ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ІМІТАТОРА ЦІЛІ З БАЛІСТИЧНОГО ПЛАСТИЛІНУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЇ ЕЛЕМЕНТА, ЩО ВРАЖАЄ

Автор(и)

  • Олександр Біленко
  • Володимир Марченко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2023/2/42/293334

Ключові слова:

вогнепальна зброя, , елемент, що вражає, енергетичні характеристики, термінальна балістика, , імітатор цілі, кінетична зброя несмертельної дії

Анотація

У статті досліджено вплив температури імітатора цілі з балістичного пластиліну на результати балістичних випробувань та отримано емпіричні залежності об’єму остаточної порожнини в імітаторі цілі від його температури та кінетичної енергії елемента, що вражає. Зазначені залежності дозволяють приводити результати досліджень, отриманих для довільної температури імітатора цілі, до результатів, що відповідають нормальним умовам. Це виключає необхідність суворо дотримуватися нормальної температури імітатора цілі при проведенні експериментів та значно спрощує процес відповідних емпіричних досліджень.

Посилання

Внутрішня балістика : конспект лекцій / уклад В. І. Онда. Суми : СумДУ, 2018. 134 с.

Данілін Г. А., Огородніков В. П., Заволокін А. Б. Основи проєктування патронів до стрілецької зброї. URL: http://surl.li/odlug (дата звернення: 10.10.2023).

Калашников В. В., Алексенцева С. Е. Дослідження впливу конструкції кулі на процес пробивання сталевої перешкоди URL: http://surl.li/odlxg (дата звернення: 10.10.2023).

Судово-медична оцінка механізму утворення вогнестрільних пошкоджень, спричинених еластичними вражаючими елементами / Мусин Е. Х., Романько Н. А., Макаров І. Ю., Куценко К. І. URL: http://surl.li/odmet (дата звернення: 10.10.2023).

Кирилов В. М., Сабельніков В. М. Патрони стрілецької зброї. URL: http://surl.li/odmkc (дата звернення: 10.10.2023).

Балаганський І. А., Мержневський Л. А. Дія засобів ураження та боєприпасів URL: http://surl.li/odmni (дата звернення: 10.10.2023).

Селіванов В. В. Боєприпаси. URL: http://surl.li/odmut (дата звернення: 10.10.2023).

Біленко О. І. Тактико-технічні характеристики стрілецької зброї для сил охорони правопорядку, які підлягають регламентації. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2013. № 2/10 (62). С. 28–32.

Біленко О. І., Пащенко В. В. Розробка тактико-технічних вимог до кінетичної зброї несмертельної дії. Збірник наукових праць ХУПС. Харків, 2012. Вип. 1 (30). С. 2–5.

Біленко О. І. Формування вимог до розкиду дульних швидкостей метальних елементів кінетичної зброї. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. Харків, 2013. Вип. 1 (21). С. 16–20.

Біленко О. І., Кириченко О. О. Шляхи підвищення безпечності застосування стрілецької зброї силами охорони правопорядку. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2014. № 2/3 (68). С. 35–39.

Біленко О. І., Пащенко В. В. Підвищення стабільності дульної швидкості поражаючих елементів кінетичної зброї несмертельної дії. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. Харків, 2010. Вип. 2. С. 5–10.

Біленко, О. І., Пащенко В. В. Зброя несмертельної дії для військових формувань та правоохоронних органів. Збірник наукових праць НАПСУ. Хмельницький, 2010. Вип. 54. С. 47–50.

ОУ 78-41-016:2013. Патрони несмертельної дії. Загальні технічні вимоги. Київ : МВСУ, 2013.

Парфенов В. Е., Самохвалова І. М. Поранення нелетальною кінетичною зброєю. URL: http://surl.li/odlql (дата звернення: 10.10.2023).

Пащенко В. В., Черніченко Ю. М. Обґрунтування потреби правоохоронних органів та військових формувань у кінетичній зброї несмертельної дії. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків, 2012. Вип. 19. С. 63 – 67.

Зеркалов Д. В. Защита : хрестоматия. Київ : Наук. світ, 2008. 156 с.

Методичні рекомендації щодо визначення альтернативного критерію оцінки уражаючих властивостей куль травматичної дії : звіт про НДР (остаточний). Харківський наук.-дослід. ін-т судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса; кер. О. В. Коломійцев, відп. викон. О. М. Герман, В. Г. Нікітюк. № держреєстрацiї 0116U003869. Харків, 2017. 321 с.

Сапєлкін В. В. Оптимізація вибору імітатора біологічних тканин при моделюванні вогнепальних поранень, спричинених кулями патрона травматичної дії «Терен-12П». Криміналістика та судова експертиза. 2014. № 59. С. 475 – 484.

Біленко О. І., Марченко В. В. Обґрунтування вибору імітатора цілі для дослідження дії елемента, що вражає, кінетичної зброї несмертельної дії. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків, 2023. № 1 (41). С. 49–56.

Гуров А. М., Куценко С. В., Щербак В. В. Диагностические критерии установления вида кинетического снаряда при выстрелах из травматического оружия. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2011. № 11. С. 297 – 303.

Филипчук О. В., Гуров А. М. Особенности применения баллистического желатина как имитатора биологических тканей человека. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків : Право, 2015. Вип. 15. С. 367 – 373.

Озерецьковський Л., Гребнев Д., Головко К., Альтов Д. Травматичний діагноз. Калашніков. Зброя, боєприпаси, спорядження. 2009. № 8. С. 66–88.

Криворучко А. В., Марченко О. С., Махініч О. В. Аналіз впливу параметрів кулі на ступінь виведення цілі з ладу при веденні снайперського вогню. Сучасна спеціальна техніка. 2011. № 2 (25). С.24 – 27.

Негодуйко В. В. Діагностика та видалення сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. д-ра мед. наук : 14.01.03. Харків, 2019. 44 с.

Озерецьковський Л. Б., Тюрин М. В., Денисов А. В. Особливості судово-медичної експертизи при вогнепальних пораненнях через бронежилет. Судово-медична експертиза. URL : http://surl.li/oezwq (дата звернення: 10.10.2023).

C. Humphrey, J. Kumaratilake. Ballistics and anatomical modelling. A review Legal Medicine. 23 (2016). Pр. 21 – 29.

James R. Jauchem. An Animal Model to Investigate Effectiveness and Safety of Conducted Energy Weapons. J Forensic Sci. March 2010. Vol. 55. No. 2.

JTS Chan and RSD Yeung. A study on police bean bag injuries in a pork model. HongKong j. emerg. med. April 2003. Vol. 1.0 (2).

Study of less lethal projectiles blunt impacts on the thorax by experiments on pig thoracic cages and numerical simulations / Langlet A., Pavier J., Eches N. & Bailly P. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 2015.

Nicholas Russell Maiden. The Assessment of Bullet Wound Trauma Dynamics and the Potential Role of Anatomical Models. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. 2014. 150 р.

Comparison of thoracic wall behavior in large animals and human cadavers submitted to an identical ballistic blunt thoracic trauma / Nicolas Prat et al. Forensic Science International. 222 (2012). Pр. 179 – 185.

Dean Dahlstrom, Kramer Powley, DerykPenk. 12 gauge bean bag ammunition penetration. Journal of the international wound ballistics association. 2000. Vol 3. No. 3.

Леонов С. В., Пинчук П. В., Гоникштейн Ю. Г. Характеристика вогнепальних ушкоджень біологічних імітаторів, спричинених пострілами з травматичного пістолета МР-341 «ХАУДА». URL: http://surl.li/odlaz (дата звернення: 10.10.2023).

Experimental penetration of fragment simulating projectiles into porcine tissues compared with simulants / J. Breeze et al. Journal of Forensic and Legal Medicine. 20 (2013). Pр. 296 – 299.

Колос О. П. Судово-медична характеристика пошкоджень різних видів тканин (матеріалів) одягу при пострілах з використанням патронів «ПНД-9П», споряджених еластичними кулями. Військова медицина України. 2009. Т. 9. № 4. С. 94 – 101.

Kneubuehl B. Wundballistik: Grundlagen und Anwendungen [etal.]. Berlin : Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2008. 492 p.

Drag and tumbling behavior of small caliber projectiles in issue stimulant / B. Janzon et al. Acta chir. Scand. 1979. S. 489. Рр. 57–71.

Scepanovic D. Steel ball effect – investigation of shooting at blocks of soap. Acta 40. chir. Scand. 1979. S. 489. Pр. 71 – 81.

Експериментальне моделювання залишкової ранової порожнини на балістичному пластиліні з використанням стандартних та експансивних куль / І. А. Лурін та ін. Медична наука України. 2021, Т. 17, № 4. С. 10 – 17.

Озерецьковський Л., Гребнев Д., Головко К., Альтов Д. Травматичний діагноз. URL: http://surl.li/oezqf (дата звернення: 10.10.2023).

Сапелкін В. В. Оцінка уражаючих властивостей кулі травматичної (несмертельної) дії патрона «Терен-12п» на основі розрахунків довжини спричиненого нею ранового каналу. Судово-медична експертиза. 2014. № 1. С. 38 – 41.

Коломийцев А. В., Сапелкин В. В. Определение баллистических характеристик и поражающих свойств патронов самодельного снаряжения калибра 7,62×39. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2017. Вип. 17. С. 227 – 235.

Озерецьковський Л. Б., Гуманенко Е. К., Бояринцев В. В. Ранева балістика. Історія і сучасний стан вогнепальної зброї та засобів індивідуального захисту. URL: http://surl.li/ofamo (дата звернення: 10.10.2023).

Біленко, О. І., Пащенко В. В. Дослідження відповідності тактико-технічних характеристик кінетичної зброї несмертельної дії вимогам практики її застосування. Честь і закон. 2011. № 3. С. 107–111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Номер

Розділ

Статті