Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 22 (2013) ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙ НАТОВПУ У ЗАДАЧАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ Анотація   PDF
H. А. Drobakha, L. V. Rozanova, V. Е. Lisitsin
 
Том 2, № 18 (2011) ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНІКОВІХ РАДІОЕЛЕМЕНТІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ КОРОТКИХ ІМПУЛЬСІВ Анотація   PDF
G. V. Yermakov, O. O. Kazimirov, M. I. Novikov, A. V. Irkha
 
Том 2, № 20 (2012) ІМПУЛЬСНЕ ВОДОМЕТНЕ ЗНАРЯДДЯ Анотація   PDF (Русский)
А. М. Tolkachev
 
Том 1, № 15 (2010) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ У МАШИНОБУДУВАННІ Анотація   PDF
V. E. Karpus, М. S. Ivanova, О. V. Kotlyar
 
Том 2, № 24 (2014) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ АВТОМОБІЛЯ Анотація   PDF
V. Ye. Karpus, S. V. Kuzmenko
 
Том 2, № 14 (2009) АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ВАЛА ТУРБОКОМПРЕСОРНОГО АГРЕГАТА Анотація   PDF
О. М. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. А. Grebenik
 
Том 2, № 22 (2013) АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ ДЛЯ ВИПАДКУ СУМІСНОЇ ДІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ Анотація   PDF
V. P. Rakivnenko, О. М. Kirichenko, L. А. Grebenik
 
Том 1, № 23 (2014) АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ У СЕРЕДОВИЩІ МОДЕЛЮВАННЯ SIMULINK Анотація   PDF
S. А. Sokolovskyi
 
Том 2, № 18 (2011) АВТОМАТИЗОВАНИЙ СИНТЕЗ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНИХ ПРИВОДІВ НА ОСНОВІ НОВОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ Анотація   PDF
P. І. Litovchenko, V. A. Salo, L. P. Ivanova
 
Том 1, № 29 (2017) АДАПТИВНА ПРОСТОРОВА ФІЛЬТРАЦІЯ ЗАВАДИ В КАНАЛІ ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
О. P. Kondratenko, S. М. Melnikov
 
Том 2, № 14 (2009) АЛГОРИТМ СИНТЕЗУ СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 1, № 13 (2009) АЛГОРИТМ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ДИФРАКЦІЇ Е-ПОЛЯРИЗОВАНИХ ХВИЛЬ НА ПЕРІОДИЧНІЙ ГРЕБІНЦІ З УРАХУВАННЯМ ПОВЕРХНЕВОГО ІМПЕДАНСУ СТРУКТУРИ Анотація   PDF
V. D. Dooshkin
 
Том 2, № 20 (2012) АНАЛІЗ ІМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Анотація   PDF
H. V. Yermakov, М. I. Novikov, О. I. Voronin, М. О. Glushchenko, A. V. Irkha
 
Том 1, № 29 (2017) АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ДЛЯ МАШИН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
М. V. Sklyarov
 
Том 1, № 19 (2012) АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ СУЧАСНИМ ВИМОГАМ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
H. А. Drobakha, V. A. Muzichuk, V. M. Klishin, L. V. Rozanova
 
Том 2, № 18 (2011) АНАЛІЗ ГІПОТЕЗ І ПРИПУЩЕНЬ У ПРИКЛАДНОМУ МЕТОДІ РОЗРАХУНКУ БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація   PDF
О. М. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. A. Grebenik
 
Том 1, № 17 (2011) Аналіз задач балістичного проектування кінетичної зброї не смертельної дії Анотація
О. І. Bilenko, V. V. Paschenko
 
Том 2, № 26 (2015) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ВТОРГНЕННЯМ У МОБІЛЬНІ РАДІОМЕРЕЖІ КЛАСУ MANET Анотація   PDF
V. V. Salnik, S. V. Salnik, Е. М. Bovda
 
Том 2, № 22 (2013) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДВОНАПІВПЕРІОДНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВОГО ЗСУВУ Анотація   PDF
S. О. Tyshko, V. А. Muzichuk, О. Yu. Shabalin, V. І. Mokreev
 
Том 2, № 30 (2017) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ІНТЕРЕСАХ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ МАЙНА ЗВ’ЯЗКУ В ЧАСТИНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. P. Florin, О. І. Voronin
 
Том 1, № 19 (2012) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗНИЩЕННЯ РАДІОКЕРОВАНИХ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ШЛЯХОМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАГАТОЧАСТОТНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ Анотація   PDF
H. V. Yermakov, О. О. Kazimirov, K. V. Vlasov, A. V. Irkha
 
Том 1, № 21 (2013) АНАЛІЗ ПОМИЛОК У ТЕХНІЦІ СТРІЛЬБИ З ПІСТОЛЕТА Анотація   PDF
V. V. Afanasyev, V. І. Mokreyev
 
Том 2, № 26 (2015) АНАЛІЗ ПРІОРИТЕТІВ СИСТЕМ наземної розвідки ПО виявленню об'єктів озброєння і ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
I. Yu. Biriukov, Yu. М. Busаk, O. V. Shulga
 
Том 2, № 24 (2014) АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЗ ЗБЕРІГАННЯ ПАЛИВА Анотація   PDF
V. О. Lypovyi
 
Том 1, № 15 (2010) АНАЛІЗ СТАТИКО-ДИНАМІЧНИХ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕМЕНТАХ СТРУКТУРНО ЗВ’ЯЗАНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
S. І. Маrusеnkо, S. О. Nazarenko, Е. А. Simson
 
Том 1, № 13 (2009) АНАЛІЗ СТАТИКО-ДИНАМІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
L. V. Avtonomova, V. І. Konokhov, S. О. Nazarenko
 
Том 2, № 24 (2014) АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОЛІНІЙ УПРАВЛІННЯ ВИБУХОВИМИ ПРИСТРОЯМИ Анотація   PDF
О. V. Chenykaev, G. V. Yermakov, М. І. Novikov
 
Том 1, № 17 (2011) АНАЛИЗ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН Анотація   PDF
V. V. Vakulenko
 
Том 1, № 17 (2011) АНТЕНА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Yu. P. Belokursky, V. М. Zakcharov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbina
 
Том 2, № 26 (2015) АНТЕНИ ДЛЯ ЗАХИСТУ КАНАЛІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yu. P. Belokurskiy, A. Yu. Yohov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbina
 
Том 2, № 16 (2010) АНТЕННА СИСТЕМА ЗАГЛУШЕННЯ КАНАЛІВ РАДІОКЕРУВАННЯ ВИБУХОВИМИ ПРИСТРОЯМИ ДЛЯ ПОВІТРЯНОГО НОСІЯ Анотація   PDF
Yu. P. Bilokurskyi, V. М. Zakharov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbina
 
Том 2, № 12 (2008) АУДІЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
L. М. Karabanova
 
Том 1, № 21 (2013) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА УМОВИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 1, № 11 (2008) ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ГІБРИДНИМИ СИЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ Анотація   PDF
О. P. Kondratenko
 
Том 1, № 17 (2011) ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ Анотація   PDF
Yu. O. Sljusarenko
 
Том 2, № 24 (2014) ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ АВТОМОБІЛЯ Анотація   PDF
М. А. Podrigalo, Yu. V. Tarasov, S. A. Sokolovskyi
 
Том 2, № 20 (2012) ВИБІР І АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК РАЦІОНАЛЬНИХ ПОСАДОК З НАТЯГОМ НА ОСНОВІ ДОДАТКОВИХ КРИТЕРІЇВ Анотація   PDF
V. М. Nechiporenko, P. I. Litovchenko, L. P. Ivanova
 
Том 2, № 16 (2010) ВИБІР МОДЕЛІ РОЗСІЮВАННЯ ГАЗОПОДІБНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗМІРІВ ЗОН УРАЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СЛЬОЗОТОЧИВОЇ ДІЇ Анотація   PDF
V. М. Batsamut, Yu. P. Babkov, S. D. Cherkashyn
 
Том 2, № 18 (2011) ВИБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ GPS-ПРИСТРОЇВ У ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК “ІНСТРУМЕНТ” Анотація   PDF
G. А. Drobaha, V. E. Lisitsin
 
Том 1, № 17 (2011) ВИБІР ТА ПЕРЕВІРКА ТОЧНОСТІ МОДЕЛІ РОЗСІЮВАННЯ ГАЗОПОДІБНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ТАКТИЧНИХ СХЕМ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СЛЬОЗОТОЧИВОЇ ДІЇ Анотація   PDF
V. М. Batsamut, S. D. Tcherkashin
 
Том 2, № 14 (2009) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ І ХАРАКТЕРИСТИК ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВІСКИ НА ВЛАСТИВОСТІ БОЙОВОЇ КОЛІСНОЇ МАШИНИ Анотація   PDF
V. P. Pisarev, А. P. Gorbunov
 
Том 2, № 30 (2017) ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОЛІСНОЇ ТЕХНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. К. Shasha, V. О. Temnikov, S. М. Melnikov
 
Том 1, № 27 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ АГРЕГАТІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 1, № 15 (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ЦЕНТРУ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 1, № 15 (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗНОСТІ ЗРУЙНОВАНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ СИНТЕЗУ МІНІМАЛЬНОГО ПОКРИВНОГО ДЕРЕВА ДОВІЛЬНОЇ ГРУПИ ВЕРШИН ЗВ’ЯЗНОГО ГРАФА Анотація   PDF
V. М. Bacamut
 
Том 1, № 17 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ СИГНАЛІВ Анотація   PDF
О. Yu. Іоhоv
 
Том 1, № 25 (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ УГРУПОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В ЗАХОДАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
V. О. Temnikov, R. О. Gonchar, G. М. Marenko, V. М. Klishin
 
Том 1, № 31 (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ВОДІЯ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ УСПІШНОГО КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ Анотація   PDF
М. S. Sklyarov, О. І. Svyatets
 
Том 2, № 12 (2008) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ БЕЗПЕКИ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ Анотація   PDF
V. P. Varakuta
 
Том 1, № 25 (2015) ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ВІЙСЬКОВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛОН ПРИ ПОДОЛАННІ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЛЯНКИ ДОРОГИ Анотація   PDF
М. А. Podrigalo, V. V. Hlushchenko, R. О. Kaidalov
 
Том 1, № 25 (2015) ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНЕОСОБЛЕНОГО РЕМОНТУ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 1, № 17 (2011) Визначення стійкості блочної багатоярусної загороджувальної перешкоди під дією зовнішнього навантаження Анотація   PDF
О. І. Shapovalov
 
Том 1, № 27 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИЧНОЇ І ДИНАМІЧНОЇ МІЦНОСТІ ЗРІЗАНИХ КОНІЧНИХ ОБОЛОНОК ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ Анотація   PDF
S. А. Sokolovskyi, O. M. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. А. Grebenik
 
Том 1, № 15 (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ІМОВІРНОСТЕЙ СТАНІВ РУХОМОГО АГРЕГАТА Анотація   PDF
Yu. А. Oleinik, V. А. Borodavka, О. V. Ivanchenko
 
Том 1, № 21 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ НА БІЙ КОМАНДИРОМ СТРІЛЕЦЬКОЇ РОТИ Анотація   PDF
V. V. Obriadin, V. V. Yemanov, P. V. Boyko, R. V. Sehinher
 
Том 2, № 24 (2014) ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. V. Obriadin, R. О. Honchar, P. V. Pistriak
 
Том 1, № 19 (2012) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИБУХОТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ЄВРО-2012 Анотація   PDF
Yu. Yu. Koshkarov, V. V. Afanasyev, O. M. Yaroshevich, D. A. Karakurkchi
 
Том 2, № 22 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ПЛАНУВАННІ МАРШУ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. М. Batsamut, S. А. Gоrelyshev, А. А. Poberezhnyi
 
Том 2, № 20 (2012) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ ПЕРЕДИСЛОКАЦІЇ ВОРезу ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ Анотація   PDF
А. А. Poberezhnyi, S. А. Gоrelyshev, O. М. Salnikov
 
Том 1, № 31 (2018) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ БІОРАДІОЛОКАЦІЇ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Анотація   PDF
O. P. Kondratenko
 
Том 2, № 28 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ R-ФУНКЦІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПОСАДОК З НАТЯГОМ Анотація   PDF
V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko, B. V. Kovbaska, D. О. Verkhorubov
 
Том 1, № 23 (2014) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ І ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
V. H. Mazanov, V. А. Romaniuk, Yu. Yu. Tyshkevych
 
Том 1, № 31 (2018) ВИКОРИСТАННЯ ШТРИХОВИХ КОДІВ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ МАЙНА ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАСОБІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
К. V. Vlasov, І. М. Mayboroda, М. H. Holubok, S. О. Vorobyov
 
Том 2, № 14 (2009) ВИМОГИ ДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЗАСОБАМИ РОЗВІДКИ, УПРАВЛІННЯ І ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
Том 2, № 26 (2015) ВПЛИВ ГІДРОПРИВОДУ ГАЛЬМ НА АВТОМАТИЗАЦІЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ Анотація   PDF
М. V. Sklyarov
 
Том 2, № 26 (2015) ВПЛИВ ДИСБАЛАНСУ І ОКРУЖНОГО ЛЮФТУ НАПРЯМНИХ КОЛЕС АВТОМОБІЛЯ НА ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ ДВИГУНА Анотація   PDF
М. А. Podrigalo, О. S. Mazin
 
Том 1, № 25 (2015) ВПЛИВ КОЛИВАНЬ НАПРЯМНИХ КОЛЕС АВТОМОБІЛЯ У ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ НА ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ ДВИГУНА Анотація   PDF
O. S. Mazin
 
Том 1, № 25 (2015) ВПЛИВ НЕСИМЕТРИЧНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ВАНТАЖУ В КУЗОВІ НА ЧАСТОТУ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ АВТОМОБІЛЯ В ПЛОЩИНІ ДОРОГИ Анотація   PDF
V. V. Glushchenko
 
Том 2, № 18 (2011) ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ УМОВ РОБОТИ АВТОМОБІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
R. І. Topchiy
 
Том 2, № 24 (2014) ВСТАНОВЛЕННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ Анотація   PDF
V. V. Dubrovina, V. Ye. Kozlov, Yu. V. Kozlov, О. О. Novikova
 
Том 2, № 16 (2010) ГІБРИДНІ МОДУЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Р. Kondratenko, G. М. Marenko, R. О. Kaydalov
 
Том 2, № 20 (2012) ДІАГНОСТИКА ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ПО ФЛУКТУАЦІЇ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛА Анотація   PDF (Русский)
А. M. Borisenko, O. B. Bohaevskyi, A. M. Serhienko, O. B. Akhiezer, S. M. Diundyk
 
Том 1, № 29 (2017) ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ ІTS Анотація   PDF
V. P. Volkov, І. V. Gritsuk, Yu. V. Volkov
 
Том 1, № 17 (2011) ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУХОМОЇ ЦИСТЕРНИ З РІДИНОЮ Анотація   PDF
S. А. Sokolovsky
 
Том 1, № 31 (2018) ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ МОБІЛЬНИХ МАШИН Анотація   PDF
S. M. Diundik, R. V. Antoshchenkov, V. M. Antoshchenkov
 
Том 1, № 15 (2010) ДО ОДНОГО ІЗ СПОСОБІВ ЗАПРАВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ РІДКИМ ПАЛЬНИМ В УМОВАХ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ПОВЕНІ Анотація   PDF
R. О. Kaydalov, G. М. Marenko
 
Том 1, № 19 (2012) ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ НЕСАМОХІДНОГО ВІЗКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ Анотація   PDF
S. А. Sokolovsky
 
Том 1, № 11 (2008) ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРИШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ З НАТЯЖНИМ РОЛИКОМ Анотація   PDF
P. І. Litovchenko
 
Том 2, № 20 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МОЛЕКУЛ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МОТОРНИХ МАСТИЛ В АДСОРБЦІЙНОМУ ШАРІ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ Анотація   PDF
H. М. Afanasov
 
Том 2, № 14 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОХІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ТЕРМІНИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ Анотація   PDF
О. E. Zabula, О. І. Melnichuk, V. V. Sokolovsky
 
Том 2, № 26 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІАМЕТРА ПОСАДКИ З НАТЯГОМ І ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВАННЯ ОХОПЛЮВАЛЬНОЇ ДЕТАЛІ НА ЯКІСТЬ БАНДАЖНОГО З’ЄДНАННЯ Анотація   PDF
V. М. Nechyporenko, P. І. Litovchenko, V. А. Salo, L. P. Ivanova, B. V. Kovbaska
 
Том 2, № 30 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАТЕРІАЛУ КИДАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РИКОШЕТУ Анотація   PDF
О. І. Bіlenko, О. О. Kyrychenko, D. V. Pavlov
 
Том 1, № 31 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ПОВЕРХНІ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ЇХ НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ Анотація   PDF
O. Yu. Shabalin, V. V. Glushchenko
 
Том 2, № 32 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЯКІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ ПЛОСКО-УВІГНУТИХ ЛІНЗ ДЛЯ ОПТИЧНИХ ПРИЦІЛІВ СУЧАСНИХ СНАЙПЕРСЬКИХ ГВИНТІВОК Анотація   PDF
O. V. Titarenko, N. V. Zubkova, O. O. Karpenko
 
Том 2, № 12 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КЕРМОВИХ КЕРУВАНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ З УСІМА КЕРОВАНИМИ КОЛЕСАМИ Анотація   PDF
S. P. Mazin, V. М. Frankov, О. V. Parhomchuk
 
Том 1, № 29 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ МІЦНОСТІ ДИСКІВ З ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЗРАЗКАХ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
V. P. Rakivnenko, О. М. Kirichenko, L. А. Grebenik
 
Том 2, № 30 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОНАВАНТАЖЕНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗЧЕПЛЕННЯ КОЛІСНИХ МАШИН Анотація   PDF
О. P. Kondratenko, І. L. Strashnyi, S. V. Voroshilov
 
Том 2, № 32 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ПИТАННЯХ КОНСТРУКЦІЇ ОЗБРОЄННЯ Анотація   PDF
O. M. Kalita, V. I. Mokreev
 
Том 2, № 32 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІМАТОРНИХ ПРИЦІЛІВ ДО СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Анотація   PDF
V. V. Afanasev, P. V. Pistriak, O. M. Arabadgi
 
Том 2, № 18 (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ В КАНАЛАХ СТВОЛІВ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Анотація   PDF
О. М. Krukov, S. O. Tyshko, O. A. Aleksandrov
 
Том 2, № 20 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ В ОБОЛОНКОВІЙ КОНСТРУКЦІЇ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ Анотація   PDF
V. А. Salo, P. I. Litovchenko, S. S. Kirichenko
 
Том 1, № 25 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ У СФЕРИЧНІЙ КОНСТРУКЦІЇ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗАКРІПЛЕННЯ ОТВОРІВ Анотація   PDF
V. А. Salo, P. І. Litovchenko, V. М. Nechiporenko
 
Том 2, № 30 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ФОРМ ВІРОГІДНОЇ ЗОНИ ПРИДАТНИХ ФРИКЦІЙНИХ З’ЄДНАНЬ Анотація   PDF
А. P. Horbunov, V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko
 
Том 1, № 31 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ КРУГОВОЇ ВІРОГІДНОЇ ЗОНИ ПРИДАТНИХ ПОСАДОК З НАТЯГОМ ПРИ АНАЛІТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ Анотація   PDF
V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko, D. О. Verkhorubov, O. V. Zhodko
 
Том 2, № 30 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ПРУЖНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
V. А. Salo, V. М. Nechiporenko
 
Том 1, № 13 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗСІЮВАННЯ НАТОВПУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
R. І. Topchiy
 
Том 2, № 16 (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ТОНКОСТІННИХ БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА МЕЖЕЮ ПРОПОРЦІЙНОСТІ Анотація   PDF
О. М. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. А. Grebenik
 
Том 1, № 13 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ПРИКЛАДНИХ ТЕОРІЙ Анотація   PDF
V. А. Sаlo
 
Том 1, № 19 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦІЇ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
V. А. Salo, P. O. Chupakhin
 
Том 2, № 32 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СФЕРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
V. A. Salo, V. P. Rakivnenko, V. M. Nechiporenko
 
1 - 100 з 345 результатів 1 2 3 4 > >>