ГОТОВНІСТЬ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДО ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ

Автор(и)

  • Володимир Пасічник
  • Олександр Керницький
  • Руслан Мусевич

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2024/1/43/307891

Ключові слова:

готовність до впровадження державної гендерної політики, компоненти та рівні готовності, професійна взаємодія, гендерний підхід, психологічні бар’єри

Анотація

 

У статті визначено сутність і зміст готовності військовослужбовця НГУ до впровадження державної гендерної політики, її компонентну структуру, а також критерії та показники сформованості.

Проведеними теоретичними та емпіричними дослідженнями встановлено, що це інтегральне внутрішньоособистісне утворення включає: вірне розуміння сутності, значимості та шляхів реалізації державної гендерної політики у військовому середовищі; усвідомлення військовослужбовцем відповідальності та особистої ролі щодо реалізації цієї політики у життєдіяльності підрозділу; сформовану настанову на прийняття відповідних цінностей і регулювання згідно з ними власної поведінки; активний вияв у питаннях протидії будь-яким проявам дискримінації за гендерними ознаками.

На основі виявлених у ході дослідження критеріїв оцінювання сформованості компонентів готовності особового складу до впровадження державної гендерної політики здійснено опис рівнів кожного структурного компонента цієї готовності.

Посилання

Бандурка О. М., Землянська О. В. Психологія керівника : монографія. Харків : Золота миля, 2013. 720 с.

Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управления : учеб. пособие. Харьков : Фортуна-пресс, 1998. 464 с.

Психологічна підготовка та адаптація військовослужбовців Повітряних Сил до ведення бойових дій (на основі досвіду антитерористичної операції) : навч.-метод. посіб. / А. М. Алімпієв та ін. Харків : ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2018. 296 с.

Бикова О. В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів пожежної охорони : автореф. дис. … канд. пед. Наук : 13.00.02. Київ, 2001. 21 с.

Колесніченко О. С. Психологічна готовність працівників МНС України до професійної діяльності в екстремальних умовах : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків, 2011. 23 с.

Керницький О. М. Методика формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Харків, 2005. 224 с.

Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Xарків : Прапор, 2007. 640 с.

Прикладна психологія службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку : підручник / І. І. Приходько та ін. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. 336 с.

Пенькова Н. Є. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції : дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків, 2015. 193 с.

Бондаренко Я. Г. Психологічна готовність фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання професійних завдань різного виду складності : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.06. Харків, 2011. 27 с.

Бойко О. В. Технологія формування психологічної готовності майбутніх магістрів військово-соціального управління до виконання функцій керівників-лідерів. Військова освіта. Київ, 2004. № 14. С. 126 – 135.

Матохнюк Л. О. Формування психологічної готовності майбутніх інженерів-прикордонників до професійної діяльності : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Хмельницький, 2006. 219 с.

Організація психологічної підготовки особового складу підрозділів Сухопутних військ : навч.-метод. посіб. / О. В. Бойко та ін. / під ред. Г. П. Воробйова. Львів : АСВ, 2012. 430 с.

Формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до польотів : навч.-метод. посіб. / Ягупов В. В., Афанасенко В. С., Шалімова І. М., Керницький О. М. Харків : ХУПС, 2010. 132 с.

Мусевич Р. Ю. Формування готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до професійної взаємодії з військовослужбовцями на засадах ґендерного підходу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Педагогіка і психологія. Вінниця, 2023. № 74. С.42 – 50.

Ягупов В. В. Військова психологія : підручник. Київ : Тандем, 2004. 656 с.

Бабков Ю. П., Адамчук М. М. Показники і критерії оцінювання ефективності застосування угруповань військ (Сил) НГУ. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Харків, 2015. Вип. 2 (43). С. 13 – 18.

Афанасенко В. С., Пасічник В. І., Злотніков А. Л. Критерії і показники оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу Повітряних Сил. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Харків, 2016. Вип. 3 (48). С. 38 – 43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-07

Номер

Розділ

Статті