ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Володимир Пасічник
  • Олександр Керницький
  • Ольга Єсіпова

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2023/2/42/293353

Ключові слова:

діяльність, професіографічний аналіз діяльності, професіоналізація, професійна компетентність, професійна підготовка, професійно важливі якості

Анотація

На основі проведених теоретичних та емпіричних досліджень наведено професіографічний аналіз діяльності заступника командира військової частини Національної гвардії України по роботі з особовим складом (ЗКВЧ НГУ по РОС). Подана інформація розкриває зміст та особливості діяльності ЗКВЧ по РОС, основні умови реалізації цієї діяльності, психологічні компоненти забезпечення успішності виконання професійних завдань досліджуваним фахівцем, основні показники ефективності його роботи на посаді, найбільш професійно важливі якості та основні протипоказання до виконання професійних обов’язків, критерії та відповідні їм показники успішності його професіоналізації. Визначено можливості використання зазначеного матеріалу для підвищення якості професійної підготовки фахівців морально-психологічного забезпечення оперативного рівня.

Посилання

Ягупов В. В. Військова психологія : підручник. Київ : Тандем, 2004. 656 с.

Приходько І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України : монографія. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2008. 190 с.

Осьодло В. І. Психологія професійного становлення офіцера : монографія. Київ : Золоті ворота, 2012. 463 с.

Траверсе Т. М. Психологія праці : навч.-метод. посіб. Київ : Ін-т післядипломної освіти Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2004. 116 с.

Кокун О. М. Психологія професійного становлення : монографія. Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2012. 200 с.

Психологія професійної діяльності офіцера : підручник / В. Г. Кремень та ін. Хмельницький : АПВУ, 1999. 464 с.

Стасюк В. В. Військова психологія видородової діяльності : підручник. Київ : Золоті ворота, 2012. 458 с.

Сафін О. Д., Сідак В. С. Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України : монографія. Київ : НА СБУ, 2004. 178 с.

Пасічник В. І. Психологічні особливості ефективної управлінської діяльності керівників груп авіаційних фахівців (на прикладі підрозділів інженерно-авіаційного забезпечення) : дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків, 2004. 216 с.

Автоматизований психодіагностичний комплекс визначення професійної придатності кандидатів на військову службу у внутрішні війська МВС України і навчання у вищі військові навчальні заклади МВС України : монографія / І. В. Воробйова та ін. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2011. 386 с.

Психологічні засади ефективної службово-бойової діяльності військовослужбовців військової служби за контрактом внутрішній військ МВС України : монографія / Я. В. Мацегора та ін. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. 326 с.

Пасічник В. І., Желаго А. М. Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : монографія. Харків : НА НГУ, 2015. 202 с.

Афанасенко В. С., Пасічник В. І. Шляхи реалізації перспективної моделі фахівця морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України в умовах переходу на стандарти НАТО. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 2 (39). С. 121 – 131.

Пасічник В. І., Бєлай С. В., Керницький О. М. Психолого-педагогічні умови вдосконалення процесу професіоналізації слухачів магістратури Національної академії Національної гвардії України. Честь і Закон. 2020. №. 1 (72). С. 74 – 84.

Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психологического отбора военных специалистов. Киев : Сент-Жак, 1996. 336 с.

Пасічник В. І., Керницький О. М., Ліпатов І. І. Прикладна психологія службово-бойової діяльності Національної гвардії України : навч. посіб. Харків : НА НГУ, 2021. 201 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Номер

Розділ

Статті