Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України

“Збірник наукових праць Військового інституту внутрішніх військ МВС України” заснований у 2003 році (засновник – Військовий інститут внутрішніх військ МВС України). У 2007 році в зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Академію внутрішніх військ МВС України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України”. У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21024 – 10824 ПР від 22.09.2014 р.).

“Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Технічні науки” (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 р. № 515).

Періодичність видання – двічі на рік. Тираж 100 примірників.


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор: Морозов Олександр Олександрович (доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна )
Заступник головного редактора: Кондратенко Олександр Павлович (доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна )
Редакційна колегія :
Крюков Олександр Михайлович (доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна);
Пісарєв Валерій Петрович (доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна);
Пєвцов Геннадій Володимирович (доктор технічних наук, професор, ХНУПС імені Івана Кожедуба, Україна);
Сало Валентин Андрійович (доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна);
Подригало Михайло Абович (доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна);
Шаша Ігор Костянтинович (доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна);
Толкачов Анатолій Михайлович (доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна);
Біленко Олександр Іванович (доктор технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна);
Бірюков Ігор Юрійович (доктор технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна);
Яковлев Максим Юрійович (доктор технічних наук, професор НАНГУ, Україна);
Кайдалов Руслан Олегович (доктор технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна);
Венді Флорес-Фуентес (доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексіка);
Олег Сергієнко (доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексіка);
Козлов Валентин Євгенович (кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна);
Горєлишев Станіслав Анатолійович (кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна);
Маренко Геннадій Миколайович (кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна).
Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна


Аналітичні системи та бази даних:

google академия Перелік наукових фахових видань