Том 2, № 12 (2008)

Зміст

Статті

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ БЕЗПЕКИ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ PDF
V. P. Varakuta 4-11
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КЕРМОВИХ КЕРУВАНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ З УСІМА КЕРОВАНИМИ КОЛЕСАМИ PDF
S. P. Mazin, V. М. Frankov, О. V. Parhomchuk 12-18
СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ПРИКЛАДНОГО ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ХОДОВИХ ЧАСТИН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
V. P. Pisarev, A. P. Gorbunov 19-24
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ І ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ PDF
S. P. Pavlov, О. G. Bondarenko, L. F. Tovma 25-29
ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ІНТЕРАКТИВНИХ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
М. О. Nikolayev, S. V. Belay, S. А. Babak 30-38
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” PDF
О. P. Florin 39-42
АУДІЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
L. М. Karabanova 43-45
МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕПЛОВИХ МАШИН ТА ПРИЛАДІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ПОВЗКОСТІ PDF
О. М. Sklepus, М. G. Sklepus 46-50
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ШКІВІВ БАГАТОШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ PDF
P. І. Litovchenko, О. О. Kirichenko, А. О. Ivanchenko 51-56
ПРИВІД АВТОМАТА-РІЗАЛЬНИКА ФІБРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ З МОЖЛИВИМ ОТРИМАННЯМ ШИРОКОГО ДІАПАЗОНУ ЇХ ДОВЖИНИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ PDF
І. А. Yemel’yanova, А. М. Baranov, V. М. Nechiporenko, Р. М. Kalinin, О. V. Dobrokhotova 57-63