Про журнал

“Збірник наукових праць Військового інституту внутрішніх військ МВС України” заснований у 2003 році (засновник – Військовий інститут внутрішніх військ МВС України). У 2007 році в зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Академію внутрішніх військ МВС України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України”. У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21024 – 10824 ПР від 22.09.2014 р.).

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України категорія “Б” зі спеціальностей 254 ˗ “Забезпечення військ (сил)”, 255 ˗ “Озброєння та військова техніка” (наказ МОН від 17.03.2020 р. № 409)

Періодичність видання – двічі на рік. Тираж 100 примірників.

Поточний номер

Том 1 № 43 (2024)
Опубліковано: 2024-07-07

Статті

Переглянути всі випуски

Голова редакційної колегії:
Кайдалов Руслан Олегович – доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SKOPUS ORCID Web of Science
Редакційна колегія:
Біленко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з державного управління, доцент, НА НГУ, Україна; ORCID SCOPUS
Васищев Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Венді Флорес-Фуентес, доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексика; SCOPUS  ORCID
Горєлишев Станіслав Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Іохов Олександр Юрійович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS  ORCID
Керницький Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS  ORCID
Колесніченко Олександр Сергійович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Навчально-гуманітарний інститут НА СБУ, Україна; SCOPUS ORCID Web of Science
Крюков Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Морозов Ігор Євгенович, кандидат військових наук, старший дослідник, НА НГУ, Україна; ORCID
Морозов Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, КІ НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Нікорчук Андрій Іванович, кандидат військових наук, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Павленко Сергій Олександрович, кандидат військових наук, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Пасічник Володимир Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS SCOPUS ORCID Web of Science
Подригало Михайло Абович, доктор технічних наук, профессор, НА НГУ, Україна;SCOPUS ORCID
Сало Валентин Андрійович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Сергієнко Олег, доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексика; SCOPUS ORCID
Яковлев Максим Юрійович, доктор технічних наук, професор, ЦНДІ ОВТ ЗСУ; SCOPUS ORCID
 
Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, НА НГУ. ORCID Web of Science


Аналітичні системи та бази даних:

Наукові фахові видання
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ResearchBib
CiteFactor
OUCI