Том 2, № 28 (2016)

Зміст

Статті

НАВАНТАЖЕННЯ ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ ВІЙСЬКОВОЇ ГУСЕНИЧНОЇ МАШИНИ У ПРОЦЕСІ ПІДРИВУ НА МІНІ PDF
V. P. Pisarev 5-9
ПІДВИЩЕННЯ МАНЕВРЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ДИНАМІЧНОМУ ТА КОМБІНОВАНОМУ СПОСОБАХ УПРАВЛІННЯ ПОВОРОТОМ PDF
А. І. Nikorchuk 10-15
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПАРЦІАЛЬНИХ ПРИСКОРЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛІВ ТА БОЙОВИХ МАШИН PDF
М. А. Podrigalo, D. V. Abramov, R. О. Kaidalov 16-21
МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗРАЗКА ОЗБРОЄННЯ З УРАХУВАННЯМ ВАРТІСНОГО КРИТЕРІЮ PDF
S. М. Osipenko 22-25
ФОРМУВАННЯ ТРАСИ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З ФОТОГРАФУВАННЯ МІСЦЕВОСТІ PDF
G. А. Drobakha, V. Е. Lisitsin 26-34
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
Yu. P. Belokurskyi, О. М. Horbov, V. V. Lishenko 35-38
МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СТРУКТУР СИЛОВИХ ВІДОМСТВ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ТЕХНОГЕННО-ПРИРОДНИХ ЗАГРОЗ НА ТЕРИТОРІЯХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
H. V. Ivanets, S. А. Gorelyshev, D. S. Baulin 39-43
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ ВИМОГ ДО УПРАВЛІННЯ ГАЛЬМАМИ АВТОМОБІЛЯ PDF
М. V. Sklyarov 44-48
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. О. Morozov 49-55
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
О. Yu. Shabalin 56-61
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
І. К. Shasha, R. О. Honchar, V. О. Temnikov, V. V. Yemanov 62-66
МОНИТОРИНГ БРАКОВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ И БОЕВОЙ ТЕХНИКИ PDF
А. А. Poberezhnyi, О. S. Polyansky 67-71
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ R-ФУНКЦІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПОСАДОК З НАТЯГОМ PDF
V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko, B. V. Kovbaska, D. О. Verkhorubov 72-76
УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ПРИВОДІВ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ PDF
P. І. Litovchenko, L. P. Ivanova, V. М. Nechyporenko, B. М. Kushnir, V. М. Masliy 77-81