Том 2, № 22 (2013)

Зміст

Статті

ОБОРОТНА АСИНХРОННА МАШИНА В ГІБРИДНІЙ ТЕХНІЦІ. ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
O. P. Kondratenko 5-11
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ВОГНЕВИХ ЗАВДАНЬ СНАЙПЕРОМ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ PDF
О. І. Bilenko, Yu. О. Belashov 12-15
НОВА КОНСТРУКЦІЯ СПЕЦМАШИНИ З ПОПЕРЕЧНИМ СИЛОВИМ БАР’ЄРОМ ДЛЯ БЛОКУВАННЯ НАТОВПУ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ PDF
S. P. Mazin, A. V. Parkhomchuk, А. P. Gorbunov, S. A. Pivovarov 16-20
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ПЛАНУВАННІ МАРШУ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
V. М. Batsamut, S. А. Gоrelyshev, А. А. Poberezhnyi 21-26
АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ ДЛЯ ВИПАДКУ СУМІСНОЇ ДІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ PDF
V. P. Rakivnenko, О. М. Kirichenko, L. А. Grebenik 27-30
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙ НАТОВПУ У ЗАДАЧАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ PDF
H. А. Drobakha, L. V. Rozanova, V. Е. Lisitsin 31-40
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ПІДСИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ PDF
О. О. Morozov, L. V. Morozova 41-46
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДВОНАПІВПЕРІОДНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВОГО ЗСУВУ PDF
S. О. Tyshko, V. А. Muzichuk, О. Yu. Shabalin, V. І. Mokreev 47-51
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
L. Yu. Shapoval, О. Yu. Iokhov 52-57
ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО МЕТОДУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ПОГЛИНАННЯ І РОЗСІЮВАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕТИНАННЯ ПЕРИМЕТРА, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ PDF
V. А. Romaniuk, А. А. Poberezhnyi, О. М. Salnykov 58-60
РАЦІОНАЛЬНЕ ШИКУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛОН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЗА КРИТЕРІЄМ ДИНАМІЧНОСТІ PDF
М. А. Podrihalo, D. V. Abramov, А. І. Nikorchuk 61-66
ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОЛКОВОЇ ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ PDF
М. P. Remarchuk 67-71
УНІВЕРСАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ПОСАДКИ З НАТЯГОМ НА ОСНОВІ НОВОГО МЕТОДУ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ЇЇ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF
V. М. Nechyporenko, P. І. Litovchenko, V. А. Salo, L. P. Ivanova 72-75
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТ ВЛАСНИХ КРУТИЛЬНИХ І ПОПЕРЕЧНИХ КОЛИВАНЬ ГЕНЕРАТОРА ХВИЛЬ СИЛОВОЇ ХВИЛЬОВОЇ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ PDF
М. V. Margulis, О. G. Pryimakov, Yu. О. Gradyskiy, О. G. Yanchik 76-80