Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 19 (2012) ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ Анотація   PDF
А. G. Pavlenko, R. A. Momot
 
Том 1, № 27 (2016) ПРОГНОЗУВАННЯ ВИХОДУ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ З ЛАДУ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПРИЧИН Анотація   PDF
А. V. Kovtun, S. А. Kudimov, І. V. Tsebriuk, H. М. Marenko
 
Том 2, № 34 (2019) ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF
M. A. Podrigalo, Yu. V. Tarasov
 
Том 1, № 35 (2020) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ І В ХОДІ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ТА ІНШИХ ДІЙ Анотація   PDF
S. Litvinovsky, D. Lisovenko, S. Polyashov
 
Том 1, № 11 (2008) ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Анотація   PDF
А. М. Тolkachov
 
Том 1, № 21 (2013) ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ФАЗОВАНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ НАЗЕМНИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
H. V. Yermakov, І. М. Maiboroda, О. V. Stakhovskyi, О. V. Chenykayev
 
Том 2, № 22 (2013) РАЦІОНАЛЬНЕ ШИКУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛОН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЗА КРИТЕРІЄМ ДИНАМІЧНОСТІ Анотація   PDF
М. А. Podrihalo, D. V. Abramov, А. І. Nikorchuk
 
Том 1, № 15 (2010) РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР У КЛАСАХ ЗАДАЧ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація   PDF
О. Yu. Іоhоv, І. О. Uzkov, V. Т. Olenchenko, S. V. Osievskiy
 
Том 2, № 24 (2014) РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РОЗКИДУ ЗНАЧЕНЬ БАЛІСТИЧНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПОРАЖАЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ КІНЕТИЧНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ СИЛ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
О. І. Bilenko
 
Том 1, № 17 (2011) РЕГРЕСІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. М. Sumets
 
Том 1, № 25 (2015) РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОДАЧІ ГАЗУ ПЕРЕПУСКНИМ КЛАПАНОМ РЕДУКТОРА НИЗЬКОГО ТИСКУ СИСТЕМИ ПАЛИВОПОДАЧІ ТРАНСПОРТНОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
V. М. Manoilo
 
Том 2, № 28 (2016) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ ВИМОГ ДО УПРАВЛІННЯ ГАЛЬМАМИ АВТОМОБІЛЯ Анотація   PDF
М. V. Sklyarov
 
Том 1, № 31 (2018) РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ПІД ЧАС РУХУ МАШИНИ НА КОСОГОРІ З ОЦІНЮВАННЯМ МОЖЛИВОСТІ СПОВЗАННЯ І ПЕРЕВЕРТАННЯ У ДИНАМІЦІ Анотація   PDF
V. P. Pisarev
 
Том 1, № 23 (2014) РОЗПОДІЛ ПОЛЯ В ОКОЛІ ТОНКОГО МЕТАЛЕВОГО ЦИЛІНДРА ПРИ ЙОГО ОПРОМІНЕННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ХВИЛЯМИ Анотація   PDF
H. V. Yermakov, І. М. Maiboroda, V. P. Babenko
 
Том 1, № 15 (2010) РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ СУЧАСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
V. А. Salo
 
Том 2, № 12 (2008) РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ШКІВІВ БАГАТОШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ Анотація   PDF
P. І. Litovchenko, О. О. Kirichenko, А. О. Ivanchenko
 
Том 1, № 11 (2008) РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ШКІВІВ БАГАТОШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ Анотація   PDF
P. І. Litovchenko
 
Том 2, № 26 (2015) РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО СТІЙКОСТІ КОЛІСНІ МАШИНИ НА УХИЛАХ Анотація   PDF
О. S. Polyansky, А. А. Poberezhnyi, V. М. Pletnev, V. V. Zadorozhna
 
Том 1, № 35 (2020) РОЗРОБКА ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ ФІЗИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ Анотація   PDF
S. І. Hlukhov, L. Sakovich, M. Yakovlev, А. Halosa
 
Том 1, № 17 (2011) РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ СПЕЦМАШИНИ ДЛЯ ОТОЧЕННЯ РАЙОНУ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ І МЕТОДИКА ЇЇ РОЗРАХУНКУ Анотація   PDF
S. Р. Mazin, О. V. Parkhomchuk
 
Том 1, № 23 (2014) РОЗРОБЛЕННЯ УДОСКОНАЛЕНИХ АЛГОРИТМІВ ОПТИМАЛЬНОГО ВИЯВЛЕННЯ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОХОРОНИ КОРДОНУ Анотація   PDF
Ye. V. Prokopenko
 
Том 2, № 20 (2012) СИНТЕЗ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ГРАФА ЦІЛЕЙ Анотація   PDF
О. О. Morozov, L. V. Morozova
 
Том 2, № 24 (2014) СИНТЕЗ СТРАТЕГІЙ НАРОЩУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ ЩОДО РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. О. Morozov, S. А. Sokolovskyi
 
Том 1, № 29 (2017) СИНТЕЗ СТРУКТУРИ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ПРИХОВАНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ І БОЄПРИПАСІВ Анотація   PDF
V. V. Rudenko, О. V. Zaets, V. V. Bereka, О. М. Pastushenko
 
Том 1, № 27 (2016) СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ Анотація   PDF
V. Ye. Kozlov, Yu. V. Kozlov, О. О. Novikova
 
Том 2, № 16 (2010) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ КУТА У ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ Анотація   PDF
S. О. Tyshko, О. Ye. Zabula
 
Том 2, № 18 (2011) СПОСІБ КОНТРОЛЮ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
О. М. Krukov, S. O. Tyshko, O. I. Kostenko, V. V. Afanasyev
 
Том 1, № 23 (2014) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
S. P. Kolachov, D. О. Liulin, Yu. А. Maznychenko, О. Yu. Podolskyi, О. Yu. Iokhov
 
Том 2, № 34 (2019) СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТЕРИТОРІЯМ ТА НАСЕЛЕННЮ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
H. V. Ivanets, S. A. Horielyshev, M. H. Ivanets
 
Том 2, № 22 (2013) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ПІДСИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
О. О. Morozov, L. V. Morozova
 
Том 2, № 24 (2014) СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ Й СТІЙКОСТІ КОЛІСНИХ МАШИН Анотація   PDF
О. S. Polyansky, А. А. Poberezhnyi, Ye. O. Dubinin, V. V. Zadorozhna
 
Том 1, № 19 (2012) СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
S. А. Gorelyshev, Yu. P. Babkov, A. A. Poberezhnyi
 
Том 1, № 23 (2014) СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. О. Morozov, L. V. Morozova
 
Том 1, № 17 (2011) СУЧАСНІ ЕРГАТИЧНО-СИСТЕМОТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
S. P. Kolachev, О. Yu. Iohov, Yu. P. Nedaybida, О. V. Draglyuk, О. О. Shugaliy
 
Том 2, № 12 (2008) СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ПРИКЛАДНОГО ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ХОДОВИХ ЧАСТИН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF
V. P. Pisarev, A. P. Gorbunov
 
Том 1, № 25 (2015) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АВТОМОБІЛЯ Анотація   PDF
О. P. Kondratenko, S. М. Melnikov, О. V. Orel
 
Том 2, № 14 (2009) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ НА ЇХ БАЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Анотація   PDF
О. B. Anipko, D. S. Baulin
 
Том 1, № 13 (2009) ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРУЖНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМУ КОНТАКТНОМУ УДАРІ Анотація   PDF
Е. М. Donchik, О. V. Yaryzhko
 
Том 1, № 19 (2012) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ІСКРОВОГО РОЗРЯДУ В СИСТЕМІ ХОЛОДНОГО ПУСКУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
V. М. Zamana, K. V. Korytchenko, S. A. Sokolovsky, Yu. V. Kovtsur
 
Том 2, № 28 (2016) ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. К. Shasha, R. О. Honchar, V. О. Temnikov, V. V. Yemanov
 
Том 1, № 25 (2015) ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Анотація   PDF
V. О. Ivanov, V. Ye. Karpus, І. М. Dehtiariov, V. R. Bohdan
 
Том 1, № 11 (2008) ТЕХНОЛОГІЯ УЧІННЯ – ОДИН ІЗ КРОКІВ У БОЛОНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
V. E. Kozlov, О. М. Salnikov, І. О. Yuzkov
 
Том 2, № 30 (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ Анотація   PDF
V. А. Muzichuk, L. V. Safochkina
 
Том 2, № 18 (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РІШЕННЯ ПРЯМОЇ ЗАДАЧІ ВНУТРІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ ДЛЯ ВИПАДКУ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Анотація   PDF
О. І. Bilenko, V. V. Paschenko
 
Том 1, № 33 (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ РУХУ АВТОМОБІЛЯ Анотація   PDF
M. A. Podrigalo, R. O. Kaydalov, O. V. Litvinov, S. A. Kudimov, A. I. Korobko, Yu. V. Tarasov
 
Том 1, № 35 (2020) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. К. Shasha, М. А. Strelbitskyi
 
Том 1, № 31 (2018) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ Анотація   PDF
І. К. Shasha, Е. М. Poltavskyi
 
Том 2, № 28 (2016) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yu. P. Belokurskyi, О. М. Horbov, V. V. Lishenko
 
Том 1, № 19 (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ Анотація   PDF
R. О. Kaidalov, O. P. Martseniak
 
Том 1, № 27 (2016) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. К. Shasha, R. О. Gonchar, V. О. Temnikov
 
Том 2, № 28 (2016) УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ПРИВОДІВ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ Анотація   PDF
P. І. Litovchenko, L. P. Ivanova, V. М. Nechyporenko, B. М. Kushnir, V. М. Masliy
 
Том 1, № 31 (2018) УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ ПРИ ШЛІФУВАННІ Анотація   PDF
M. S. Stepanov, L. P. Ivanova, D. S. Asanov
 
Том 2, № 28 (2016) УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація   PDF
О. Yu. Shabalin
 
Том 2, № 22 (2013) УНІВЕРСАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ПОСАДКИ З НАТЯГОМ НА ОСНОВІ НОВОГО МЕТОДУ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ЇЇ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ Анотація   PDF
V. М. Nechyporenko, P. І. Litovchenko, V. А. Salo, L. P. Ivanova
 
Том 1, № 23 (2014) УРІВНОВАЖУВАННЯ ГНУЧКОГО ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА В СИЛОВІЙ ОДНОХВИЛЬОВІЙ ЗУБЧАСТІЙ ПЕРЕДАЧІ Анотація   PDF
М. V. Margulis, О. G. Pryimakov, Yu. О. Gradyskyi, О. G. Yanchik
 
Том 1, № 21 (2013) ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО РОЗКИДУ ДУЛЬНИХ ШВИДКОСТЕЙ МЕТАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КІНЕТИЧНОЇ ЗБРОЇ Анотація   PDF
О. І. Bilenko
 
Том 1, № 23 (2014) ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ТОЧНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА Анотація   PDF
О. М. Kryukov, О. І. Bilenko, V. G. Mudrik
 
Том 1, № 29 (2017) ФОРМУВАННЯ МНОЖИНИ ДОПУСТИМИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА СТАДІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
М. А. Strelbtskiy
 
Том 1, № 21 (2013) ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БРОНЕТЕХНІКИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕНННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ Анотація   PDF
R. І. Topchiy
 
Том 2, № 16 (2010) ФОРМУВАННЯ ПЕТЛІ МЕХАНІЧНОГО ГІСТЕРЕЗИСУ Анотація   PDF
V. М. Bespalov, G. М. Marenko, R. О. Kaydalov
 
Том 1, № 27 (2016) ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 2, № 26 (2015) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Анотація   PDF
І. К. Shasha, V. О. Temnikov, R. О. Gonchar
 
Том 2, № 28 (2016) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. О. Morozov
 
Том 2, № 28 (2016) ФОРМУВАННЯ ТРАСИ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З ФОТОГРАФУВАННЯ МІСЦЕВОСТІ Анотація   PDF
G. А. Drobakha, V. Е. Lisitsin
 
Том 1, № 11 (2008) ЧИСЕЛЬНЕ ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИСПЕРСІЙНОГО РІВНЯННЯ, ЩО ВИНИКАЄ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ ДИФРАКЦІЇ Анотація   PDF
V. D. Dooshkin
 
Том 2, № 12 (2008) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” Анотація   PDF
О. P. Florin
 
Том 1, № 13 (2009) ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЧАСТИНАМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПРИ ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ Анотація   PDF
V. P. Varakuta, V. V. Yanov
 
Том 2, № 30 (2017) ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІДДАЧІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ СИЛ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
О. І. Bіlenko, D. V. Pavlov, K. V. Pershinа
 
Том 2, № 22 (2013) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ВОГНЕВИХ ЗАВДАНЬ СНАЙПЕРОМ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ Анотація   PDF
О. І. Bilenko, Yu. О. Belashov
 
Том 1, № 29 (2017) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. К. Shasha, S. А. Kudimov
 
Том 1, № 29 (2017) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРІЛЬБИ ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ПРИ ВЕДЕННІ ОДИНОЧНОГО ВОГНЮ Анотація   PDF
V. І. Mokreev, V. P. Grekov, І. О. Radchenko, О. М. Kalita
 
Том 1, № 13 (2009) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОБАЛІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
О. М. Krukov, О. А. Alexandrov
 
Том 1, № 17 (2011) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЯМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ Анотація   PDF
R. О. Kaidalov, О. P. Martsenyak
 
Том 2, № 24 (2014) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ІМПРОВІЗОВАНИХ АНТЕН КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ Анотація   PDF
Yu. P. Belokurskyi, О. М. Horbov, О. Yu. Iohov, V. Ye. Kozlov, О. О. Shcherbina
 
301 - 374 з 374 результатів << < 1 2 3 4