DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/124659

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НАВАНТАЖЕНОСТІ АВТОМОБІЛІВ

O. S. Mazin, R. О. Kaydalov, М. А. Podrihalo

Анотація


У статті запропоновано метод оцінювання енергетичної навантаженості автомобілів з використанням показника, який являє собою співвідношення максимальної ефективної потужності двигуна до максимальної кінетичної енергії поступального руху машини.


Ключові слова


питома потужність; питома сила тяги; енергетична навантаженість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бухарин, Н. А. Автомобили [Текст] / Н. А. Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин. – Москва : Машиностроение, 1973. – 504 с.

Шасси автомобиля ЗИЛ-130 [Текст] / Под ред. А. М. Кригера. – Москва : Машиностроение, 1973. – 400 с.

Файст, В. Л. Удосконалення вимог до динамічних властивостей легкових автомобілів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05. 22. 20 / Файст Валерій Львович ; ХНАДУ. – Харків, 2012. – 20 с.

Динамічні властивості і стабільність функціонування автотранспортних засобів [Текст] / Д. В. Абрамов, Н. М. Подригало, М. А. Подригало та ін. – Харків : ХНАДУ, 2014. – 204 с.

BOSCH. Автомобильный транспорт [Текст] : пер. с англ. – Первое русское издание. – Москва : Изд-во “За рулем”, 2000. – 896 с.

Бортницкий, П. И. Тягово-скоростные качества автомобилей [Текст] / П. И. Бортницкий, В. И. Задорожный. – Київ : Вища школа, 1978. – 176 с.
Copyright (c) 2019 O. S. Mazin, R. О. Kaydalov, М. А. Podrihalo

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР