ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ БОЙОВИХ СУХИХ ПАЙКІВ І РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Лідія Товма
  • Ігор Морозов
  • Іван Касьянов
  • Олег Мясников

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2023/2/42/293391

Ключові слова:

індивідуальний раціон харчування бойовий, бойові завдання, масо-габаритні показники, сили сектору безпеки і оборони, сублімаційне сушіння

Анотація

Обґрунтовано необхідність формування сухих пайків і розроблення раціонів харчування для забезпечення сил сектору безпеки і оборони, що виконують завдання в зоні проведення бойових дій. Проведено аналіз наявності та складу бойових раціонів харчування в арміях розвинених країн світу, зокрема тих, що входять до блоку НАТО, розглянуто принципи їх формування. Наголошено на актуальність проблеми з огляду на те, що в Україні триває війна, і забезпечення сил сектору безпеки і оборони харчуванням ускладнюється, залежить від умов обстановки. Запропоновано використовувати у формуванні пайків продукцію сублімаційного сушіння і таку, що містить функціональні інгредієнти.

Посилання

Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” (зі змінами): Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 426. URL: http/zakon4.rada.gov.ua/laws.

Сухий пайок США. URL: http://surl.li/nsrhn (дата звернення: 11.05.2023).

Сухий пайок армії Великої Британії. URL: https:// www.mreinfo.com/international-rations/british-24-hour-ration-packs (дата звернен-ня: 11.05.2023).

Русаков В. Колективні та індивідуальні пайки військовослужбовців ЗС США. Зарубіжний військовий огляд. 2014. № 3. С. 35.

Nutrition Science and Food Standards for Military Operations (Nutrition et normes d’alimentation pour les opérations militaires). Final Report of RTO Task Group. URL: natorto. cbw. pl/uploads / 2010 / 3 / TR-HFM- 154-ALL.pdf.

Сухпай різних армій світу: де годують краще? URL: https:// patriotshop.com.ua / ua/blog/2017/10/05/suhpay (дата звернення: 21.05.2023).

The only official licensed sales of genuine British Army Ration Packs // Vestey Foods Groups. U. K. 2008. URL: http://rations. vesteyfoods.com (дата звернення: 22.05.2023).

Товма Л. Ф. Особливості комплектування повсякденних наборів сухих продуктів для військовослужбовців у екстремальних умовах бойових дій. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення розвитку фінансово-економічних систем в умовах трансформаційних змін: зб. тез доп. міжвуз. наук.-практ. конф., м. Харків, 10 листоп. 2022 р. Харків, 2022. С. 169–172.

Товма Л. Ф., Євлаш В. В., Глущенко В. В. Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань і його коригування шляхом введення білково-вітамінного продукту VitаBar. Честь і закон. 2017. № 1 (60). С. 131–138.

Товма Л. Ф., Каплун С. О., Касьянов І. В. Методика оптимізації раціонів харчування військовослужбовців в особливий період. Честь і закон. 2018. № 1(64). С. 128 – 137.

Товма Л. Ф., Крамаренко Д. П., Дейниченко Г. В. Методика оптимізації складу трикомпонентної харчової системи з метою створення харчових продуктів для військовослужбовців. Бізнес Інформ. № 1. 2016. С. 175–178.

Обгрунтування інгредієнтного складу та розробка технології продукту спеціального споживання батончиків «Vitabar» / Товма Л. Ф., Морозов І. Є., Євлаш В. В., Штриголь С. Ю. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2019. Вип. 19. Т. 3. С. 212–232.

Депутат Ю. М. Гігієнічне обґрунтування корекції загальновійськового добового раціону харчування військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.02.01. Київ, 2010. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Номер

Розділ

Статті