Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 18 (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ В КАНАЛАХ СТВОЛІВ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Анотація   PDF
О. М. Krukov, S. O. Tyshko, O. A. Aleksandrov
 
Том 2, № 20 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ В ОБОЛОНКОВІЙ КОНСТРУКЦІЇ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ Анотація   PDF
V. А. Salo, P. I. Litovchenko, S. S. Kirichenko
 
Том 1, № 25 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ У СФЕРИЧНІЙ КОНСТРУКЦІЇ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗАКРІПЛЕННЯ ОТВОРІВ Анотація   PDF
V. А. Salo, P. І. Litovchenko, V. М. Nechiporenko
 
Том 2, № 30 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ФОРМ ВІРОГІДНОЇ ЗОНИ ПРИДАТНИХ ФРИКЦІЙНИХ З’ЄДНАНЬ Анотація   PDF
А. P. Horbunov, V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko
 
Том 1, № 31 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ КРУГОВОЇ ВІРОГІДНОЇ ЗОНИ ПРИДАТНИХ ПОСАДОК З НАТЯГОМ ПРИ АНАЛІТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ Анотація   PDF
V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko, D. О. Verkhorubov, O. V. Zhodko
 
Том 2, № 30 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ПРУЖНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
V. А. Salo, V. М. Nechiporenko
 
Том 1, № 13 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗСІЮВАННЯ НАТОВПУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
R. І. Topchiy
 
Том 2, № 16 (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ТОНКОСТІННИХ БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА МЕЖЕЮ ПРОПОРЦІЙНОСТІ Анотація   PDF
О. М. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. А. Grebenik
 
Том 1, № 13 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ПРИКЛАДНИХ ТЕОРІЙ Анотація   PDF
V. А. Sаlo
 
Том 1, № 19 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦІЇ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
V. А. Salo, P. O. Chupakhin
 
Том 2, № 32 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СФЕРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
V. A. Salo, V. P. Rakivnenko, V. M. Nechiporenko
 
Том 2, № 14 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВИХ УСТАНОВОК І ТРАНСМІСІЙ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЯ З ГІБРИДНОЮ СИЛОВОЮ УСТАНОВКОЮ ДЛЯ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ ВВ МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
S. P. Mazin, V. М. Frankov, О. V. Parhomchuk
 
Том 2, № 14 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ НАТИСКНОГО ДИСКА ЗЧЕПЛЕННЯ АВТОМОБІЛЯ Анотація   PDF
М. E. Serghienko, А. М. Serghienko
 
Том 2, № 30 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ТВІРНИМИ БУДЬ-ЯКОЇ КРИВИЗНИ Анотація   PDF
A. P. Horbunov, V. P. Rakivnenko, О. М. Kirichenko, L. A. Grebenik
 
Том 2, № 14 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ НАТУРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СВІТЛОВИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН ТА СПРИЙНЯТТЯ ДОРОЖНЬОЇ ОБСТАНОВКИ ВОДІЄМ Анотація   PDF
І. К. Shasha, G. М. Marenko, R. О. Kaydalov
 
Том 2, № 26 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БРОНЬОВАНИХ КОЛІСНИХ МАШИН І ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ Анотація   PDF
O. S. Mazin, І. L. Strashnyi, V. М. Frankov, О. Yu. Shabalin
 
Том 2, № 14 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЗКОСТІ ПІВКІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН МЕТОДОМ R-ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
О. N. Sklepus
 
Том 1, № 11 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА РУЙНУВАННЯ ПЛАСКИХ ДНИЩ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ Анотація   PDF
О. М. Sklepus
 
Том 1, № 11 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК ЧИСЕЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ПОВЗУЧОСТІ ІЗ ПОШКОДЖУВАНІСТЮ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ Анотація   PDF
О. К. Morachkovsky, Y. V. Romashov
 
Том 1, № 17 (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНИХ МЕМБРАН ТИПУ ПАН Анотація   PDF
G. V. Deynichenko, О. V. Gafurov
 
Том 2, № 32 (2018) ДРОНИ – ОБ’ЄКТИ ПРОТИБОРСТВА І ПОМІЧНИКИ Анотація   PDF
O. Yu. Iokhov, V. Ye. Kozlov, V. D. Lazarev, O. O. Shcherbina
 
Том 1, № 29 (2017) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА В КАНАЛІ СТВОЛА: ОБЛАДНАННЯ, МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТИ Анотація   PDF
О. М. Kryukov, V. G. Mudrik
 
Том 1, № 11 (2008) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БЛОЧНОЇ БАГАТОЯРУСНОЇ ЗАГОРОДЖУВАЛЬНОЇ ПЕРЕШКОДИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
А. V. Kovtun, О. V. Ivanchenko, О. І. Shapovalov
 
Том 1, № 23 (2014) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТІЙКОСТІ ТА ДИНАМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ЦИСТЕРН У ДОРОЖНІХ УМОВАХ Анотація   PDF
V. V. Hlushchenko, М. А. Podrihalo, D. М. Кlets, Ye. О. Dubinin, D. V. Abramov, О. Yu. Serhienko
 
Том 2, № 26 (2015) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЛАВНОСТІ ХОДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З НЕЛІНІЙНИМ ПІДРЕСОРЮВАННЯМ ПРИ РУСІ ПО БЕЗДОРІЖЖЮ Анотація   PDF
R. О. Kaydalov, V. М. Bashtovoi, О. О. Larin, О. О. Vodka
 
Том 1, № 11 (2008) ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БОЄПРИПАСІВ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ Анотація   PDF
D. S. Baulin, І. Y. Birukov
 
Том 2, № 26 (2015) ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИЙ ГАЛЬМІВНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
O. V. Stepanov
 
Том 2, № 26 (2015) Енергетичний підхід до оцінки стійкості автомобілів-цистерн проти перекидання Анотація   PDF
V. V. Hlushchenko, R. О. Kaydalov, М. А. Podrigalo, S. А. Sokolovskyi
 
Том 1, № 27 (2016) ЕФЕКТ СИЛЬНОГО ПОГЛИНАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ТОНКИХ ПРОВІДНИХ ВОЛОКНАХ І СТВОРЕННЯ ЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ НА ЦІЙ ОСНОВІ Анотація   PDF
I. M. Mayboroda, M. H. Kokodyi, V. O. Tymaniuk, V. P. Babenko
 
Том 1, № 23 (2014) ЖИВУЧІСТЬ АВТОМАТИЧНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ БОЄПРИПАСІВ ПІСЛЯГАРАНТІЙНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Mulenko, D. S. Baulin
 
Том 2, № 26 (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕТЕКТОРІВ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. V. Titarenko
 
Том 1, № 29 (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НОРМАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ ОСЯМИ АВТОМОБІЛІВ ТА БОЙОВИХ МАШИН З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ВЕДУЧИХ КОЛІС Анотація   PDF
М. А. Podrigalo, R. О. Kaidalov
 
Том 2, № 30 (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ФОРМОУТВОРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ РОБОЧИХ КОЛІС ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
P. І. Lytovchenko, V. А. Salo, V. М. Nechiporenko, L. P. Ivanova
 
Том 1, № 29 (2017) ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 1, № 29 (2017) ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ В РУХОМИХ МАЙСТЕРНЯХ ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
М. О. Glushchenko, І. М. Mayboroda
 
Том 2, № 20 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВНУТРІШНЬОБАЛІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СТРІЛЕЦЬКІЙ ЗБРОЇ Анотація   PDF
О. М. Kriukov, О. A. Aleksandrov, V. V. Antonets
 
Том 2, № 28 (2016) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПАРЦІАЛЬНИХ ПРИСКОРЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛІВ ТА БОЙОВИХ МАШИН Анотація   PDF
М. А. Podrigalo, D. V. Abramov, R. О. Kaidalov
 
Том 1, № 13 (2009) ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЛОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРИПУЩЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ Анотація   PDF
І. І. Sidorenko
 
Том 1, № 15 (2010) ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У ВНУТРІШНІЙ МЕРЕЖІ ПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Gorbov, О. V. Chayka
 
Том 1, № 21 (2013) ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У КАНАЛАХ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yu. P. Belokurskyi, О. М. Horbov, О. Yu. Iokhov, V. Ye. Kozlov, І. V. Kuzminich, О. О. Shcherbina
 
Том 2, № 20 (2012) ЗНИЖЕННЯ ПОМІТНОСТІ БРОНЕОБ’ЄКТІВ У ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ Анотація   PDF
О. V. Stakhovskyi, V. I. Horiunov, V. V. Afanasyev, O. H. Sinko
 
Том 2, № 14 (2009) ЙМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ БРОУНІВСЬКОГО РУХУ Анотація   PDF
І. І. Sidorenko
 
Том 1, № 17 (2011) КАТАЛОГІЗАЦІЯ ЗРАЗКІВ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ АРСЕНАЛУ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
О. B. Anipko, S. Т. Poltorak, D. S. Baulyn, О. D. Cherkashin
 
Том 1, № 11 (2008) КВАЗІСТАТИЧНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ МІЦНОСТІ КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ Анотація   PDF
J. L. Tarsis, К. J. Tarsis
 
Том 1, № 17 (2011) КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ СВІТЛОВІДБИВАЮЧИХ ПОКРИТТІВ РІЗНИХ ТИПІВ Анотація   PDF
V. А. Romanyuk, S. А. Gorelshev, О. Yu. Iohov
 
Том 1, № 29 (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ НАЗЕМНИХ ЦІЛЕЙ Анотація   PDF
I. Yu. Biriukov
 
Том 2, № 30 (2017) КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧННЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОДІЙ Анотація   PDF
G. V. Ivanets, B. B. Pospelov, S. A. Horielyshev
 
Том 2, № 18 (2011) КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА ПОШУКУ І ВИЯВЛЕННЯ НАЗЕМНИХ ЦІЛЕЙ ДЛЯ ЇХ УРАЖЕННЯ ОЗБРОЄННЯМ, ВСТАНОВЛЕНИМ НА ОБ'ЄКТАХ БРОНЕТЕХНІКИ Анотація   PDF (Русский)
О. B. Anipko, I. Yu. Birukov, Yu. M. Bysak
 
Том 1, № 11 (2008) КОМПЛЕКСНЕ ЗНЕПИЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
N. V. Sapelina
 
Том 1, № 25 (2015) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЗАСТОСУВАННЯ УГРУПОВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yu. P. Babkov, S. А. Gorelyshev, А. А. Poberezhnyi
 
Том 1, № 17 (2011) КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛІЗУВАННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОЛІТ КУЛІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Анотація   PDF
V. G. Maluk, О. М. Kalita, М. І. Zjuban
 
Том 2, № 24 (2014) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБИВНОЇ ТА ПРОНИКАЮЧОЇ ДІЇ КУЛЬ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Анотація   PDF
О. Yu. Shabalin, V. G. Maluk, О. М. Kalita
 
Том 2, № 30 (2017) КОНЦЕПЦІЯ МОНІТОРИНГУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА СУХОПУТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОХОРОНИ Анотація   PDF
Yu. О. Babiy
 
Том 1, № 35 (2020) КРИТЕРІЙ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ПОСАДКИ З НАТЯГОМ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ Анотація   PDF
V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. Litovchenko, A. Horbunov, D. Bosyk
 
Том 2, № 20 (2012) МАНЕВРЕНІСТЬ ТА КЕРОВАНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛОН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ Анотація   PDF
М. А. Podrihalo, R. О. Kaidalov, A. I. Nikorchuk
 
Том 2, № 26 (2015) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ З ОПУКЛИМ КОНТУРОМ ПАСА Анотація   PDF
P. І. Litovchenko, V. А. Salo, L. P. Ivanovа, D. О. Sheludko, А. G. Skyba
 
Том 2, № 24 (2014) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТАН ПАРКУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. О. Morozov, L. V. Morozova
 
Том 2, № 14 (2009) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ДИФРАКЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА НЕПЕРІОДИЧНІЙ БАГАТОШАРОВІЙ СТРУКТУРІ Анотація   PDF
V. D. Dushkin
 
Том 1, № 19 (2012) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗСІЮВАННЯ ХВИЛЬ НА ІМПЕДАНСНОМУ ЕКРАНІ ЗІ ЩІЛИНАМИ, РОЗТАШОВАНОМУ НА ЕКРАНОВАНОМУ ДІЕЛЕКТРИЧНОМУ ШАРІ Анотація   PDF
V. D. Dushkin
 
Том 1, № 17 (2011) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗСІЯННЯ Е-ПОЛЯРИЗОВАНОЇ ХВИЛІ НА ПЕРІОДИЧНІЙ СТРУКТУРІ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З БРУСІВ ТА ЕКРАНА Анотація   PDF
V. D. Dushkin
 
Том 2, № 34 (2019) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЛОПАТОК РОБОЧИХ КОЛІС ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
P. I. Litovchenko, V. A. Salo, V. M. Nechiporenko, V P. Rakivnenko
 
Том 1, № 19 (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ SIMULINK ТА SIMPOWERSYSTEM Анотація   PDF
О. S. Lykhodeev, I. I. Sydorenko
 
Том 1, № 29 (2017) МЕТОД АНАЛІТИЧНОГО ОПИСУ КІНЦЕВОЇ МНОЖИНИ ПРИДАТНИХ ПОСАДОК З НАТЯГОМ В ОБЛАСТІ ІСНУВАННЯ ЇЇ n-ПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ Анотація   PDF
V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko, L. P. Ivanova
 
Том 1, № 33 (2019) МЕТОД АНАЛІТИЧНОГО ОПИСУ ОБЛАСТІ ІСНУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ПОСАДОК З НАТЯГОМ Анотація   PDF
V. M. Nechyporenko, V. A. Salo, P. I. Litovchenko, A. P. Horbunov
 
Том 1, № 29 (2017) МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОПОРУ РУХУ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОЛІСНОЇ ТЕХНІКИ В ДОРОЖНІХ УМОВАХ Анотація   PDF
O. V. Litvinov
 
Том 1, № 23 (2014) МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА І ККД ТРАНСМІСІЇ АВТОМОБІЛЯ ПРИ ВИМІРЮВАННІ КУТОВИЙ ШВИДКОСТІ НА БУДЬ-ЯКОМУ ВАЛУ ТРАНСМІСІЇ Анотація   PDF (Русский)
O. S. Polyansky, N. М. Podrigalo, R. I. Topchiy
 
Том 2, № 32 (2018) МЕТОД ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ Анотація   PDF
V. Ye. Kozlov, Yu. V. Kozlov
 
Том 2, № 32 (2018) МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КАНАЛІВ СТВОЛІВ ТА БОЄПРИПАСІВ НА ОСНОВІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИК БАЛІСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОСТРІЛУ Анотація   PDF
O. M. Kriukov, R. S. Melnikov, V. A. Muzychuk
 
Том 2, № 20 (2012) МЕТОД ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ Анотація   PDF
V. P. Rakivnenko, O. М. Kirichenko, P. I. Litovchenko, L. A. Grebenik
 
Том 1, № 29 (2017) МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НОРМИ ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ДЛЯ МАШИН ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ Анотація   PDF
S. І. Krivoshapov
 
Том 1, № 17 (2011) МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ОБ’ЄМНО-ДЕТОНУЮЧОЇ ДІЇ Анотація   PDF
О. G. Vodchits, S. N. Yegorov, V. М. Pavilch, V. V. Afanasyev
 
Том 1, № 29 (2017) МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ФОРМУВАНЬ ТА ПІДРОЗДІЛІВ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ Анотація   PDF
H. V. Ivanets, B. B. Pospelov, S. А. Horelyshev
 
Том 1, № 25 (2015) МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЗА ДАНИМИ НЕЧИСЛОВОЇ ПРИРОДИ Анотація   PDF
V. V. Dubrovina, V. Ye. Kozlov, Yu. V. Kozlov, О. О. Novikova, О. V. Orel
 
Том 2, № 30 (2017) МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ РОБОТИ ВІБРАЦІЙНОГО ПРИСТРОЮ ШЛЯХОМ УСУНЕННЯ РЕЗОНАНСНОГО БИТТЯ ПІД ЧАС ПУСКУ Анотація   PDF
V. P. Rakivnenko, О. М. Kirichenko, L. А. Grebenik, L. P. Ivanova
 
Том 1, № 31 (2018) МЕТОД ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДАТЧИКА АКСЕЛЕРОМЕТРА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДКОЧУВАННЯ СТВОЛА Анотація   PDF
O. М. Kriukov
 
Том 1, № 23 (2014) МЕТОД РОЗРАХУНКУ СПРЯМОВАНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СФЕРИЧНИХ АНТЕННИХ ГРАТ Анотація   PDF (Русский)
О. V. Chenykayev, H. V. Yermakov, I. М. Maiboroda
 
Том 1, № 25 (2015) МЕТОД СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПАРАМЕТРІВ І СТРУКТУР НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО КОМПОНЕНТА Анотація   PDF
V. А. Sivak
 
Том 2, № 14 (2009) МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЛАЗЕРНОГО КОНТРОЛЮ ЗМІНИ СТАНУ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ПОВІТРЯ, СПРИЧИНЕНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
G. М. Dolya, V. А. Romaniuk, S. А. Gorelushev, О. І. Kostenko
 
Том 2, № 32 (2018) МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ І ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ АВТОМОБІЛІВ Анотація   PDF
I. K. Shasha, G. M. Marenko, S. M. Melnikov
 
Том 2, № 14 (2009) МЕТОДИКА ВИБОРУ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
О. Yu. Iohov, V. E. Kozlov, В. А. Romanuk, О. М. Salnikov
 
Том 1, № 31 (2018) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 1, № 33 (2019) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ СКЛАДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
O. O. Morozov
 
Том 2, № 32 (2018) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ БАЛІСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗРАЗКА СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ СИЛ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
O. I. Bilenko, O. O. Kyrychenko
 
Том 1, № 25 (2015) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ФАХІВЦІВ З ВІДНОВЛЕННЯ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 2, № 22 (2013) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТ ВЛАСНИХ КРУТИЛЬНИХ І ПОПЕРЕЧНИХ КОЛИВАНЬ ГЕНЕРАТОРА ХВИЛЬ СИЛОВОЇ ХВИЛЬОВОЇ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ Анотація   PDF
М. V. Margulis, О. G. Pryimakov, Yu. О. Gradyskiy, О. G. Yanchik
 
Том 2, № 16 (2010) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО БОЙОВОГО ПОРЯДКУ СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РУБЕЖЕМ БЛОКУВАННЯ Анотація   PDF
А. А. Poberezhny, S. А. Gоrelyshev, V. Ye. Lisitsyn
 
Том 1, № 31 (2018) МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МІЦНОСТІ ЧАСТКОВО ЗАПОВНЕНОЇ РІДИНОЮ ЄМНОСТІ ПРИ НАГРІВАННІ Анотація   PDF
V. P. Rakivnenko, V. А. Salo, О. М. Kirichenko, L. A. Grebenik
 
Том 1, № 31 (2018) МЕТОДИКА ЗНИЖЕННЯ ВІДДАЧІ ДЛЯ ЗБРОЇ СИЛ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF (Русский)
О. Bilenkо, К. Pershina, D. Pavlov
 
Том 1, № 27 (2016) МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ОБМІННОГО ФОНДУ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
О. P. Florіn, К. V. Vlasov, P. L. Arkushenko
 
Том 2, № 28 (2016) МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СТРУКТУР СИЛОВИХ ВІДОМСТВ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ТЕХНОГЕННО-ПРИРОДНИХ ЗАГРОЗ НА ТЕРИТОРІЯХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ Анотація   PDF
H. V. Ivanets, S. А. Gorelyshev, D. S. Baulin
 
Том 2, № 26 (2015) МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ МІЖ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 2, № 22 (2013) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
L. Yu. Shapoval, О. Yu. Iokhov
 
Том 1, № 27 (2016) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННО-ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. V. Tyutyunik, G. V. Ivanets, S. А. Gorelyshev
 
Том 1, № 27 (2016) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖ КЛАСУ MANET Анотація   PDF
S. V. Salnik
 
Том 2, № 26 (2015) МЕТОДИКА РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. О. Morozov, І. Ye. Berchenko
 
Том 1, № 17 (2011) МЕТОДИКА УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
О. V. Hаtsajuk
 
Том 2, № 28 (2016) МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗРАЗКА ОЗБРОЄННЯ З УРАХУВАННЯМ ВАРТІСНОГО КРИТЕРІЮ Анотація   PDF
S. М. Osipenko
 
Том 1, № 33 (2019) МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЛЬНИМ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ АВТОМОБІЛЯ КрАЗ-6322) Анотація   PDF
I. K. Shasha, A. I. Nikorchuk, A. L. Taranov
 
Том 2, № 12 (2008) МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕПЛОВИХ МАШИН ТА ПРИЛАДІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ПОВЗКОСТІ Анотація   PDF
О. М. Sklepus, М. G. Sklepus
 
Том 1, № 33 (2019) МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
S. M. Diundik
 
101 - 200 з 374 результатів << < 1 2 3 4 > >>