 2014. 150 р.

Nicolas Prat a, Fre´de´ ricRongierasb , Humbert de Freminville c , Pascal Magnan d , Eric Debord e , Thierry Fusai a , Casimir Destombe a , Jean-Claude Sarron f , Eric J. Voiglio. Comparison of thoracic wall behavior in large animals and human cadavers submitted to an identical ballistic blunt thoracic trauma. Forensic Science International. 222 (2012). Pр. 179–185.

Dean Dahlstrom, Kramer Powley, DerykPenk. 12 gauge bean bag ammunition penetration. Journal of the international wound ballistics association. 2000. Vol 3. No. 3.

Леонов С. В., Пинчук П. В., Гоникштейн Ю. Г. Характеристика огнестрельных повреждений биологических имитаторов, причиненных выстрелами из травматического пистолета МР-341 «ХАУДА». Судебная медицина. 2019. Т. 5. № 3. С. 15 – 18.

Experimental penetration of fragment simulating projectiles into porcine tissues compared with simulants / J. Breeze et al. Journal of Forensic and Legal Medicine. 20 (2013). Pр. 296 – 299.

Колос О. П. Судово-медична характеристика пошкоджень різних видів тканин (матеріалів) одягу при пострілах з використанням патронів «ПНД-9П», споряджених еластичними кулями. Військова медицина України. 2009. Т. 9. № 4. С. 94–101.

Денисов А. В. Ультраструктурные изменения костной ткани при огнестрельных ранениях и пути их коррекции : автореф. дис. … канд. мед. наук : 09.12.2010. 2010. 20 c.

Kneubuehl B. Wundballistik: Grundlagen und Anwendungen [etal.]. Berlin : Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2008. 492 p.

Drag and tumbling behavior of small caliber projectiles in issue stimulant / B. Janzon et al. Acta chir. Scand. 1979. S. 489. Рр. 57–71.

Scepanovic D. Steel ball effect – investigation of shooting at blocks of soap. Acta 40. chir. Scand. 1979. S. 489. Pр. 71–81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Номер

Розділ

Статті