ПОНЯТТЯ «МАСОВА СВІДОМІСТЬ» У ПРОЄКЦІЇ НА ПРОФЕСІЙНЕ УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬКОВИКІВ

Автор(и)

  • Людмила Пелепейченко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2023/2/42/293387

Ключові слова:

масова свідомість, колективна свідомість, маси, когнітивна структура масової свідомості, когнітивна структура колективної свідомості

Анотація

У статті доведено, що поняття «масова свідомість» у проєкції на соціальні угруповання різного типу набуває інших змістових і структурних характеристик, отже, названий термін стосовно соціальних угруповань не є коректним. Для соціальних угруповань обґрунтовано термін «колективна свідомість», що розглядається як варіант основного терміну, спроєктованого на соціальні групи. Змодельовано когнітивні структури понять масової свідомості і колективної свідомості професійного угруповання військових, виявлено спільні та відмінні ознаки. Окреслено напрями дослідження колективної свідомості військовиків.

Посилання

Ісакова О. І. Масова свідомість як владна технологія: сутність і механізми реалізації. Регіональні студії. 2018. № 12. С. 57 – 61. URL: http://surl.li/nmdjj (дата звернення: 11.02.2023).

Дроздовська О. М. Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як різновиду суспільної свідомості. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2009. Вип. 39. С. 121 – 138. URL: http://surl.li/nmdjs (дата звернення: 18.02.2023).

Філософський словник / за ред. В. Шинкарука. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986. 800 с.

Pettit P. Consciousness Incorporated. Journal of Social Philosophy. 2018. № 49. Р. 12 – 37. URLhttp://surl.li/nmdkr (дата звернення: 21.04.2023).

Elgin D. Collective consciousness and cultural healing. San Anselmo: Alonzo Environmental Printing, 1997. 48 p. URL: http://surl.li/nmdkw (дата звернення: 11.08.2023).

Allan C. Collective Consciousness and the Social Brain. Journal of consciousness studies. 2008. URL: http://surl.li/nmdln. (дата звернення: 16.03.2023).

Schlitz M., Vieten С, Miller Е. Worldview Transformation and the Development of Social Consciousness. Journal of consciousness studies. 2010. № 7. С. 18 – 36. URL: http://surl.li/nmdly (дата звернення: 18.05.2023).

Barsamian D. Propaganda and the public mind: Conversations with Noam Chomsky. London: Pluto Press London, 2001. 258 p. URL: http://surl.li/nmdmy (дата звернення: 21.08.2023).

Слюсаревський М. М. Маса як об’єкт соціально-психологічного пізнання: розпорошений стан і феномен сконцентрованості. Проблеми політичної психології, 2018. Вип. 7 (21). С. 3 – 29. URL: https://doi.org/10.33120/popp.v21i1.42. (дата звернення: 24.06.2023).

Циба В. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія. Київ : ун-т Україна, 2011. 359 с.

Salk P. L. Individual and Collective Consciousness as the Basis for Sustainable Development. URL: http://surl.li/nmdnx (дата звернення: 20.04.2023).

Політологія у запитаннях і відповідях – 2020 : політолог. слов. URL: http://surl.li/nmdog (дата звернення: 28.07.2023).

Shah G. Identity, Communal consciousness and Politics. 1994. № 19. Р. 1133 – 1140. URL: http://surl.li/nmdov (дата звернення: 10.08.2023).

Різун В. Маси. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2003. 264 с.

Городенко Л. М. Поняття «масова свідомість»: принципи формування і демасифікації. Українське журналістикознавство. 2013. Вип. 14. С. 62 – 66. URL: http://surl.li/nmdpr (дата звернення: 30.05.2023).

Nordenstreng K. From mass media to mass consciousness. Mass media policies in changing cultures, 1977. 285 р. URL: http://surl.li/nmdqg (дата звернення: 30.08.2023).

Стегній О. Г. Масова свідомість. Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба та ін. Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. URL: http://surl.li/nmdre (дата звернення: 20.09.2023).

Словник української мови : у 11 т. Т. 9, 1978. С. 77. URL: http://surl.li/nmdro (дата звернення: 04.08.2023).

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Макнаб К. Психологічна підготовка підрозділів спеціального призначення. Київ, 2002. 384 с. URL: http://surl.li/nmdzb (дата звернення: 06.08.2023).

Комунікативна особистість військовослужбовця Національної гвардії України в сучасному соціальному контексті : монографія / за ред. Л. М. Пелепейченко. Харків : НА НГУ, 2014. 221с.

Pelepeichenko L., Podufalova T. Linguistic and Communicative Factors in the Formation and Destruction of Professional Military Officer Stereotypes. SKASE Journal of Literary and Cultural Studies [online]. 2020. Vol. 2. No. 2. P. 41 – 58. URL: http://surl.li/nmdyj.

Ranger Handbook. Ranger training brigade. United States Army Infantry School Fort Benning, 2011. 252 р.

Webfoot Warrior Battalion Cadet Handbook. University of Oregon ROTC. Department of Military Science, 2003. 30 р.

Generic Officer Professional Military Education. Reference Curriculum, 2011. 98 p.

Пелепейченко Л. М., Ревуцька С. М., Рибяк В. В. Ціннісні пріоритети професійної комунікативної культури українських військових: інтернаціональні і національно-специфічні ознаки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Філологія. Соціальні комунікації. Сімферополь, 2020. Т. 31 (70). № 3. Ч. 2. С. 35 – 41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Номер

Розділ

Статті