Інформація про автора

Salo, V. А., Україна

 • Том 2, № 26 (2015) - Статті
  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ З ОПУКЛИМ КОНТУРОМ ПАСА
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 25 (2015) - Статті
  ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ У СФЕРИЧНІЙ КОНСТРУКЦІЇ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗАКРІПЛЕННЯ ОТВОРІВ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 24 (2014) - Статті
  ПОБУДОВА n-ПАРАМЕТРИЧНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОСАДКИ З НАТЯГОМ ПРИ ЇЇ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ДЛЯ БАНДАЖНИХ З’ЄДНАНЬ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 22 (2013) - Статті
  УНІВЕРСАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ПОСАДКИ З НАТЯГОМ НА ОСНОВІ НОВОГО МЕТОДУ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ЇЇ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 15 (2010) - Статті
  РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ СУЧАСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 20 (2012) - Статті
  ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ В ОБОЛОНКОВІЙ КОНСТРУКЦІЇ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 19 (2012) - Статті
  ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦІЇ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 35 (2020) - Статті
  КРИТЕРІЙ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ПОСАДКИ З НАТЯГОМ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
  Анотація  PDF