РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ І З’ЄДНАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анатолій Ковтун
  • Артем Литовченко
  • Олександр Сіроус

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2024/1/43/307886

Ключові слова:

ефективність перевезень, показники ефективності, автомобільна техніка, коефіцієнт оперативної готовності машин, коефіцієнт оперативності здійснення перевезень

Анотація

У статті показана необхідність розроблення рекомендацій щодо удосконалення системи організації обліку використання автомобільної техніки у Національній гвардії України. Вирішити задачу підвищення ефективності застосування автомобільної техніки і забезпечення заданого рівня ефективності її використання можна шляхом порівняння показників ефективності використання машин.

Запропонований показник, що дозволяє оцінити рівень ефективності застосування автомобільної техніки, визначити вплив на ефективність перевезень коефіцієнта оперативності здійснення перевезень та намітити шляхи забезпечення заданого рівня ефективності використання автомобільної техніки Національної гвардії України.

Надані пропозиції з удосконалення структури картки роботи машини та зведеної відомості роботи машин.

Посилання

Про Національну гвардію України : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594.

Порядок організації та експлуатації автомобільної техніки, іншого майна номенклатури автомобільної служби Національної гвардії України : наказ командувача Національної гвардії України від 27.12.2016 р. № 900.

Максименко О. Г., Товкач О. М., Ярошенко О. В. Військові автомобільні перевезення. Київ : НУБІПУ, 2008. 138 с.

Дем’янчук Б. О., Малишкін О. В. Основи технічного забезпечення. Обґрунтування рішень. Одеса : МО України, 2014. 208 с.

Демидов Б. А., Хмелевская О. А. Методические основы оценивания и прогнозирования уровня качества, сравнительного анализа эффективности применения образцов вооружения и военной техники при управлении их жизненными циклами. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2006. № 7 (19). С. 72 – 76.

Городнов В. П. Методологічні основи розробки моделей оцінки очікуваної ефективності виконання службово-бойових завдань військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України. Честь і закон. 2019. Т. 4. № 71. С. 5 – 15.

Давідіч Ю. О., Фалецька Г. І., Ольхова М. В. Конспект лекцій з дисципліни «Ефективність транспорту». Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 74 с.

Чабаненко П. П. Закономірності та особливості оцінювання ефективності систем у бойових діях за ймовірнісними моделями. Наука і оборона. 2016. Вип. 4. С. 16 – 22.

Боровик О. В., В. В. Купельський Методика оцінки ефективності військових перевезень колоною техніки. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 67. С. 25 – 35.

Прокудін Г. С., Кузьміч В. П., Коп’як Н. В. Методика оцінки якості та ефективності транспортного обслуговування населення приміських зон. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. Вип. 19. С. 76 – 82.

Поліньок Г., І. Глухова Проблеми раціонального використання автотранспорту. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Тернопіль, 2009. № 3. С. 71 – 79.

Нікітін П. В. Ефективність логістичного управління перевезеннями вантажів в умовах взаємодії різних видів транспорту : монографія. Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2008. 104 с.

Шраменко Н. Ю. Системний підхід до процесу доставки вантажів в міжнародному сполученні в умовах невизначеності. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, 2009. Вип. 6. С. 43 – 46.

Ковтун А. В., Табуненко В. О. Обґрунтування показника ефективності використання автомобільного транспорту при перевезеннях. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків, 2018. Вип. 1 (31). С. 80 – 84.

Про внесення змін до Інструкції про порядок використання автомобільної техніки у Збройних Силах України : наказ Міністра оборони України від 01.01. 2013 р. № 70.

Ковтун А. В., Зозуля А. В. Обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи організації обліку використання автомобільної техніки у підрозділах, військових частинах та з’єднаннях Національної гвардії України. Честь і закон. 2021. № 3 (78). С.71 – 77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-07

Номер

Розділ

Статті