МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ЇХ ЗАХИСТУ ВІД РАДІОРОЗВІДКИ

Автор(и)

  • Максим Яковлев
  • Анатолій Волобуєв
  • Юрій Прібилєв

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2024/1/43/307934

Ключові слова:

модель, математичне моделювання, автоматизовані системи, військовий радіозв’язок, маршрути інформаційного обміну, коефіцієнт розвідувальної доступності, навчальна матеріально-технічна база,, підготовка військ, тренажерна база, тренажерний комплекс, штучний інтелект, алгоритми функціонування, захист від радіорозвідки

Анотація

У статті розкрито основні теоретичні положення та сутність підходу до моделювання процесів функціонування автоматизованих систем військового радіозв’язку в умовах їх захисту від радіорозвідки. Наведено узагальнену систему військового радіозв’язку та подання складного базису структури системи радіозв’язку для інформаційного напрямку. Подано спосіб отримання тензора перетворення елементарного базису структури системи радіозв’язку в складний. Розглянуто тензори показників якості інформаційного обміну в елементарному базисі структури системи радіозв’язку. Отримано тензорні залежності коефіцієнтів розвідувальної доступності окремих ліній прямого радіозв’язку від показників якості інформаційного обміну в елементарному базисі. Описано основні складові математичної моделі функціонування автоматизованої системи військового радіозв’язку в процесі її захисту від радіорозвідки радіообміном за раціональними маршрутами з низькою розвідувальною доступністю.

Посилання

Azzouz E. E., Nandi A. K. Automatic Modulation Recognition of Communication Signals. New York, US: Springer, 1996. 218 p.

Andrew C. Codebreaking and Signals Intelligence. Oxfordshire, UK: Routledge and CRC Press, 1986. 148 p.

Luo F. Machine Learning for Future Wireless Communications. New Jersey, US: Wiley-IEEE Press, 2019. 463 p.

Doherty E. P. EForensics and Signal Intelligence for Everyone. Norwich, UK: Bertrams Print On Demand, 2006. 224 р.

Вартанесян В. А. Радіоелектрона развідка. URL:http://surl.li/ulfrs (дата звернення: 01.03. 2024).

Макаренко С. І., Іванов М. С., Попов С. А. Перешкодозахист систем зв'язку з псевдовипадковою перебудовою робочої частоти: монографія. URL:http://surl.li/ulfmz (дата звернення: 03.03.2024).

Цвєтнов В. В., Дьомін В. П., Купріянов А. І. Радіоелектронна боротьба: радіомаскування та перешкодозахист. URL:http://surl.li/ulfeq (дата звернення: 03.03.2024).

Палій А. І. Радіоелектронна боротьба. URL:http://surl.li/ulfaa (дата звернення: 10.03.2024).

Quality of Service: Regulation Manual. URL: https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.QOS_REG01-2017 (дата звернення: 29.01.2023).

Новіков Ф. А. Дискретна математика для програмістів. URL:http://surl.li/ulhfd (дата звер-нення: 10.03.2024).

Волобуєв А. П., Свида І. Ю., Бухал Д. А. Метод математичного моделювання функціонування системи радіозв’язку (метод мультитензора). Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Радіотехніка. Радіоапаратобудування. Київ, 2018. № 72. С. 32–41.

Крон Г. Тензорнй аналіз мереж. URL:http://surl.li/ulewc (дата звернення: 14.03.2024).

Харкевич А. А. Нариси загальної теорії зв’язку. URL:http://surl.li/ulesa (дата звернення: 15.03.2024).

Поповський В. В., Лемешко А. В. Тензорний аналіз в задачах системного дослідження телекомунікаційних систем. Радіотехніка. 2002. Вип. 125. С. 156–164.

Лемешко О. В. Теоретичні основи управління мережними ресурсами з використанням тензорних математичних моделей телекомунікаційних систем: автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.12.02. Харків, 2005. 35 с.

Стрелковська І. В., Соколовська І. Н. Використання тензорного метода при розрахунку телекомунікаційної системи, представленою вузловою мережею. Проблеми телекомунікацій. 2010. № 1 (1). С. 68 − 75.

Тензорний метод подвійних мереж. URL:http://files/monographs/Petrov_Tenzorny_method.pdf (дата звернення: 12.03.2024).

Григорьєва Т. І. Застосування властивості інваріантності тензора при математичному моделюванні телекомунікаційних систем. Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. 2005. №. 2. С. 49–53.

Лемешко А. В., Дробот О. А. Модель многопутевой QoS-маршрутизации в мультисервисной телекоммуникационной сети. Радіотехніка. Харків, 2006. Вип. 144. С. 16–22.

Вентцель Е. С. Теорія імовірностей. 4-е вид. URL: http://surl.li/ulcis (дата звернення: 16.03.2024).

Арипов М. Н. Проектування та технічна експлуатація мереж передачі дискретних повідо-млень.

URL:http://surl.li/mbltwa (дата звернення: 12.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-07

Номер

Розділ

Статті