СИЛА ТА МОМЕНТ СИЛИ МАГНУСА. ЇХ ВПЛИВ НА ДАЛЬНІСТЬ СТРІЛЬБИ 155-ММ СНАРЯДІВ

Автор(и)

  • Володимир Грабчак
  • Семен Бондаренко
  • Роман Бубенщиков

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2024/1/43/307874

Ключові слова:

артилерійський снаряд, сила Магнуса, момент сили Магнуса, аеродинамічні коефіцієнти, дальність стрільби, відносна похибка, метод різниць

Анотація

Показано, що сила та момент сили Магнуса залежать від щільності повітря, кутової швидкості обертання та швидкості польоту снаряда, бокової поверхні і діаметра снаряда та кута його нутації. Для оцінювання впливу сили та моменту сили Магнуса на дальність польоту снаряда використаний метод різниць, який полягає в розв’язуванні системи диференціальних рівнянь просторового руху снаряда так, щоб змінюючи значення аеродинамічного коефіцієнта, отримувати зміну величини дальності польоту снаряда. Проведене чисельне моделювання залежностей дальності польоту 155-мм ОФ снаряда Assegai M2000 та 155-мм ОФ снаряда ERFB/BB від зміни величини аеродинамічних коефіцієнтів сили та моменту сили Магнуса на 1 %. Отримані результати надають можливість оцінити потрібну точність визначення аеродинамічних коефіцієнтів сили та моменту сили Магнуса за різних умов стрільби артилерійськими системами.

Посилання

McCoy R. L. Modern Exterior Ballistics. Atglen, PA. : Schiffer Military History, 2012. 328 p.

Дмитриєвський А. А., Лисенко Л. Н. Зовнішня балістика. URL:http://surl.li/twqqpm (дата звернення: 08.01.2024).

Carlucci D. E., Jacobson S. S. Ballistics, theory and design of guns and ammunition : book. London, New York : Taylor & Francis Group, 2007. 514 p.

STANAG 4355 (Edition 3). The modified point mass and five degrees of freedom trajectory models: NSAl0454(2009)-JAIS/4355, dated 17 April 2009. 95 p. (NATO Standardization Agency).

Бурлов В. В., Лисенко Л. Н., Липанова A. M. Балістика ствольных систем. URL:http://surl.li/ukiovx (дата звернення: 08.01.2024).

Грабчак В. І., Бондаренко С. В. Оцінка точності визначення серединної похибки розрахунку опорної дальності артилерійських стрільб. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2015. № 1 (22). С. 50 – 54. DOI:https:/doi.org/10. 33099/2311-7249/2015-0-1(22)-50-54.

Грабчак В. І., Бондаренко С. В. Обґрунтування вимог до точності складання таблиць стрільби. Системи озброєння і військова техніка. 2014. Вип. 1 (37). С. 20 – 24.

Вплив сили та моменту сили Магнуса на дальність польоту снаряда. / Грабчак В. І., Василенко В. П., Осипенко С. М., Шаповал О. М. Військово-технічний збірник. Львів, 2020. Вип. 22 /2020. С. 7 – 13.

Kincaid D. Numerical analysis. Brooks : Cole Publishing Company. 1991. 690 p.

Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика. Київ : А.С.К., 2006. 648 с.

Аладьев В. З., Бойко В. К., Ровба Е. А. Программирование и разработка приложений в Maple : монография. Гродно : ГрГУ. Таллин : Межд. Акад. Ноосферы, Балт. Отд., 2007. 458 с.

Майданюк В. А., Бондаренко С. В., Грабчак В. І. Аналітичні функції нелінійних параметрів польоту снаряда. Збірник наукових праць. Одеса, 2023. Вип. 1 (19). С. 5 – 16. DOI:https:/doi.org/10.37129/2313-750.2023.19.5-16.

Baranowski L. Modeling, Identification and Numerical Study of the Flight Dynamics of Ballistic Objects for the Need of Field Artillery Fire Control Systems. Military University of Technology, Warsaw, 2011. P. 258.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-07

Номер

Розділ

Статті